Prezenty od św. Mikołaja z Sandomierza

7 grudnia uczniowie klas początkowych Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach powitali 16. orszak sandomierskich Mikołajów.

Prawdziwą śnieżycą Litwa powitała delegację Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu, w skład której weszli: dr Janusz Suszyna, naczelnik Wydziału Oświaty powiatu sando¬mier¬skiego, wicedyrektorzy „ekonomika” – Teresa Zasadni i Katarzyna Stawińska-Bęczkowska, sponsor akcji Tomasz Pastuszka oraz Witold Nowakowski, nauczyciel wfu w sandomierskiej szkole. Tego dnia w Solecznikach panowała prawdziwa zima, co sprzyjało podniosłej uroczystości, tak upragnionej przez dzieciaków, wizyty św. Mikołaja, w którego rolę od lat wciela się Nowakowski.

– Już nie pamiętam, po raz który wkładam na siebie szaty św. Mikołaja, ale za każdym razem spotkanie z waszymi dziećmi jest dla mnie, jak i moich przyjaciół, wielkim przeżyciem – powiedział pan Witold.

Akcja „Mikołaj dla polskich dzieci na Litwie”, organizowana corocznie przez sandomierzan, jest stałym elementem współpracy Sandomierza z Solecznikami. Delegacja sandomierskiej placówki oświatowej, jak co roku, przywiozła do Solecznik wiele prezentów. W akcji charytatywnej uczestniczą uczniowie sandomierskiego „ekonomika” oraz miejscowi przedsiębiorcy.

Uczniowie dziękowali gościom wierszem, tańcem, piosenką, wspólną zabawą i szczerym dziecięcym „dziękuję”.

– W imieniu administracji, grona pedagogicznego, uczniów i rodziców serdecznie dziękuję naszym przyjaciołom z Królewskiego Miasta Sandomierz za piękną współpracę, życzliwość i ogromne serca, przepełnione dobrocią. Dziękujemy wam za piękną świąteczną atmosferę, jaką stwarzacie dla naszych uczniów, jak też życzę dobrych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia wam i waszym rodzinom – powiedziała Łucja Dudojć, nauczycielka klas początkowych Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach.

Andrzej Kołosowski

Na zdjęciach: za każdym razem spotkanie z waszymi dziećmi jest dla mnie wielkim przeżyciem
Fot.
autor

<<<Wstecz