W Gimnazjum w Ejszyszkach

Jubileusz trzydziestolecia Kwiatów Polskich

W niedzielę, 5 maja, w Domu Imprez w Ejszyszkach odbył się uroczysty koncert poświęcony 30-leciu działalności artystycznej gimnazjalnego zespołu folklorystycznego Kwiaty Polskie. Jubileuszowy koncert odbył się w wypełnionej przez widzów sali, wśród których przeważali rodzice, dziadkowie oraz nauczyciele młodych artystów.

Zespół Kwiaty Polskie powstał w 1988 roku na fali odrodzenia narodowego Polaków na Wileńszczyźnie. Właśnie w tym samym roku w rejonie solecznickim został założony oddział Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polaków na Litwie. W miasteczku, w którym głęboko są zakorzenione polskie tradycje, powstanie polskiego dziecięcego zespołu folklorystycznego było sprawą nieuniknioną. Inicjatorkami założenia zespołu były nauczycielki wówczas jeszcze trójjęzycznej szkoły średniej: Józefa Chorościn (kierownik zespołu), Waleria Walicka (choreograf) oraz Rozalia Juchniewicz (opracowanie literackie). Inicjatywa pedagogów spotkała się z wielkim poparciem ze strony ówczesnego dyrektora placówki Henryka Fedorowicza.

W ciągu trzydziestu lat działalności zespół dał kilkaset koncertów zarówno w rodzimym miasteczku, na Litwie, jak również w Polsce. Niejednokrotnie z powodzeniem brał udział w przeprowadzanych na Wileńszczyźnie festiwalach muzycznych, zdobywając na nich nagrody i wyróżnienia. Sztafetę prowadzenia zespołu od jego założycielek z biegiem lat przyjęło młode pokolenie pedagogów: prezes zespołu Žana Bogdevičienė, kierownik chóru Andżelika Walkiewicz, choreograf Alena Matujzo.

 

Podczas półtoragodzinnego koncertu jubileuszowego młodzi artyści zaprezentowali znane i lubiane polskie tańce narodowe, regionalne, pieśni ludowe i patriotyczne. Publiczność, wśród której nie zabrakło gości honorowych: mera rejonu solecznickiego Zdzisława Palewicza, wicemer Beaty Pietkiewicz, posła na Sejm RP Roberta Winnickiego, starosty gminy ejszyskiej Mirosława Bogdziuna, księdza proboszcza miejscowej parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego Tadeusza Matulańca, kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie Marcina Zieniewicza, prezes Łomżyńskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Hanki Gałązki, prezesa Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józefa Kwiatkowskiego oraz prezes solecznickiego oddziału Stowarzyszenia Jadwigi Sinkiewicz, licznych przyjaciół i sympatyków zespołu, rodziców zespolaków, byłych jego członków.

– Nad sceną wypisane jest motto koncertu to słowa „Co nam w duszy gra”. Z sali widać było, że każdemu członkowi zespołu w duszy gra muzyka, gra miłość do śpiewu i tańca, miłość do polskości i do Ejszyszek… Zadałem też to samo pytanie sobie. Otóż zagrały we mnie trzy rzeczy – duma, radość i optymizm. Duma z was, że tacy jesteście – inteligentni, młodzi, kreatywni, duma z rodziców, którzy wychowują takie dzieci, duma z tych, którzy 30 lat temu nie zdezerterowali, tylko odważyli się utworzyć zespół. Taki stan rzeczy nie może nie budzić radości i optymizmu. Dzisiejszy koncert stał się dowodem na to, że to, co powstaje z potrzeby serca i duszy kończy się sukcesem. Dzisiaj byliśmy świadkami wspaniałego widowiska w wykonaniu zespołu Kwiaty Polskie, który wiele zrobił dla krzewienia polskości zarówno tu, w Ejszyszkach, jak i na Wileńszczyźnie – powiedział Palewicz, mer rejonu, dziękując członkom zespołu, jak również jego kierownictwu za pełną pasji i profesjonalizmu pracę.

Tego dnia nie krył dumy ze swojego zespołu także dyrektor ejszyskiego gimnazjum Robert Śliżewski, który dziękował artystom oraz kierownikom zespołu za wieloletnią pracę artystyczną.

Z okazji jubileuszu 30-lecia zespołu dyplomami oraz listami dziękczynnymi w imieniu samorządu rejonu solecznickiego, Solecznickiego Rejonowego Oddziału ZPL oraz Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, zostali odznaczeni kierownicy ejszyskiego zespołu.

Andrzej Kołosowski

Na zdjęciach: do zespołu przyszło już 3. pokolenie uczniów, które odnajduje radość w wykonywaniu ludowych pieśni
Fot.
archiwum rodzinne

<<<Wstecz