Pracownicy socjalni z rejonu wileńskiego gośćmi „Caritas Polska”

Uczyć się od najlepszych

Grupa pracowników socjalnych z rejonu wileńskiego przez dwa dni gościła w stolicy Polski na zaproszenie pracowników charytatywnej organizacji katolickiej „Caritas Polska”, a celem wizyty była wymiana doświadczeń i pomysłów w celu podniesienia jakości świadczonych usług osobom potrzebującym.

Od 1 lipca br. na Litwie obowiązuje Ustawa o ochronie praw dziecka, która wniosła sporo innowacji, ale i zamieszania. Po scentralizowaniu systemu wydziały ochrony praw dziecka w samorządach kraju zostały podporządkowane Państwowej Służbie Ochrony Praw i Adopcji Dzieci przy ministerstwie opieki społecznej i pracy.

Wprowadzono w życie ogólny model niesienia pomocy dziecku i rodzinie. Jak przekonują projektodawcy nowego systemu, zmiany mają na celu wprowadzenie systemowych rozwiązań organizacyjno-prawnych oraz finansowych, zapewniających skuteczne działania państwa i samorządów w celu poprawy jakości usług socjalnych skierowanych do dzieci i rodzin.

Administracja samorządu rejonu wileńskiego w dniach 19-20 listopada zorganizowała wyjazd do Warszawy. Dyrektorzy oraz pracownicy placówek socjalnych rejonu wileńskiego, wydziału socjalnego wraz z wicemer Teresą Dziemieszko oraz zastępcą dyrektora administracji Beatą Maluszycką na czele mieli okazję gościć w „Caritas Polska” oraz w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa.

Przedstawiciele „Caritas Polska” opowiedzieli o realizacji projektów dla ubogich, bezdomnych i niepełnosprawnych w Polsce, dla Polaków na Wschodzie, rolników dotkniętych klęskami naturalnymi, poszkodowanych w wyniku kataklizmów i wojen na całym świecie, dla dzieci, osób starszych i chorych. Organizacja ma spore doświadczenie i wiele chlubnych osiągnięć na tym polu. Jej praca i niebagatelne osiągnięcia nie zostały niezauważone. Np., ks. Krzysztof Sroka, zastępca dyrektora „Caritas Polska”, poinformował, że w najbliższym czasie odbierze nagrodę z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy za realizację programu „Rodzina Rodzinie”. Skierowany jest on na niesienie pomocy rodzinom syryjskim zmagającym się ze skutkami wojny. „Caritas Polska” od początku trwania konfliktu prowadzi stałą misję w Syrii. Dzięki organizacji „Rodzina Rodzinie” syryjskie rodziny otrzymują bezpośrednią pomoc finansową na miejscu. Środki przekazywane przez darczyńców pomagają zaspokoić ich podstawowe potrzeby: wyżywienie, leki, ubrania, opłaty za mieszkanie. Do programu włączają się nie tylko polskie rodziny, ale też firmy, wspólnoty parafialne, sąsiedzi i przyjaciele, szkoły i instytucje.

Wspólne rozmowy dotyczyły także wymiany doświadczeń i problemów, z jakimi borykają się placówki świadczące pomoc zarówno w Polsce, jak i w rejonie wileńskim na Litwie.

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, jako miejska instytucja wsparcia rodziny, kontynuuje wieloletnie tradycje i statutową działalność Zespołu Ognisk Wychowawczych, realizując program pomocy pod tym samym tytułem i w tej samej formule. Ogniska, jako placówki wsparcia dziennego, wspomagają młodych warszawiaków w rozwoju, w odkrywaniu i realizowaniu ich potencjałów. Rodzice znajdują pomoc w poprawnym pełnieniu zadań opiekuńczo-wychowawczych. Zespół Ognisk Wychowawczych, jako placówka wsparcia dziennego, mógł jedynie prowadzić ogniska i udzielać wsparcia w formie opiekuńczej, specjalistycznej i podwórkowej. Ta bardzo ważna działalność wykorzystywała tylko część potencjału instytucji.

– Zaczęliśmy więc szukać możliwości prawnych, które pozwoliłyby wspierać rodziny warszawskie nie tylko poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego. Okazało się, że jedyną drogą jest powołanie nowej instytucji pomocy społecznej, w ramach której będzie można prowadzić różne działania mające na celu wspieranie dziecka i rodziny. Dlatego została powołana nowa instytucja, która dzięki innej formie prawnej i dokonaniu zmian funkcjonalnych będzie mogła w szerszym zakresie realizować swój cel – tłumaczył Jarosław Adamczuk, dyrektor „Rodzinnej Warszawy”.

Nowa formuła organizacyjna stworzyła możliwości podejmowania dodatkowych działań w zakresie profilaktyki społecznej i budowania kapitału społecznego Warszawy. Ta zmiana umożliwiła realizację wielu zadań zaspokajających potrzeby warszawskich rodzin, które wychodzą poza zakres działalności placówki wsparcia dziennego. „Rodzinna Warszawa” wdraża innowacyjne rozwiązania w celu wzmocnienia warszawskich rodzin oraz wspólnot lokalnych, w których funkcjonują.

Pomimo napiętego programu pobytu uczestnicy wyjazdu mieli okazję zachwycić się pięknem nocnej Warszawy. Przejść ulicami i dostrzec, jak historyczna zabudowa harmonijnie współgra z nowoczesną architekturą, a miasto potrafi zaskoczyć, odsłaniając swoje drugie oblicze...

Krystyna Malinowska

Na zdjęciach: gospodarze chętnie dzielili się swoim doświadczeniem
Fot.
Janina Klimaszewska

<<<Wstecz