Pierwsze posiedzenia nowo wybranych Rad

Maria Pucz – ponownie wicemerem rejonu trockiego

Po marcowych wyborach samorządowych w miastach i rejonach rozpoczęły się pierwsze posiedzenia nowo wybranych rad samorządowych. Zatwierdzą one nadrzędne władze samorządów.

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie - Związek Chrześcijańskich Rodzin zdobyła w sumie 56 mandatów radnych – 53 w okręgu wileńskim, zajmując tu wśród wszystkich partii pierwsze miejsce, oraz 3 w Wisaginie.

Ten wielki sukces jest bardzo wymowny, zważając na to, że w okręgu wileńskim mieszka 1/3 mieszkańców Litwy i tu generuje się prawie połowa litewskiej gospodarki, wytwarza się 42 proc. produktu krajowego brutto (PKB).

Na Wileńszczyźnie również rozpoczęło się powyborcze formowanie władz.

W rejonie trockim w poprzedniej kadencji AWPL-ZChR tu współtworzyła koalicję rządzącą. Dobry wynik wyborczy oraz autorytet AWPL-ZChR pozwolił na ponowne zawiązanie koalicji z liberałami kierowanymi przez mer Editę Rudelienė, która została wybrana w wyborach bezpośrednich. 8 kwietnia 21 radnych z 25 opowiedziało się za tym, aby Maria Pucz, lider Oddziału AWPL - ZChR Rejonu Trockiego, została wicemerem. To poparcie jest znacząco większe od 16 głosów nowej koalicji, którą tworzą 9 liberałów, 4 radnych AWPL-ZChR i 3 radnych komitetu „Wybieram przyszłość”.

Pierwsze posiedzenia Rad samorządowych odbędą się: w rejonie solecznickim – 12 kwietnia, w rejonie wileńskim – 17 kwietnia, w Wisaginie i rejonie święciańskim – 18 kwietnia, w Wilnie – 24 kwietnia.

Wg awpl.lt

<<<Wstecz