Roczne sprawozdanie z pracy Komisariatu Policji Rejonu Wileńskiego

4 kampanie prewencyjne

1 lutego w Komisariacie Policji Rejonu Wileńskiego odbyło się podsumowanie rocznej pracy policji rejonu wileńskiego. Udział w spotkaniu tradycyjnie wzięli również przedstawiciele samorządu rejonu wileńskiego, z którym podstołeczna policja ściśle współpracuje.

O ważnych dokonaniach, wyzwaniach i planach policji rejonu wileńskiego opowiedział naczelnik Komisariatu Policji Rejonu Wileńskiego Arvydas Sinis (na zdjęciu), który pochwalił się dobrymi wynikami pracy w 2018 roku. Na terenie rejonu wileńskiego wykryto 5 przypadków przestępstw systemowych. Kierownik komisariatu zwrócił uwagę na to, że skrócił się termin dochodzeniowy i policja operatywnie stosowała uproszczony tryb badania spraw. W ubiegłym roku poprawie uległo wyposażenie policji, konsekwentnie był realizowany Program 1000.

Sinis wyraził zadowolenie z aktywnych działań prewencyjnych policji i współpracy międzyinstytucjonalnej. W 2018 roku w rejonie wileńskim zostały pomyślnie zrealizowane 4 kampanie prewencyjne: „Stop nowym tragediom na drogach”, „Budowanie bezpiecznego otoczenia wspólnie ze wspólnotą”, „Policja częścią społeczeństwa” oraz „Moja samoobrona”, do których urzeczywistnienia przyczynił się też samorząd rejonu wileńskiego.

Podczas spotkania mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wskazała na ścisłą współpracę między samorządem a policją rejonu.

– Zebraliśmy się po to, aby omówić ważne wyniki działalności i mimo że funkcje naszej pracy się różnią, nasza współpraca ma jeden wspólny cel – praca na rzecz bezpieczeństwa i dobra naszych mieszkańców. Wspólnie wiele zdziałamy, aby rejon wileński harmonijnie się rozwijał – powiedziała mer i wręczyła funkcjonariuszom dyplomy dziękczynne.

Obecny naczelnik Głównej Komendy Policji Powiatu Wileńskiego Saulius Gagas wyraził uznanie dla policjantów z rejonu wileńskiego za dobrą pracę w minionym roku.

– Policja jest narzędziem do wykrywania przestępstw oraz stosowania prewencji, ale my sami nie potrafimy wszystkiemu podołać. Wspólnie powinniśmy dbać o nasze otoczenie. Cieszę się, że samorząd przyczynia się do budowania bezpiecznego środowiska dzięki swoim programom i środkom. Zrozumienie, wspólna realizacja programów i wychowywanie społeczeństwa to są bardzo ważne dla policji czynniki – podkreślił Gagas.

Na podstawie vrsa.lt

<<<Wstecz