II międzynarodowa konferencja w przedszkolu w Niemenczynie

Dzielić się doświadczeniem i uczyć

Ponad 70 uczestników zgromadziła międzynarodowa konferencja pt. „Edukacja inaczej. Pomysły i możli¬wości w edukacji przedszkolnej”, która w ubiegłym tygodniu odbyła się w sali przedszkola w Niemenczynie. Zorganizowana została po raz drugi, a do miasta nad brzegiem Wilii przybyli prelegenci i pedagodzy z Białorusi, Polski, Łotwy oraz Litwy.

Z gości zagranicznych najliczniej reprezentowana była Białoruś. W konferencji, której tematem przewodnim było wprowadzanie innowacyjności w proces wychowania dzieci, wzięli udział pracownicy naukowi i pedagodzy z Mińska, Nowogródka oraz Oszmiany. Ze strony gospodarzy najliczniej reprezentowany był rejon wileński – w konferencji wzięli udział przedstawiciele około 30 placówek oświatowych: gimnazjów, szkół podstawowych oraz przedszkoli. Na konferencji byli też obecni przedstawiciele placówek przedszkolnych z rejonu święciańskiego i Wilna.

Więcej>>>


 

Nagroda za wspólny wysiłek

Rozmowa z KRYSTYNĄ SŁAWIŃSKĄ, radną samorządu rejonu solecznickiego, bibliografem - krajoznawcą Biblioteki Publicznej Rejonu Solecznickiego, nagrodzoną odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

– Czy wiadomość o zaszczytnym odznaczeniu była dla Pani zaskoczeniem?

Tak, byłam bardzo zaskoczona. Wiadomość o nagrodzie dotarła do mnie, kiedy zbierałam żurawiny w Puszczy Rudnickiej. To zaszczytne wyróżnienie odbieram jako nagrodę na wyrost. Nie uważam, że robię jakieś wielkie rzeczy, po prostu każdy człowiek ma swoje pasje, swój styl życia…

Więcej>>>


Srebrny Jubileusz Szkoły-Przedszkola „Zielone Wzgórze”

Z sercem otwartym na człowieka

Wypełniona po brzegi sala, wesołe piosenki, pląsy i roześmiane buzie dzieci, podróże do wydarzeń sprzed lat, wspomnienia, życzenia i kwiaty… – tak radośnie w piątek, 30 listopada, swój srebrny jubileusz świętowała Szkoła-Przedszkole „Zielone Wzgórze”, znajdująca się w wileńskiej dzielnicy Nowa Wilejka.

Uroczysta akademia poświęcona 25. rocznicy działalności tej licznej polskiej placówki oświatowej, w której obecnie edukację pobierają uczniowie klas początkowych i przedszkolaki, odbyła się w lokalnym Ośrodku Kultury, aby wszyscy chętni mogli się wygodnie zmieścić.

Więcej>>>


Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel

Sukces składa się z wielu czynników

Jak każdego roku, przedstawiciele polskich szkół na Litwie spotkali się na podsumowaniu dorocznego konkursu, przygotowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. W gronie tegorocznych laureatów znalazły się następujące szkoły (Gimnazja) – im. Jana Pawła II w Wilnie, im. K. Parczewskiego w Niemenczynie, w Mickunach, im. E. Orzeszkowej w Białej Wace oraz im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach. W porównaniu z ubiegłorocznym rankingiem, miano zwycięzcy zachowały dwie szkoły – „Parczewski” oraz „Orzeszkowa”.

Gala podsumowująca pracę placówek odbyła się w środę, 28 listopada, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Uroczystość zgromadziła dyrekcje i nauczycieli wszystkich szkół, które zostały wyróżnione, a także liczne grono przedstawicieli polityki, samorządów – rejonu wileńskiego, solecznickiego, trockiego, m. Wilna, oraz polskich organizacji społecznych. Przybyli oni, żeby na ręce nauczycieli złożyć podziękowania za trud włożony w pracę z dziećmi i młodzieżą.

Więcej>>>


<<<Wstecz