Zbieranie grochu i fasoli z przyjaciółmi

24 listopada w sali sportowej Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach panowały gorące emocje sportowe. Pod patronatem Solecznickiego Rejonowego Oddziału ZPL po raz 17. zostały przeprowadzone zawody sportowe wśród osób niepełnosprawnych. O słuszności tego pomysłu organizatorzy imprezy – Wydział Oświaty i Sportu oraz Wydział Opieki Społecznej i Zdrowia administracji samorządu solecznickiego wraz z rejonowym oddziałem Związku Inwalidów Litwy – przekonali się już podczas rejestracji uczestników.

Do udziału w zawodach sportowych stanęło kilkudziesięciu niepełnosprawnych z Solecznik, Ejszyszek, Białej Waki i innych miejscowości rejonu. Tak reprezentacyjnej liczbie uczestników sprzyjała bez wątpienia nie tylko chęć współ¬zawodnictwa samych inwalidów, lecz i pomoc w dojeździe do centrum rejonowego, o którą zatroszczyli się organi¬za¬torzy. Podczas ceremonii inauguracji zawodów sportowców przywitała prezes rejonowego oddziału Związku Inwalidów Litwy Danuta Zagorodnaja, która wyraziła radość, że impreza sportowa na stałe weszła do kalendarza organizacji. Ze słowem powitalnym do uczestników imprezy zwrócił się także mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, który wyraził słowa uznania dla członków organizacji za aktywną postawę i udział w życiu społecznym rejonu.

W sali sportowej „u Śniadeckiego” niepełnosprawni rywalizowali w następujących konkurencjach sportowych: rzutach do kosza, warcabach, ringo, unihokeju, rzutkach, rzucie piłką tenisową, zbieraniu grochu i fasoli.

– Każdy z nas z powodu choroby cierpi w życiu. Podczas tych zawodów przynajmniej na moment zapominamy o dolegli¬woś¬ciach, cieszymy się ze wspólnego spędzenia czasu – zgodnie mówili uczestnicy zawodów.

W konkursie rzutów koszykarskich wśród panów najcelniej rzucał piłkę Jan Paszkielewicz z Dajnowy, wśród pań najwięcej celnych trafień zaliczyła Marija Daukševičienė z Solecznik. W nowej dla zawodów dyscyplinie, unihokeju, najlepsi byli Światosław Junicki (Soleczniki) oraz Danuta Mieżewicz (Soleczniki). W rywalizacji przy desce warcabowej nie do pokonania byli solczanie Władimir Kwiatko oraz Danuta Zagorodnaja.

Wśród panów najcelniej rzutki do tarczy posyłał Jan Paszkielewicz, natomiast wśród pań Czesława Wysocka z Solecznik. Najdalej rzucili piłeczkę tenisową Władimir Eglit z Białej Waki oraz Łucja Rynkiewicz z Janczun. W turnieju w ringo pierwsze miejsca zdobyli solczanie Światosław Junicki oraz Nadieżda Maszkiewicz. W wyjątkowo kobiecym turnieju oddzielania grochu od fasoli najlepszy czas osiągnęła Maria Nowicka z Solecznik.

Zwycięzcy w poszczególnych dyscyplinach sportowych zostali uhonorowani medalami i dyplomami, ufundowanymi przez samorząd solecznicki. Radosne twarze zawodników podczas ceremonii nagradzania świadczyły o tym, że każdy z uczestników sportowej imprezy, niezależnie od tego, jakie miejsce wywalczył, czuł się prawdziwym zwycięzcą nad bólem, chorobą i ludzką słabością.

Święto sportowe zakończyło się wspólnym obiadem sportowców i organizatorów imprezy, podczas którego naradzano się, jakie dyscypliny sportowe mogłyby się znaleźć w programie przyszłorocznej paraolimpiady.

A. K.

Na zdjęciu: rzutki są dobre dla uprawiania w każdym wieku

<<<Wstecz