Umowa o współpracy między Wilnem i Lublinem

Unia nasz łączy i zobowiązuje

Rok 2019 jest ważny zarówno dla Wilna, jak i dla Lublina – 1 lipca mija 450. rocznica podpisania historycznej Unii Lubelskiej. W poniedziałek, 4 lutego, została podpisana umowa o współpracy między Wilnem i Lublinem. W stolicy Litwy spotkały się delegacje obu miast – z merem Wilna Remigijusem Šimašiusem i prezydentem Lublina Krzysztofem Żukiem na czele. Oba miasta uzgodniły rozwój więzi kulturalnych i historycznych oraz możliwości wzrostu potencjału obu miast.

– W dzisiejszych czasach ważna jest pamięć i współpraca między krajami i miastami. Wszyscy na Litwie rozpoznają Lublin jako miasto, w którym został podpisany akt Unii Lubelskiej, ale niewielu je odwiedza. Mam nadzieję, że coraz więcej mieszkańców Litwy odwiedzi to wspaniałe, pełne historii i doświadczenia miasto – powiedział mer Šimašius. Podkreślił też, że zacieśnienie współpracy z Lublinem jest logiczne z punktu widzenia litewskiej stolicy, bo jest to miasto znane i ważne dla Litwinów. – Z punktu widzenia historii ważne, aby zrozumieć, że dzięki Unii Lubelskiej Litwa nie utraciła swojej niezależności, ale zyskała partnera w walce ze wspólnym wrogiem – zaznaczył Šimašius.

Do Wilna z trzydniową wizytą przybyli: Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, Katarzyna Mieczkowska, dyrektor Muzeum Zamku Lubelskiego oraz Joanna Żytkowska, przedstawicielka Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Kultury.

– Lublin i Wilno są podobne: w obu miastach mieszka dużo studentów, działa kilka uniwersytetów, miasta znajdują się w podobnym położeniu geograficznym. Mają te same wartości, tę samą atmosferą, dlatego chcemy, aby dzieliły się swoimi dobrymi doświadczeniami. Lublin jest starym miastem, a Wilno jest też modernistyczne, pełne sztuki i właśnie tego chcielibyśmy się nauczyć. Połączenie Lublina i Wilna w wymiarze kulturalnym czy w wymiarze debaty naukowej zamienić się powinno w konkretne projekty – stwierdził prezydent Lublina i dodał, że jest to pierwszy krok do zawarcia umowy partnerskiej między obu miastami. Zauważył też, że Wilno jest bardzo ważnym miastem dla Lublina, który stara się specjalizować w aktywności w Europie Środkowo-Wschodniej. – Takiego wspólnego dziedzictwa lubelsko-wileńskiego nie będziemy mieć nigdzie indziej – mówił Żuk.

Zgodnie z umową o współpracy, Wilno i Lublin mają być zaangażowane w promocję rozwoju miast przez społeczności i organizacje, wymiany dobrych praktyk w zakresie samorządu lokalnego i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Miasta zgadzają się również na inicjowanie, wdrażanie i wspieranie międzynarodowych projektów, które poprawiają jakość życia oraz wspierają instytucje i organizacje, zamierzające współpracować w dziedzinie nauki, kultury, turystyki, ekonomii, wymiany placówek oświatowych i innych obszarów, będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Prezydent Lublina zaprosił mera Wilna na rocznicę obchodów podpisania Unii Lubelskiej, która odbędzie się w lipcu br. Do 1 lipca w Lublinie będą się odbywały różne imprezy, poświęcone tym obchodom.

Na podstawie vilnius.lt, radiozagranica.pl

Na zdjęciu: w roku jubileuszowym Unii miasta, tak ważne dla historii obu państw, nawiązały współpracę

<<<Wstecz