Światło z Betlejem oświetla Litwę

W wtorek, 18 grudnia, w Słobódce, nieopodal Suwałk, harcerze z Polski przekazali kolegom z Litwy Betlejemskie Światło Pokoju. Jest to 28. sztafeta ognia z Betlejem, który rokrocznie wędruje po różnych krajach Europy.

Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem „Światło pokoju – zjednoczeni w różnorodności”. Paweł Giliauskas, przewod¬ni¬czący Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, podkreśla, że hasło kładzie akcent na to, iż przy tym ogniu jednoczą się ludzie różnych wyznań i kultur.

Wieczorem, we wtorek, w kościele franciszkańskim pw. Wniebowzięcia NMP w Wilnie odbyło się tradycyjne nabożeństwo ekumeniczne przyjęcia światła z Betlejem. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Kościoła katolickiego, prawosławnego i protestanckiego. W środę, 19 grudnia, Betlejemskie Światło Pokoju rozpoczęło swoją wędrówkę po całej Litwie. Pociągiem harcerze udali się w stronę Kłajpedy i Turmontu, gdzie na każdym przystanku rozdawali ogień chętnym. Młodzież przekazała światło do szpitali, urzędów, kościołów, Prezydentury i Sejmu.

Z kolei 20 grudnia, w czwartek, Betlejemskie Światło Pokoju jest rozdawane na placu Katedralnym w pobliżu wileńskiej szopki.

Inf. wł.

Na zdjęciu: od lat Światło Pokoju na Litwę trafia od harcerzy z Suwałk
Fot.
archiwum ZHPnL

PS. We środę, 19 grudnia, Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do gmachu samorządu rejonu wileńskiego – w czasie posiedzenia Rady samorządu – w tym także do redakcji „Tygodnika Wileńszczyzny”.

<<<Wstecz