Rejonowy konkurs poezji religijnej

Dla Maryi, dla Jezusa

Wspaniałą Matką zwą Ciebie ludzie,
biegnąc do Ciebie po pomoc – w trosce i trudzie.
bo Ty, Maryjo-Matko, pomagasz nam.

W Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach zorganizowano konkurs poezji religijnej pt. „Maryja – Mama Jezusa i nasza”. Przedsięwzięcie odbyło się na szczeblu rejonowym w piątek, 5 kwietnia, i zgromadziło 29 dzieci, które deklamowały utwory w dwóch kategoriach wiekowych.

Uczestnicy – z dziecięcą prostotą i szczerością – pięknie recytowali utwory mówiące o miłości do Maryi. Przez poezję nauczyciele i katecheci kształtują ewangeliczną postawę wśród dzieci i młodzieży. Uczą, że Maryja jest dla nas najlepszym wzorem w postępowaniu i okazywaniu miłości Bogu i bliźniemu. Uwrażliwiają na piękno twórczości religijnej.

Na rozpoczęcie konkursu Zygmunt Jaświn, dyrektor gimnazjum, serdecznie przywitał wszystkich uczestników konkursu, a ks. Jarosław Spiridowicz, m. in. absolwent szkoły w Kowalczukach, udzielił błogosławieństwa. W roli organizatorów wystąpiły: samorządowy Wydział Oświaty, koło metodyczne nauczycieli religii w rejonie wileńskim oraz Gimnazjum im. St. Moniuszki. W skład komisji oceniającej weszli: mgr Bożena Tyczyno, Weronika Karkienė, nauczycielka-metodyk języka litewskiego, ks. Jarosław Spiridowicz oraz wicedyrektor Renata Krasowska. Janina Klimaszewska, zastępca kierownika Wydziału Oświaty administracji samorządu rejonu wileńskiego, przedstawiła warunki i zasady konkursu.

Po wysłuchaniu recytacji wszystkich uczestników jurorzy podziękowali im oraz ich nauczycielom. Wszyscy uczestnicy zasłużyli na ogromne brawa. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Na zakończenie konkursu mer rejonu wileńskiego Maria Rekść pogratulowała laureatom i uczestnikom konkursu zaznaczając, że tak naprawdę zwycięzcami są wszyscy. Wszak wiersze recytują dla Maryi, Matki Jezusa, i w ten sposób oddają jej cześć.

– Dziękujemy za waszą piękną modlitwę do naszej Pani – podsumowała konkurs pani mer.

Lila Spiridowicz

Na zdjęciu: laureaci z dyplomami

<<<Wstecz