Projekt Szkoły Podstawowej im. Cz. Miłosza w Pakienie

Od Bałtyku aż do Tatr – szlakiem Niepodległej

Działalność projektowa jest jedną z metod pracy we współczesnej szkole. Angażuje uczniów do pacy w grupie i współpracy. Właśnie taką metodę pracy wybrały polonistki ze Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie, które 11 marca br. rozpoczęły projekt szkolny z okazji 100. rocznicy niepodległości Litwy i Polski pod tytułem „Kiedy myślę Ojczyzna i Macierz”.

Do projektu, który trwał od 11 marca do 16 listopada, włączyła się cała społeczność szkoły. Na przeciągu kilku miesięcy zostały stworzone różnorodne prace plastyczne. Młodzież poznawała historię Polski, bohaterów z okresu niepodległości, życie Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uczniowie zgromadzili ciekawostki o hymnach obu państw, wzięli udział w szkolnym konkursie pieśni i wierszy patriotycznych, układali puzzle o tematyce patriotycznej, uczestniczyli w koncercie „Za naszą i waszą wolność”, który odbył się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Świętowanie z rodakami

W tym jubileuszowym roku 20-osobowa grupa dzieci i młodzieży z naszej szkoły w dniach 19-30 czerwca wzięła udział w międzynarodowym projekcie „Od Bałtyku do Tatr – szlakiem Niepodległej”. Do udziału zaprosiło nas Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” w Częstochowie. Zapoznaliśmy się z uczniami z Polskiej Szkoły Podstawowej im. rodu hr. Platerów w Rezekne (Łotwa) oraz zaprzyjaźniliśmy się z młodzieżą z Polskiej Szkoły Społecznej im. Jana Pawła II w Grodnie.

Byliśmy w górach, nad morzem we Władysławowie, zwiedziliśmy wiele polskich miast: Warszawę, Zakopane, Kraków, Sopot, Gdańsk oraz półwysep Hel. Poprzez ciekawe wycieczki organizatorzy projektu przybliżyli polską historię i kulturę. W Zakopanem nasz zespół „Bursztynki” miał warsztaty taneczne z panią Marią Wnęk. Dzięki warsztatom repertuar zespołu wzbogacił się o taniec góralski. Kulminacją naszego wyjazdu był występ w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie. Cieszymy się, że mogliśmy poznać metropolitę częstochowskiego abp. Wacława Depo, marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego. Spotkaliśmy się z senatorem Arturem Warzochą, wiceprezydentem miasta Częstochowy Ryszardem Stefaniakiem oraz z wójtami zaprzyjaźnionych z nami gmin. Jesteśmy wdzięczni ks. Ryszardowi Umańskiemu za zaproszenie naszej szkoły do udziału w tym projekcie.

Kontynuacją szkolnego projektu „Kiedy myślę Ojczyzna i Macierz” był Tydzień Języka Polskiego. Przedsięwzięcie to w szkołach rejonu wileńskiego z polskim językiem nauczania stało się piękną wieloletnią tradycją. W tym roku dla uczniów naszej szkoły rozpoczął się nietradycyjnie. Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Bursztynki” 8 listopada wyjechał na obchody 100. rocznicy Święta Niepodległości Polski do Częstochowy, gdzie zaprezentował patriotyczny koncert. Program trzydniowego pobytu był bardzo bogaty: koncert w Szkole Podstawowej nr 13 im. K. Makuszyńskiego w Częstochowie, występ w Kuratorium Oświaty w Bytomiu, zwiedzanie Wieliczki, koncert na Balu Niepodległości. 11 listopada wzięliśmy udział w uroczystej Mszy św. w bazylice archikatedralnej św. Rodziny w Częstochowie.

Nietradycyjny Tydzień Języka

9 listopada w szkole nr 13 zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice, by uczestniczyć w uroczystej akademii przygotowanej z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie naszej szkoły rozpoczęli program artystyczny. Bardzo gorąco powitał nas dyrektor szkoły Maciej Wawrzaszek.

Zespół zaprezentował przygotowany specjalnie na tę okazję program artystyczny. Po wykonaniu piosenki: „Jest takie miejsce, taki kraj…” na wielu twarzach widać było ogromne wzruszenie i łzy... Punktualnie o godz. 11.11 odezwał się dzwonek szkolny i wszyscy razem zaśpiewaliśmy hymn Polski. Dziękując za występ dyrektor szkoły wyraził życzenie, by między naszymi szkołami nawiązała się ścisła współpraca.

