Medal za Miłosierdzie

24 listopada aula Centrum Kultury w Solecznikach gościła w swych progach członków oraz przyjaciół Wspólnoty Miłosierdzia Bożego w Solecznikach. Spotkanie zostało poświęcone zakończeniu roku liturgicznego w Kościele katolickim.

Goście, wolontariusze, ludzie dobrego serca mieli okazję zebrać się w Solecznikach, aby kościelny rok liturgiczny zakończyć wspólnym odmówieniem pacierza i w skupieniu oczekiwać na przyjście Zbawiciela. 2018 rok jest jubileuszowy dla Macierzy – Polski i Ojczyzny – Litwy, ziemi na której mieszkamy. Za działalność charytatywną organizacja pozarządowa w tym roku w Białymstoku została odznaczona Medalem Serca Ziemi.

Założona przed dwoma laty organizacja pozarządowa podjęła się troski o niezamożne rodziny z rejonu solecznickiego, szczególną opieką otaczając wychowywane w nich dzieci. Wspólnota Miłosierdzia Bożego jest instytucją niedążącą do zysku, która pomaga mieszkańcom nisko uposażonym, ludziom dysfunkcyjnym, organizuje im czas wolny, dąży do ich integracji, okazuje pomoc społeczną i zachęca do wolontariatu.

 

W świątecznym spotkaniu udział wzięli także: wicemer rejonu solecznickiego Jadwiga Sinkiewicz, dyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego Józef Rybak, zastępca ambasadora RP na Litwie Grzegorz Poznański, konsul Marta Olesińska, proboszcz parafii solecznickiej ks. prałat Wacław Wołodkowicz, proboszcz parafii butrymańskiej i podborskiej ks. Józef Aszkiełowicz, proboszcz parafii w Małych Solecznikach ks. Kazimierz Gwozdowicz i in.

– Kończący się rok dla naszej organizacji był bardzo pracowity i owocny. Przekazujemy słowa wdzięczności ludziom dobrego serca, którzy potrafią się dzielić i nie być obojętnymi. Po pierwsze, nie byłoby odpoczynku na koloniach i warsztatach, gdyby nie ci, którzy, nie zważając na ogrom pierwszorzędnych obowiązków, zgodzili się podzielić czasem i trudem, aby nakarmić, napoić, być razem – wolontariuszy wspólnoty „Bóg zapłać”. Składamy wyrazy szacunku za wsparcie Wspólnoty Miłosierdzia Bożego samorządowi rejonu solecznickiego, każdemu pracownikowi, który włożył swoją cegiełkę, aby dzieci miały wakacje. Latem były organizowane obozy letnie dla dzieci oraz liczne wyjazdy do Polski, wycieczki po Litwie – powiedział Tadeusz Romanowski, prezes Wspólnoty Miłosierdzia Bożego w Solecznikach.

Przedsięwzięcie upiększył koncert grupy muzycznej „Art of Music”, dziecięcego chóru zespołu „Solczanie” oraz dzieci, które latem odpoczywały na obozach letnich, zorganizowanych przez tę organizację. Spotkanie zakończył słodki poczęstunek dla dzieci i ich rodziców.

A. K.

Na zdjęciach: podsumowaniem roku był piękny koncert na cześć dwóch Ojczyzn;
każde dziecko otrzymało słodki podarunek

<<<Wstecz