Konkurs wiedzy informatycznej na UwB

Informatyka – coś, co bardzo wciąga

Bolesław Aleksander Pietkiewicz z Gimnazjum im. Jana Pawła II i Edwin Jankuniec z Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego zdobyli równorzędne (ex aequo) I miejsce w konkursie wiedzy informatycznej dla uczniów klas 10-12, po raz pierwszy zorganizowanym przez Katedrę Informatyki Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku. II miejsce przypadło Rajmundowi Matulewiczowi, uczniowi Liceum im. Adama Mickiewicza, zaś III – Konradowi Żylińskiemu z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.

Konkurs wiedzy informatycznej, skierowany do uczniów starszych klas polskich szkół, odbył się 4 kwietnia w siedzibie uczelni i – zgodnie z regulaminem – wzięło w nim udział 20 młodych miłośników informatyki. O tym, kto trafił do dwudziestki wybranych konkursantów przesądziła kolejność zgłoszeń.

Konkurs zdecydowanie zdominowali chłopcy, ale dzielnie zmierzyły się z nimi również trzy dziewczyny. Swoich przedstawicieli na sprawdzianie m. in. miały placówki oświatowe Wilna: Gimnazjum im. Jana Pawła II, Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego, Gimnazjum im. Wł. Syrokomli i Liceum im. A. Mickiewicza, jak również Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie, Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach oraz Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie.

– Pomysłodawcą zorganizowania takiej właśnie formy spotkania z uczniami jest prof. dr hab. Mieczysław Muraszkiewicz, kierownik Katedry Informatyki. My zaś byliśmy tą wykonawczą ręką konkursu, który również nam posłużył jako sprawdzian. Chcieliśmy się dowiedzieć, jaki poziom reprezentuje – miejmy nadzieję – przyszły narybek naszej uczelni – powiedziała w rozmowie z „Tygodnikiem” mgr Regina Łaszakiewicz, kurator przedsięwzięcia. Jak odnotowała, jest zadowolona z przebiegu konkursu, który na pewno nie będzie ostatni.

W opinii młodych informatyków, konkurs nie był zbyt trudny, chociaż jak się zwierzył Witold Skuder, uczeń klasy 11. Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego, nie zabrakło w nim pytań podchwytliwych, na logikę.

– Były i takie zagadnienia, których w szkole nie przerabialiśmy, więc na niektóre pytania nie udzieliłam odpowiedzi – odpowiedziała Diana Iwicka z klasy IIG Gimnazjum im. H. Sienkiewicza. Informatyka jest jedną z ulubionych lekcji Diany. A zawód, o którym marzy – związany z wzornictwem – na pewno będzie wymagał porządnej wiedzy z zakresu tej dyscypliny, więc już teraz dziewczyna chciała sprawdzić swoje możliwości.

To nie kosmos

Bolesław Aleksander Pietkiewicz z klasy 11. Gimnazjum im. Jana Pawła II i jedenastoklasista Edwin Jankuniec z Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego uporali się z zadaniami najlepiej.

Bolesława Aleksandra do udziału w konkursie zachęciła mama Filomena Pietkiewicz, nauczycielka technologii informacyjnych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. Po zdaniu matury chłopak chce kontynuować naukę w Polsce lub w Wilnie, chociaż kierunku studiów jeszcze nie wybrał. Wszelako, jak podkreślił, zacznie od informatyki, w której czuje się jak ryba w wodzie.

Przed ogłoszeniem wyników konkursu drugi zdobywca I miejsca, Edwin Jankuniec, uczeń klasy przedmaturalnej Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego, był zadowolony ze swych odpowiedzi.

– Przyszedłem tutaj, ponieważ interesuje mnie informatyka, więc po prostu chciałem sprawdzić swoją wiedzę. Chcę studiować programowanie, ale gdzie konkretnie będę studiował, jeszcze nie wiem – mówił Edwin, którego informatyki uczy w szkole Paweł Mechovičius.

Jedenastoklasista Rajmund Matulewicz z Liceum im. A Mickiewicza, laureat II miejsca w konkursie, w którym udział zaproponowała mu nauczycielka Tatiana Rodewicz, z informatyki ma same dziesiątki.

– Informatyka to nie jest jakiś kosmos, tylko coś, co bardzo wciąga – odpowiada Rajmund, który podobnie jak i inni konkursanci, swój przyszły zawód planuje związać z informatyką.

Nauczycielka informatyki Pietkiewicz może czuć się naprawdę dumna, ponieważ Konrad Żyliński, zdobywca III miejsca, maturzysta Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, też jest jej uczniem. Konrad marzy o studiach na kierunku inżynierii i analizy danych Politechniki Warszawskiej.

Orzeł-reszka

Zwycięzcom pogratulowała dr hab. Mieczysława Zdanowicz, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku, prof. Uniwersytetu w Białymstoku.

– Gratuluję bardzo wysokiego poziomu przygotowań nauczycielom. Doceniam wielki trud, jaki wkładacie państwo w przygotowanie zdolnej młodzieży i liczę, że to będą nasi studenci, do czego bardzo serdecznie namawiam i zapraszam – powiedziała prof. Zdanowicz.

Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie Marcin Zieniewicz wręczył laureatom konkursu ufundowane przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie nagrody – tablet, smartwatch i słuchawki wi-fi. Jedynie losowanie na zasadzie „orzeł-reszka” przesądziło o tym, że jako pierwszy przygotowany dla zwycięzcy tablet otrzymał Bolesław Aleksander. Konsul przyszedł z pomocą i szybko znalazł rozwiązanie, które organizatorom konkursu znacząco ułatwiło problem nieprzewidzianej nagrody dla drugiego zdobywcy pierwszego miejsca. W najbliższym czasie swoją zasłużoną nagrodę odbierze również Edwin.

Nowe stypendium

Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego podzieliła się ze zgromadzonym gremium dobrą nowiną dotyczącą studentów tego Wydziału.

– W tym miesiącu została podpisana umowa pomiędzy rektorem Uniwersytetu w Białymstoku prof. Robertem Ciborowskim a dyrektorem NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – przyp. red.) Łukaszem Wojdygą, o przeznaczeniu środków finansowych w najbliższym okresie trzyletnim dla studentów Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie. To oznacza, że poza stypendiami, które nasi studenci otrzymują za bardzo dobre wyniki w nauce, przez 3 lata będą otrzymywali pieniądze pochodzące z budżetu Rzeczypospolitej Polski. W tym roku przeznaczona na ten cel kwota wyniesie 0,5 miliona złotych – powiedziała prof. Zdanowicz. Jak wyjaśniła, studenci, którzy spełnią określone kryteria – przy ubieganiu się o to stypendium będzie uwzględniany średni wynik z poprzedniego semestru – otrzymają po 100 euro w ciągu kolejnych 10 miesięcy nauki. Rocznie kwota wyniesie 1000 euro, a pierwsza wypłata stypendium miałaby nastąpić już w maju lub czerwcu tego roku.

Natomiast w bieżącym roku akademickim 27 studentów wileńskiej filii UwB za dobre wyniki otrzymuje stypendia rektorskie z budżetu samej uczelni. Minimalna średnia, jaką musieli spełnić, to 4,4 pkt, co, w ocenie pani dziekan, jest bardzo wysoką średnią. Wysokość tego stypendium – w zależności od średniej – wynosi od 900 do 1300 PLN miesięcznie. Według warunków założonych w umowie z NAWA, osoba, która uzyskuje jedno stypendium z budżetu państwa, nie może wnioskować o środki z innego strumienia pochodzącego z tego samego budżetu.

Dobra oferta

– Zachęcam państwa, żebyście myśląc o swoim przyszłym losie, o przyszłych studiach wzięli pod uwagę możliwość studiowania na naszym Wydziale, jako zasadniczym kierunku i jako drugim kierunku. Mamy studentów, którzy doskonale sobie radzą na dwóch kierunkach: u nas, na studiach prowadzonych w języku polskim, ale też na litewskich uczelniach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami – zachęcała przy okazji spotkania prof. Zdanowicz.

Informację tę potwierdził również prof. dr hab. Władysław Homenda z Politechniki Warszawskiej, który w wileńskiej filii UwB już piąty rok prowadzi zajęcia z informatyki i w miniony czwartek dla uczestników konkursu przygotował specjalne warsztaty.

– W Wilnie mamy dobrych studentów, warto dla nich pracować. Świetnie sobie radzą po ukończeniu studiów. Według władz dziekańskich, po ukończeniu studiów na informatyce nie mają dużych problemów z zatrudnieniem. Mamy przykłady dużych osiągnięć – powiedział prof. Homenda.

Według prof. Homendy, jednym z pozytywnych przykładów takiego sukcesu jest m. in to, że dwa lata temu dwaj absolwenci uczelni wzięli udział w ogólnolitewskim konkursie zorganizowanym przez jeden z banków skandynawskich i jeden z nich zajął II miejsce, drugi – IV miejsce. Był to konkurs dotyczący bardzo zaawansowanych zagadnień informatycznych.

Jarosław Syrojć, jeden ze studentów, obecnie kontynuuje naukę na Politechnice Warszawskiej. Jednak w przekonaniu prof. Homendy, wielu studentom częstokroć brakuje pewności siebie, swojej wiedzy, która motywowałaby do podejmowania bardziej odważnych kroków.

Obecnie na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie UwB studiuje 267 studentów – na kierunku ekonomia 96, na kierunku informatyka 58, na europeistyce – 78 Na studiach magisterskich studiuje 35 osób. Uczelnię białostocką w Winie w ciągu 12 lat ukończyło już 678 absolwentów.

Irena Mikulewicz

Na zdjęciu: prof. Mieczysława Zdanowicz i konsul Marcin Zieniewicz gratulowali, od lewej – Rajmundowi Matulewiczowi, Konradowi Żylińskiemu, Bolesławowi Aleksandrowi Pietkiewiczowi i Edwinowi Jankuńcowi dobrej wiedzy informatycznej
Fot.
Marian Paluszkiewicz

<<<Wstecz