Następnie wyruszyliśmy do Bytomia. Czekano na nas w Kuratorium Oświaty. Na koncert złożyły się występy „Bursztynków” oraz uczniów z Polski.

Kolejny dzień pobytu przyniósł dużo wrażeń. Po raz pierwszy zwiedziliśmy kopalnię soli w Wieliczce. Przeszliśmy zajmującą trasę turystyczną, wysłuchaliśmy ciekawych historii, m. in. o błogosławionej Kindze, podziwialiśmy wyjątkowe rzeźby, podziemne jeziora itd. Ogromne wrażenie wywarła kaplica św. Kingi.

Wieczorem 10 listopada zespół wystąpił na „Balu Niepodległości” w Hotelu Scout w Częstochowie. Organizatorem święta był ks. prałat Ryszard Umański, który zaprosił dzieci na świętowanie 100. rocznicy Niepodległości Polski. Występ dzieci był nagrodzony gromkimi brawami.

11 listopada wzięliśmy udział w uroczystej Mszy św. celebrowanej przez częstochowskiego metropolitę. Wzruszeni i pełni wrażeń wróciliśmy na Litwę. Pragniemy podziękować za wspaniały pobyt ks. Umańskiemu, Leszkowi Matyjowi oraz wszystkim rodzinom, w których mieszkali nasi uczniowie.

Niezwyciężona Biało-Czerwona

12 listopada wspólnota szkolna zgromadziła się w auli, by uczestniczyć w uroczystej akademii przygotowanej z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. „Niezwyciężona Biało-Czerwona” – takie hasło przewodniczyło tegorocznej uroczystości. Wszyscy uczniowie odświętnie ubrani w mundurki szkolne z biało-czerwonymi chorągiewkami lub serduszkami w rękach, zespół – w pięknych strojach ludowych, sala wystrojona w barwy narodowe – nadało to szczególnego akcentu tegorocznej uroczystości.

Na początku zabrzmiał dumnie „Mazurek Dąbrowskiego”. Donośne głosy najmłodszych uczestników wraz ze starszymi uczniami i nauczycielami zlały się jednogłośnie w hymnie narodowym. Następnie głos zabrali uczniowie grupy przygotowawczej oraz klas 1-10. Ze sceny zabrzmiało wiele wspaniałych nowoczesnych oraz już od lat znanych piosenek. Wzruszające słowa utworów „Ojczyzno ma”, „Uwierz, Polsko!”, „Płynie Wisła, płynie” i wielu innych ukazały trudny okres w dziejach Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz radość z odzyskanej niepodległości. Każda piosenka wykonana w innej pomysłowej aranżacji. Nie zabrakło również pięknej recytacji oraz słów wychwalających bohaterski czyn naszych przodków. Zespół „Bursztynki” zatańczył pod liryczną nastrojową melodię piękny taniec ludowy – kujawiak. Całą uroczystość uwieńczył wspólny śpiew „Roty”.

Kolejne dni Tygodnia Języka Polskiego przebiegały również aktywnie. 13 listopada uczniowie klasy 10. wyjechali wraz z polonistką do Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach, by wziąć udział w projekcie szkół strefy kowalczuckiej.

Działalność Tygodnia była bardzo różnorodna: uczniowie rozwiązywali test „Moje wiadomości o Marszałku”, rysowali pocztówkę dla Niepodległej, brali udział w rejonowym konkursie „Kilka pytań o Święto Niepodległości”. Uwieńczeniem stał się wyjazd na koncert „Za naszą i waszą wolność”, który odbył się 16 listopada w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Stulecie odzyskania niepodległości obchodzi się raz na sto lat. Cieszymy się, że rok jubileuszowy w naszej szkole był bogaty w wiele inicjatyw i na pewno w sercu każdego pozostawił jakiś ślad.

Alina Savanevičienė
Olga Wołkowicka

Na zdjęciach: projekt obejmował prace plastyczne, w które zaangażowali się najmłodsi uczniowie;
Wieliczka – to obowiązkowy punkt na trasie zwiedzania południa Polski

<<<Wstecz