W Wilnie upamiętniono papieża Polaka

Budował mosty między Bogiem i człowiekiem

Jan Paweł II był papieżem XX wieku. Poznał jego tragedie, ale nie był nimi przytłoczony. Silniejszy był w nim Bóg; silniejsza była wiara w Jezusa Chrystusa, Odkupiciela człowieka i Pana historii; silniejsze było w nim Miłosierdzie Boga – tak o świętym papieżu mówił podczas kanonizacji jego następca papież Franciszek. W ramach obchodów 25. rocznicy pobytu Jana Pawła II na Litwie ks. prałat Wojciech Górlicki, proboszcz parafii pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła, przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” postanowił upamiętnić to wydarzenie poprzez zorganizowanie wystawy, którą umiejscowiono na placu Jana Pawła II w Wilnie.

– To miejsce, choć czasowo, będzie nam przypominać świadectwo wiary św. Jana Pawła II – powiedział proboszcz ks. Górlicki w czwartek, 22 listopada, podczas otwarcia wystawy, dziękując władzom stolicy za to, że dały zezwolenie na ustawienie ekspozycji. Wystawa jest umiejscowiona na terenie należącym do miasta, możliwe, że z czasem będzie to stała ekspozycja upamiętniająca postać papieża Polaka, jego pontyfikat i pielgrzymkę na Litwę.

Ekspozycja składa się z 23 plansz, na których są przedstawione fotografie z podróży apostolskiej Jana Pawła II na Litwę oraz najbardziej znaczących pielgrzymek – pierwszej podróży do Meksyku, do Polski, Ameryki, Brazylii i Argentyny. Są także zdjęcia z podróży apostolskich w ostatnich latach pontyfikatu – do Gruzji, Ziemi Świętej, Ukrainy, Kanady, Kazachstanu i Szwajcarii oraz ostatniej wizyty w Ojczyźnie. Wystawę przed kościołem śś. Piotra i Pawła można oglądać do końca grudnia.

Szczególna misja

Nad zorganizowaniem wystawy, wspólnie z parafią śś. Apostołów Piotra i Pawła, pracowało Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, które reprezentowali podczas otwarcia prezes Dariusz Piotr Bonisławski i dyrektor Biura Zarządu Tatiana Czepukojć. To stowarzyszenie przejęło sprawy organizacyjne – przygotowanie wystawy, sfinansowanie przedsięwzięcia.

– Tradycja, cywilizacja chrześcijańska jest czymś, od czego odstąpić nie możemy. Chcemy, żeby podobne zdanie podzielali inni mieszkańcy Europy, stąd ta misja mówienia o nauczaniu Jana Pawła II – mówił prezes Bonisławski.

Bieżący rok na Litwie jest szczególny – w 25. rocznicę pobytu Jana Pawła II w naszym kraju, mieliśmy okazję gościć kolejnego następcę św. Piotra – papieża Franciszka. Rocznica wizyty papieża Polaka przed 25 laty dała asumpt do przypomnienia jego przesłania, które zostawił na Litwie, jak też jego działalności i nauczania w kontekście całego pontyfikatu.

– Cieszę się, że powstała taka wystawa (…). Myślę, że Wilno jest tym miastem, w którym Jezus nie powinien być zamknięty w kościołach, tylko wyjść do ludzi w naszych sercach. Ma być widoczny w mieście. Wystawa poświęcona św. Janowi Pawłowi II – to najmniejsze, co możemy uczynić. Podobnych rzeczy powinno być więcej – mówił mer stolicy Remigijus Šimašius. Podkreślił przy tym, że już rozmawiał z proboszczem o możliwości odbudowy kaplicy, która znajdowała się mniej więcej w tym miejscu, gdzie obecnie jest przejście dla pieszych na rondzie.

