WILNO

Przynieś święta do swego domu

20 grudnia w całym kraju odbyła się akcja „Przynieść święta do swego domu” – leśnicy wydawali mieszkańcom gałęzie świerkowe. W Wilnie – na placach Katedralnym i Ratuszowym oraz przy centrach handlowych „Rimi” w Żyrmunach, Zameczku, Fabianiszkach, Nowym Mieście, w rejonie trockim – w Trokach i Landwarowie, w rejonie święciańskim – Święcianach, Nowych Święcianach, Podbrodziu.

Prócz gałązek leśnicy wręczali świąteczne pocztówki, wykonane przez dzieci z „SOS vaikų kaimas”.

REJON WILEŃSKI

Mikołajki w Kowalczukach

6 grudnia do centrum wspólnoty w Kowalczuki przybyli najmłodsi mieszkańcy gminy – wychowankowie przedszkola, uczniowie klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie, Szkoły Podstawowej w Szumsku oraz Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach.

Tradycyjnie, jak co roku, w dzień wspomnienia św. Mikołaja gminę odwiedzili przedstawiciele niemieckiej organizacji „Litauneshilfe Birkenwerder” z Reinhardem Schlarmanem na czele. Pan Reinhard wręczył każdemu dziecku prezent oraz maskotkę.

Końcowym akordem spotkania było składanie życzeń z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz wspólnie wypowiedziane słowa: dziękujemy i kochamy.

REJON SZYRWINCKI

Choinki w Kiernowie i Miedziukach

15 grudnia w Kiernowie (r. szyrwincki) odbyła się uroczystość zapalenia światełek na choince bożonarodzeniowej. Z koncertem wystąpili lokalny zespół folklorystyczny „Medringa” i grupa folklorystyczna „Obelijas”. Natomiast 13 grudnia uroczyście zostały zapalone lampki na choince w Miedziukach.

70-lecie ks. Antanasa Jasionisa

W ub. niedzielę proboszcz parafii szyrwinckiej ks. Antanas Jasionis obchodził jubileusz 70-lecia. Z tej okazji po Mszy św. w kościele św. Michała Archanioła życzenia złożyli mu parafianie, wśród nich mer rejonu szyrwinckiego Živilė Pinskuvienė, dziękując za wierność powołaniu kapłańskiemu i serdeczny stosunek do wiernych.

REJON ŚWIĘCIAŃSKI

Prezenty z Wielkopolski

11 grudnia do Nowych Święcian gościnnie z prezentami zawitali przedstawiciele Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego (Zrzeszenie WiN) Sławomir Moszewski i Małgorzata Gościńska z Wielkopolski wraz z konsulem Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie Marcinem Zieniewiczem.

Drogich gości wraz z przedstawicielami mieszkańców Nowych Święcian witał doradca mera rejonu święciańskiego, radny rady rejonowej Edward Jedziński oraz prezes koła ZPL miasteczka Wacław Wiłkojć. Podczas serdecznego spotkania członkowie miejscowego zespołu zaśpiewali piosenki naszego kraju, podziękowali gościom za cząstkę serca, którą wraz z prezentami przekazali rodacy z Polski.

Inf. wł.


Wolontariuszka w przedszkolu w Mickunach

Angielski z tureckim odcieniem

Od 1 września do 19 listopada w żłobku-przedszkolu w Mickunach gościła studentka z Turcji, Gülşah Kalayci, która studiowała w Turcji edukację wczesnoszkolną, a na Litwie odbywała praktyki w przedszkolach i szkołach w ramach programu Wolontariat Europejski (EVS), związany z programem Erasmus+.

Studentka Gülşah znalazła nas sama, jak nam mówiła, wysłała zgłoszenia do kilku placówek państwowych i prywatnych w Wilnie i rejonie wileńskim. Otrzymała odpowiedź od jednej prywatnej placówki w Wilnie i od nas, że jesteśmy chętni przyjąć ją na kilkumiesięczne praktyki w naszym przedszkolu. Podczas pierwszej wizyty w placówce studentka zapoznała się z naszym przedszkolem i z każdą grupą wiekową, wybrała do pracy najstarsze dzieci, czyli grupę „Krasnoludki” i grupę „Mądrale”. Prowadziła dla nich zajęcia z języka angielskiego raz w tygodniu, w poniedziałki.

