Spotkanie opłatkowe kombatantów i zesłańców

Niczym jedna rodzina

10 grudnia Ambasada RP w Wilnie zaprosiła do swojej siedziby – Pałacu Paców – kombatantów, zesłańców i wdowy po kombatantach na spotkanie opłatkowe.

Przybyli na nie członkowie Klubu Żołnierzy AK m. Wilna wraz z prezesem kpt. Stanisławem Poźniakiem, Dobroczynnego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na Litwie na czele z kpt. Edwardem Klonowskim, koła wdów po kombatantach wraz z prezes Jadwigą Ragożą, Polskiej Sekcji Wileńskiej Wspólnoty Więźniów Politycznych i Zesłańców na czele z prezes Janiną Gieczewską. W spotkaniu uczestniczyli także członkowie Klubu Rekonstrukcji Historycznej w Nowej Wilejce, Fundacji Pamięci Narodowej, Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej, harcerze.

Spotkanie zagaił attache obrony, wojskowy, morski i lotniczy przy Ambasadzie RP w Wilnie ppłk Piotr Sadyś, który powitał wszystkich przybyłych. Zabierająca głos ambasador Urszula Doroszewska z satysfakcją stwierdziła, że może przyjmować gości w odnowionej siedzibie i godnie reprezentować ambasadę. Wyraziła wdzięczność w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej kombatantom za ich pracę, poświęcenie i złożyła świąteczne życzenia. Wiceprezes Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość WiN obwodu Warszawa Sławomir Maszewski z Żyrardowa zaznaczył, że od 10 lat organizuje akcję „paczka dla kombatanta ze Lwowa oraz Polaków z obwodu lwowskiego”. A w tym roku przywiózł 500 paczek żywnościowych dla polskich kombatantów na Litwie i rodaków ze Święcian, Nowych Święcian i Podbrodzia. Nie omieszkał też złożyć życzenia bożonarodzeniowe.

W atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia zgromadzonych wprowadził zespół pieśni i tańca „Wilenka”. Proboszcz wileńskiej parafii pw. św. Rafała Archanioła ks. Mirosław Grabowski pobłogosławił świąteczny stół. Nim to uczynił, życzył kombatantom, żeby lata nie miały władzy nad nimi, aby szybko nie odchodzili.

– Jesteście godni, żeby o was mówiono – mówił wyraźnie wzruszony ks. Grabowski. – Zebraliście się tu niczym jedna rodzina, którą łączy kultura, język, przeszłość.

Następnie, jak tradycja każe, wszyscy przełamali się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze.

Jan Lewicki

Na zdjęciu: ambasador Urszula Doroszewska dzieli się opłatkiem z prezes PS WWWPiZ Janiną Gieczewską
Fot.
autor

<<<Wstecz