REJON WILEŃSKI

Mężczyźni do różańca

W pierwszą niedzielę kwietnia w kaplicy św. Faustyny w Skojdziszkach spotkali się na comiesięcznej wspólnej modlitwie członkowie męskiego koła różańcowego im. św. Ojca Pio pod przewodnictwem zelatora Władysława Nowika. Uczestniczył w niej jako gość Czesław Naniewicz z grupy mężczyzn św. Józefa. Krótko opowiedział o działalności tej formacji modlitewnej działającej przy wileńskim kościele oo. franciszkanów pw. Wniebowzięcia NMP. Poinformował też o nowej modlitewnej inicjatywie – o tzw. Męskim Różańcu, który po raz pierwszy na Litwie odbędzie się 4 maja o godz. 7.30 w Kaplicy Ostrobramskiej. Zaprosił zebranych mężczyzn do udziału w tej modlitewnej akcji.

Męski Różaniec – modlitwa w męskim gronie – to nabożeństwo 5 Pierwszych Sobót Miesiąca wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.

Goście z Suwałk

3 kwietnia do Gimnazjum im. św. Kazimierza w Miednikach przyjechali goście ze Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie (Gmina Suwałki) – dyrektor Zdzisława Milewska oraz nauczycielki Agnieszka Kalinowska i Elwira Dolistowska. Razem przybyli też: wieloletni wójt Gminy Suwałki, a obecnie radny Rady Powiatu w Suwałkach Tadeusz Chołko, a także kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach Beata Skrocka.

Dyrektor Milewska złożyła całej społeczności gimnazjum powinszowania z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Rodacy z Polski obdarowali „słodkimi prezentami” każdego ucznia gimnazjum. Pełen kosz słodyczy otrzymali też nauczyciele. W imieniu społeczności gimnazjum świąteczne życzenia złożyła dyrektor Mieczysława Pietkiewicz, uczniowie zaś podarowali gościom własnoręcznie wykonane laurki, inne robótki. W podzięce przygotowali koncert, na który złożyły się piosenki, tańce i deklamacje młodszych uczennic.

Z otwartym sercem

10 wolontariuszy z Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyzca w Rudominie pod kierownictwem Mirosławy Klim i pedagoga socjalnego Swietłany Juodelienė wzięło udział w wiosennym sprzątaniu w Hospicjum bł. ks. M. Sopoćki w Wilnie.

Uczniowie poczuli się docenieni i potrzebni. Zrozumieli, że czynienie dobra nie potrzebuje aż tak wiele – wystarczą otwarte serca i gotowe do pracy dłonie. Uwieńczeniem dnia był wspólny obiad wolontariuszy i opiekunów hospicjum.

Ćwiczenia wojskowe ochotników

W dniach 26-28 kwietnia na terenie gmin Bujwidze, Kowalczuki, Ławaryszki, Miedniki i Mickuny w rejonie wileńskim ponownie odbędą się ćwiczenia wojskowe. Weźmie w nich udział 60 żołnierzy z ochotniczych Sił Obrony Kraju. Będą trenować w zakresie obrony kraju i wykonywać wspólne zadania ćwiczebne z funkcjonariuszami Straży Granicznej. Przemieszczać się będą na ciężarówkach. Będą wykorzystywane środki pirotechniczne. Ćwiczenia będą się odbywały w dzień i w nocy.

REJON TROCKI

Nowa placówka dla niepełnosprawnych

W dniach 16-18 kwietnia w godz. 12.00-16.00 będzie otwarte nowo powstałe Centrum Dziennego Pobytu Osób Młodych w Landwarowie, przeznaczone dla młodzieży do lat 24. Jego pracownicy oprowadzą po pomieszczeniach centrum, udzielą wszelkich informacji.

Chętni do obejrzenia centrum powinni się zgłosić telefonicznie pod nr. tel.: 8 698 83 616 (Irina Markevičienė). Uroczyste otwarcie tej zdrowotnej placówki planowane jest na początek maja.

Inf. wł.


Obchody Dnia Bezpiecznego Ruchu Drogowego i Dnia Ziemi

Kierowco, nie lataj!

Wychowankowie Centrum Resocjalizacyjnego Nastolatków w Wielucianach oraz uczniowie gimnazjów w Rukojniach i Miednikach wzięli udział w akcji zawieszania domków dla ptaków. Akcja poświęcona była Dniowi Bezpiecznego Ruchu Drogowego oraz Dniowi Ziemi. Przedsięwzięcie zainicjował Komisariat Policji Rejonu Wileńskiego, a zorganizował podstołeczny samorząd.

Z inicjatywą zorganizowania akcji zawieszania domków dla ptaków, czyli tzw. Szpakówek, wystąpił komisarz śledczy Stanisław Wojciechowski, a pomysł podtrzymała i przedsięwzięcie zorganizowała Juliana Lipińska, koordynator współpracy międzyinstytucjonalnej samorządu rejonu wileńskiego. „Szpakówki” wykonali podopieczni zakładu dla nieletnich w Wielucianach. Zrobili ich aż 28 i własnoręcznie w piątek, 5 kwietnia, zawiesili je przy Szosie Szumskiej, obok budynku starostwa w Szaternikach, przy Gimnazjum w Rukojniach i Gimnazjum im. św. Kazimierza w Miednikach, a także na podwórku miednickiego zamku.