Więcej>>>


Troki – Stolicą Świętych Mikołajów

W blasku choinkowych świecidełek

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, co zresztą widać już na wystawach sklepowych i upiększonych ulicach miast. Okres ten przypomina nam niezwykłe ciepło rodzinne i radość ze zbliżających się świąt. Mikołajki, obchodzone 6 grudnia w wielu krajach, są nierozłączną częścią oczekiwania na te święta.

Od kilku lat to nieduże, ale miłe dla dzieci święto jest organizowane w Trokach, a więc miejscowy Pałac Kultury obchodził 6 grudnia imieniny świętego Mikołaja. O godz. 13.00 odbył się tu spektakl dla dzieci Polskiego Teatru w Wilnie „Królewna na ziarnku grochu” w reżyserii Ireny Litwinowicz. Po spektaklu wszystkie dzieci odwiedził też św. Mikołaj, który przyniósł ze sobą nastrój świąteczny i prezenty. Nad całością święta czuwał Trocki Rejonowy Oddział ZPL z prezesem, a równocześnie posłem na Sejm RL Jarosławem Narkiewiczem i Pałac Kultury w Trokach z dyrektorem Edwardem Kiejzikiem.

Więcej>>>


Ukazała się kontynuacja losów słynnej „Piątki” na Antokolu

Z Antokola nasz ród…

Ilu absolwentów szkoły na wileńskim Antokolu, tyle opowieści, ile losów, tyle stron księgi... Zapisały ją wspomnienia, refleksje drzemiące przez lata w zakamarkach pamięci. Zebrała je po raz drugi Krystyna Adamowicz, opublikowała, bo taka była potrzeba serca.

„To wychowankowie tej Szkoły w pierwszych latach powojennych zasilili rzesze nauczycieli szkół polskich. To jej roli zawdzięczamy odradzanie polskiej inteligencji, wyniszczonej przez kolejnych okupantów Wileńszczyzny” – napisał przewodniczący AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski w pierwszym tomie pt. „Zawsze wierni „Piątce”, który ukazał się w 2013 roku. Publikacja poruszyła lawinę emocji. Posypały się listy, prośby o więcej. Bo ktoś ma jeszcze w zanadrzu ciekawostki, ktoś przegapił szansę na spisanie swoich wspomnień. Słowem już po wydaniu pierwszego tomu wiadomo było, że kolejny musi powstać.

Więcej>>>


Spotkanie opłatkowe kombatantów i zesłańców

Niczym jedna rodzina

10 grudnia Ambasada RP w Wilnie zaprosiła do swojej siedziby – Pałacu Paców – kombatantów, zesłańców i wdowy po kombatantach na spotkanie opłatkowe.

Przybyli na nie członkowie Klubu Żołnierzy AK m. Wilna wraz z prezesem kpt. Stanisławem Poźniakiem, Dobroczynnego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na Litwie na czele z kpt. Edwardem Klonowskim, koła wdów po kombatantach wraz z prezes Jadwigą Ragożą, Polskiej Sekcji Wileńskiej Wspólnoty Więźniów Politycznych i Zesłańców na czele z prezes Janiną Gieczewską. W spotkaniu uczestniczyli także członkowie Klubu Rekonstrukcji Historycznej w Nowej Wilejce, Fundacji Pamięci Narodowej, Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej, harcerze.

Więcej>>>


 

Rejon solecznicki w kalejdoskopie

Historyczna data gimnazjum

30 lat temu, 14 grudnia 1988 roku, Rada Najwyższa Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej podpisała uchwałę nr 362 o nadaniu szkole średniej w Jaszunach imienia Michała Balińskiego. W ten sposób został upamiętniony działacz społeczny, historyk i publicysta Michał Baliński. W 2015 roku polska Szkoła Średnia im. M. Balińskiego uzyskała status gimnazjum.

Więcej>>>


<<<Wstecz