Pierwsze spotkanie integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Litwie

Potrzeba dzielenia się doświadczeniem

Już wiele lat Polskie Uniwersytety Trzeciego Wieku z Litwy biorą udział w spotkaniach integracyjnych polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku zza wschodniej granicy i z Polski, które odbywają się w Olsztynie. Daje to nam możliwość głębszego zapoznania się z historią i kulturą Polski, wymiany doświadczenia pracy instytucji w innych krajach, nawiązania współpracy i podbudowania sił duchowych.

Powoli dojrzewała w nas myśl, że w związku ze zwiększeniem się liczby PUTW na Litwie, możemy organizować podobne spotkania w swoim kraju. Główną przeszkodą jest brak dofinansowania naszej działalności ze strony rządu RL, bo w Polsce na działalność UTW są przewidziane środki budżetowe. Próby otrzymania pomocy z fundacji w Polsce także nie dały rezultatu. Mieliśmy tylko własne fundusze oraz obiecane wsparcie z Ambasady RP w Wilnie i samorządu rejonu solecznickiego.

Zwiedzanie rejonu

7 listopada na posiedzeniu Zarządu PUTW w Solecznikach postanowiliśmy w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości Litwy zwołać w dniach 20-21 listopada w Solecznikach I Integracyjne Spotkanie PUTW. Zaprosiliśmy 3-osobowe delegacje z Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie, Kiejdanach, Kłajpedzie, Niemenczynie i Dyneburga na Łotwie, Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie i w Wilnie, filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kownie, Poniewieżu i Święcianach oraz koła ZPL w Podbrodziu.

20 listopada spotkaliśmy delegacje w Wilnie i autokarem wyruszyliśmy na wycieczkę po rejonie solecznickim. Zwiedziliśmy muzeum malarki ludowej Anny Krepsztul w Taboryszkach. Goście wysłuchali prelekcji siostry malarki Danuty Mołoczko oraz Henryka Danulewicza. Po przerwie kawowej zwiedziliśmy Gimnazjum im. P. K. Brzostowskiego w Turgielach. Dyrektor gimnazjum Łucja Jurgielewicz zapoznała delegacje z bogatym szkolnym muzeum historycznym. Opowiedziała też o działalności społecznej Pawła Ksawerego Brzostowskiego, o urzeczywistnieniu jednej z najbardziej radykalnych reform chłopskich w państwie polsko-litewskim drugiej połowy XVIII wieku. Po obiedzie zwiedziliśmy w Mereczu pieczołowicie zabezpieczone szczątki zabudowań Republiki Pawłowskiej oraz pięknie odrestaurowany pałac Balińskich w Jaszunach. W Szkole Sztuk Pięknych im. Stanisława Moniuszki w Solecznikach goście zapoznali się z historią właścicieli pałacu, Wagnerów, oraz wysłuchali występów muzykujących uczniów w Złotej Sali. W międzyczasie przewodniczka Regina Bućko oraz prezes Antoni Jankowski opowiadali o zachowaniu i rozwoju etosu ojczystego, o trosce samorządu w zachowaniu spuścizny historycznej i kulturowej rejonu. Po zakwaterowaniu delegacji w odrestaurowanej bursie gimnazjum goście zostali zaproszeni do kawiarni na kolację z udziałem członków zarządu i aktywistów PUTW. Wystąpił nasz chór „Zorza”, a szczere rodaków rozmowy były często przerywane wspólnym śpiewaniem.

Koncert i sprawozdania

W drugim dniu spotkania Irena Wolska, dyrektor Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego, zapoznała gości z procesem naukowo-wychowawczym, pokazała doskonale wyposażone pracownie przedmiotowe, stadion i park. Po przerwie kawowej udaliśmy się do odnowionego Centrum Kultury w Solecznikach na wystawę „Ojcowie Niepodległości” oraz prac twórczych członków PUTW. Na spotkanie licznie przybyli słuchacze naszego uniwersytetu oraz filii z Ejszyszek i Jaszun, a młodzież z polskich szkół rejonu zaprezentowała historyczne słowno-muzyczne widowisko „Niepodległość – trudne słowo” w reżyserii polonistek Lilii Kutysz i Wacławy Iwanowskiej.

W czasie obrad gości przywitał mer rejonu, prezes Solecznickiego Rejonowego Oddziału ZPL Zdzisław Palewicz, który zreferował proces odrodzenia niepodległości na przykładzie działań polskich patriotów na Ziemi Solecznickiej oraz obecnych udanych starań samorządu o zachowanie spuścizny historycznej. Wysoko też ocenił działalność naszego uniwersytetu i inicjatywę spotkania integracyjnego PUTW, mówiąc, że „rozmowa ze starszymi ludźmi, szacunek im okazywany, wyciąganie wniosków z ich doświadczeń – to są uniwersytety, które pozwalają zdobyć wiele wiedzy”. Wiele rzeczowych wypowiedzi usłyszeliśmy też w wystąpieniach kronikarz PUTW w Wilnie Heleny Paszuk, prezesa ATW w Wilnie Mariana Grygorowicza, prezes PUTW w Kłajpedzie Ireny Songin, prezes Kowieńskiego Oddziału ZPL Franciszki Abramowicz, prezes PUTW w Niemenczynie Józefy Gulbickiej, prezes polskiej sekcji UTW w Święcianach Danuty Giedrienė, członka koła ZPL w Podbrodziu Janiny Biełanowej i in. Wszyscy wyrażali wdzięczność za treściwie zorgani¬zo¬wane spotkanie oraz niezbędność połączenia swych wysiłków w doskonaleniu pracy uniwersytetów. Postanowiono zawrzeć Porozumienie Polskich UTW na Litwie i do następnego spotkania w czerwcu 2019 roku opracować zasady i program współpracy.

Odczuwamy satysfakcję z udanego przedsięwzięcia, godnego uczczenia obchodów niepodległości Polski i Litwy, promocji osiągnięć samorządu i społeczeństwa naszego rejonu oraz pewnego stopnia połączenia wysiłków polskich uniwersytetów w celu doskonalenia swej działalności i zachowania dorobku rodzimego etosu. Seniorzy wyrażają serdeczną wdzięczność za wsparcie finansowe Ambasadzie RP w Wilnie oraz samorządowi rejonu solecznickiego, szczególnie merowi Zdzisławowi Palewiczowi za stałą opiekę nad naszą działalnością.

Antoni Jankowski
prezes PUTW w Solecznikach

Na zdjęciu: przy pomniku Adama Mickiewicza w Solecznikach

<<<Wstecz