Więcej>>>


Uczniowska Olimpiada Informatyków odbyła się w Niemenczynie

Bez pracy nie zostaną

50 młodocianych informatyków z placówek oświatowych kraju wzięło udział w 30. jubileuszowej Litewskiej Olimpiadzie Informatyków, która odbyła się w gimnazjach w Niemenczynie. Po raz pierwszy uczniowie klas 7-12 z całej Litwy zjechali do rejonu wileńskiego, by wyłonić najlepszych z najlepszych w tej perspektywicznej dziedzinie.

Czterodniowy harmonogram zajęć i zmagań był napięty: wymagał maksymalnej koncentracji oraz odporności zarówno fizycznej, jak i psychicznej.

Uroczystość otwarcia jubileuszowej olimpiady informatycznej wśród uczniów odbyła się w litewskim Gimnazjum im. Giedymina.

Więcej>>>


Konkurs wiedzy informatycznej na UwB

Informatyka – coś, co bardzo wciąga

Bolesław Aleksander Pietkiewicz z Gimnazjum im. Jana Pawła II i Edwin Jankuniec z Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego zdobyli równorzędne (ex aequo) I miejsce w konkursie wiedzy informatycznej dla uczniów klas 10-12, po raz pierwszy zorganizowanym przez Katedrę Informatyki Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku. II miejsce przypadło Rajmundowi Matulewiczowi, uczniowi Liceum im. Adama Mickiewicza, zaś III – Konradowi Żylińskiemu z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.

Konkurs wiedzy informatycznej, skierowany do uczniów starszych klas polskich szkół, odbył się 4 kwietnia w siedzibie uczelni i – zgodnie z regulaminem – wzięło w nim udział 20 młodych miłośników informatyki. O tym, kto trafił do dwudziestki wybranych konkursantów przesądziła kolejność zgłoszeń.

Więcej>>>


XXIII Festiwal Teatrów Szkolnych

Teatr w szkole czy szkoła w teatrze?

Spektakl daje możliwości budowania więzi między starszymi i młodszymi uczniami biorącymi udział w tworzeniu przedstawienia, pomaga zgrać zespół, uczy odpowiedzialności za siebie i kolegę. I daje poczucie satysfakcji, bo efekt końcowy jest zawsze sukcesem!

W opinii pedagogów i psychologów edukacja teatralna jest jedną z ważniejszych form pracy z dziećmi. Uwrażliwia uczniów na piękno słowa, muzyki, daje radość, uczy kultury teatralnej. Dużo szczęścia ma więc szkoła, w której pracują nauczyciele rozumiejący potrzebę organizowania teatru szkolnego. I oczywiście ważne jest to, że efekt całorocznej pracy można zaprezentować szerokiej publiczności. A taką możliwość już od dwudziestu trzech lat stwarza Stowarzyszenie „Macierz Szkolna”. Dlatego Festiwal Teatrów Szkolnych budzi zainteresowanie społeczności szkolnej i cieszy się wysoką frekwencją. W tym, roku do finału zakwalifikowało się 16 szkolnych zespołów teatralnych. W jury zasiedli: dr Magda Kiszko-Dojlidko – przewodnicząca komisji, Anna Kitlińska, Lilia Kiejzik, Irena Litwinowicz. Wytypowanie najlepszego spektaklu, jak zawsze, nie należało do łatwych zadań, bo wiele zespołów prezentowało wysoki poziom wykonania.

Więcej>>>


Kawiarenka Literacka w Borejkowszczyźnie

Dziś ja piszę, jutro ktoś inny

Kawiarenka Literacka, która tradycyjnie odbyła się w Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie, w niedzielę, 7 kwietnia, rozpoczęła nowy, wiosenny, zwykle obfitujący w wydarzenia literacko-muzyczne sezon. Tym razem licznie zebrani w Kawiarence sympatycy twórczości rodzimych autorów mieli okazję zapoznać się z twórczością Tamary Justyckiej oraz młodego twórcy Daniela Dowejki.

„Ludzkości człowiekowi dodaje sztuka, która jest wieczna. Sztuka jest nieśmiertelna” – tymi słowami rozpoczął kolejne spotkanie prowadzący imprezę Józef Szostakowski, poeta, autor wielu wydań książkowych, dr nauk humanistycznych. Prowadzący podkreślił znaczenie rodzimych twórców słowa i przedstawił sylwetki uczestników Kawiarenki – autorów wierszy, twórców wileńskich: Tamarę Justycką oraz Daniela Dowejkę.

Więcej>>>


Rejonowy konkurs poezji religijnej

Dla Maryi, dla Jezusa

W Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach zorganizowano konkurs poezji religijnej pt. „Maryja – Mama Jezusa i nasza”. Przedsięwzięcie odbyło się na szczeblu rejonowym w piątek, 5 kwietnia, i zgromadziło 29 dzieci, które deklamowały utwory w dwóch kategoriach wiekowych.

Uczestnicy – z dziecięcą prostotą i szczerością – pięknie recytowali utwory mówiące o miłości do Maryi. Przez poezję nauczyciele i katecheci kształtują ewangeliczną postawę wśród dzieci i młodzieży. Uczą, że Maryja jest dla nas najlepszym wzorem w postępowaniu i okazywaniu miłości Bogu i bliźniemu. Uwrażliwiają na piękno twórczości religijnej.

Więcej>>>


<<<Wstecz