W 1928 szkole w Dziewieniszkach nadano imię AdamaMickiewicza

Gimnazjum godneWieszcza

19 grudnia w Dziewieniszkach odbyła się uroczysta akademia poświęcona 90. rocznicy nadania miejscowej placówce oświatowej imienia Adama Mickiewicza. Szkolne święto zgromadziło uczniów, nauczycieli, rodziców oraz licznie przybyłych gości.

Jak i przystało na szkołę z dumą noszącą imię wielkiego poety i wieszcza narodu polskiego, świąteczny koncert, opracowany przez pedagogów i uczniów był poświęcony Adamowi Mickiewiczowi, jego literackiej spuściźnie i burzliwemu życiorysowi. Występy uczniów nie pozostawiły widzów obojętnymi. Wśród zgromadzonych gości byli: m. in. mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, starosta powiatu kieleckiego Mirosław Gębski, starosta Dziewieniszek Czesława Marcinkiewicz oraz delegacje dyrektorów gimnazjów rejonowych.

– Zaczyna się kolejny etap działalności gimnazjum w Dziewieniszkach. Obchodzicie dzisiaj solidny jubileusz, który odsyła do wspomnień i refleksji. Jeszcze dziesięć lat temu przyszłość szkoły była niepewna. Mimo to, wspólnym wysiłkiem udało się nam nie tylko zachować ją, ale kosztem poważnych inwestycji nadać jej nową twarz, nowocześnie wyposażyć, wybudować uniwersalne boisko sportowe. Mamy moralne prawo powiedzieć, że nie splamiliśmy wieloletniej historii gimnazjum, nie straciliśmy dorobku wielu ludzi, którzy przed laty pracowali i działali na rzecz jego rozwoju. Życzę pedagogom, rodzicom oraz uczniom Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach godnie dożyć do 100-lecia! By to osiągnąć nigdy nie należy tracić nadziei, odwagi i ofiarnie pracować – z okazji pięknego jubileuszu gratulacje społeczności gimnazjalnej składał mer Palewicz.

A. K.

Na zdjęciach: świąteczne tańce uczniów;
goście twierdzili, że już szykują się na 100-lecie szkoły

Z historii gimnazjum

Jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym, ówczesna siedmioletnia polska szkoła w Dziewieniszkach nosiła imię Adama Mickiewicza. Fundatorem szkoły był wójt gminy oszmiańskiej Michał Mackiewicz, natomiast architektem i kierownikiem budowy szkoły – J. Radziun. Był to parterowy niemały budynek w kształcie trójkąta, jedyny budynek w takim stylu w miasteczku. W pracach budowlanych czynny udział brali mieszkańcy miasteczka i okolic, wykonując tzw. szermierkę – pracę społeczną.

Pierwszym kierownikiem placówki oświatowej był Władysław Soroko. Człowiek wykształcony, skierowany do Dziewieniszek przez ministerstwo oświaty. Oprócz dyrektora pracowało tu jeszcze pięciu nauczycieli. Nauczanie odbywało się w języku polskim. W szkole istniały kółka rolnicze i młodzieżowe, zespół twórczości amatorskiej, był też chór trójgłosowy. Przy szkole działała drużyna harcerzy. W szkole nauczano języka polskiego, historii, geografii, rysunków, śpiewu, prac, języka niemieckiego, przyrody, religii. Podczas świąt religijnych uczniów obowiązywała obecność w kościele.

W czasie wojny i okupacji niemieckiej w Dziewieniszkach działała szkoła początkowa, która mieściła się w tymże budynku Niepełnej Szkoły Średniej. Jako oddzielna placówka oświatowa utrzymała się do 1946 roku.

W czasie wojny budynek szkoły w Dziewieniszkach ocalał. W ciągu dwóch pierwszych lat po wojnie w dziewieniskiej gminie wszystkie szkoły były początkowe. Jesienią 1946 roku w Dziewieniszkach otwarto pierwsze w tej gminie progimnazjum solecznickie. Progimnazjum zamieniono na szkołę siedmioletnią. W tym czasie w szkole mieściły się klasy polskie, litewskie i rosyjskie. W roku 1952 odbyła się reorganizacja szkoły na trójjęzyczną – Dziewieniską Szkołę Średnią. Funkcję dyrektora w 1952 roku pełnił Stiepan Malawko. W pierwszym roku istnienia szkoły średniej wiedzę zdobywało 361 uczniów. W latach 1953-1954 była tylko jedna klasa polska, natomiast 5 lat później ogółem w klasach polskich uczyło się 227 uczniów, zaś w latach 1962-1963 klasy polskie liczyły 270 uczniów.

W historii szkoły szczególnie się upamiętnił dzień 5 maja 1992 roku, kiedy w południowym skrzydle budynku szkolnego, zbudowanego w 1966 roku, jako oddzielna placówka oświatowa zaczęła działać szkoła litewska. Dyrektorem Szkoły Średniej w Dziewieniszkach był Waldemar Uczkuronis. Od roku 1999 szkołą kierowała Olimpia Rusiecka, osoba pracowita, stanowcza, ambitna i wymagająca.

Obecnie placówką oświatową kieruje Danuta Anichowska, która poczyniła starania, by w 2008 roku szkole przywrócono imię Adama Mickiewicza. W 2015 roku szkoła uzyskała status gimnazjum.

<<<Wstecz