Na spotkanie poświęcone papieżowi Polakowi przybyło wielu wiernych, zarówno Polaków, jak i Litwinów. Byli obecni między innymi posłowie na Sejm z ramienia AWPL-ZChR: Rita Tamašunienė (starosta frakcji), Wanda Krawczonok, Czesław Olszewski, Michał Mackiewicz, Jarosław Narkiewicz oraz ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska, mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, wicemer miasta Wilna Edyta Tamošiūnaitė. Obejrzeć wystawę przybył też minister łączności Rokas Masiulis.

Pontifex maximus

Otwarciu towarzyszyła ceremonia poświęcenia wystawy, której dokonał nuncjusz apostolski na Litwie abp Pedro Lopez Quintana. Arcybiskup przewodniczył Mszy św., zaś w koncelebrze byli m. in. biskupi pomocniczy archidiecezji wileńskiej – bp Arūnas Poniškaitis i bp Darius Trijonis. Na uroczystości obecny był także dziekan II wileńskiego dekanatu – proboszcz parafii św. Józefa w Zameczku – ks. Ričardas Doveika, który wygłosił prelekcję o św. Janie Pawle II.

Po ceremonii otwarcia wystawy wierni z kapłanami na czele udali się do świątyni. Homilię wygłosił abp Quintana, który skupił się na świadectwie wiary papieża Polaka.

– Św. Jan Paweł II był budowniczym mostów między niebem a ziemią, między Bogiem a człowiekiem. Był prawdziwym Pontifex maximus, czyli wielkim i bardzo skutecznym budowniczym mostów między ludźmi i prawdziwym największym kapłanem. Cała jego działalność, wszelkie wielkie inicjatywy, które zostały dla nas jako dziedzictwo, powinny być odbierane w kontekście tej rzeczywistości, którą on tak bardzo kochał, ponieważ był kapłanem – mówił podczas homilii nuncjusz.

Odkryć tożsamość chrześcijaństwa

Po Mszy św. goście dzielili się własnym doświadczeniem spotkania z Janem Pawłem II. Nuncjusz Quintana przypomniał, że to Jan Paweł II udzielił mu sakramentu święceń kapłańskich i biskupich. Z jego rąk otrzymał pierwszą misję apostolską. Zauważył, że w Kościele tytułem wielki są mianowani dwaj papieże – Leon I i Grzegorz I. – Możemy teraz mówić, że Jan Paweł II też jest Wielki. Osobiście czas spędzony z Janem Pawłem II uważam za wielką łaskę i dziękuję za nią Bogu – dzielił się spostrzeżeniami nuncjusz.

Refleksjami o Ojcu Świętym dzielili się goście, obecni na uroczystości. Proboszcz Górlicki powiedział, że już w młodości w sposób szczególny przemówiły do niego słowa papieża: „Musicie wymagać od siebie, chociażby inni od was nie wymagali”.

– Zwrot ku Janowi Pawłowi II oznacza zwrot ku Chrystusowi. Dzisiejszy wieczór ma odnowić nasze spojrzenie na postać Jana Pawła II oraz odnowić radość ze spotkania z Bogiem i ludźmi – zauważył biskup Poniškaitis.

Prelekcję pt. „Jan Paweł II a jednocząca się Europa” wygłosił ks. Doveika. – Europa to nie tyle kontynent w znaczeniu geograficznym, ale też, co niejednokrotnie podkreślał Jan Paweł II, wspólne kulturowe i historyczne dziedzictwo – mówił kapłan, podkreślając, że swoje dziedzictwo Europa zawdzięcza chrześcijaństwu, które potrafiło zjednoczyć narody. Zauważył przy tym, że w dobie transformacji i kryzysu wartości Europa jest powołana do odkrycia swojej prawdziwej tożsamości.

Po konferencji odbył się koncert w wykonaniu Adama Struga i Monodii Polskiej. Zespół wykonał kościelną muzykę barokową, co dodało szczególnej aury spotkaniu, które odbyło się w najpiękniejszej barokowej świątyni.

Teresa Worobiej

Na zdjęciach: ekspozycja składa się z 23 plansz;
poświęcił ją nuncjusz apostolski abp Pedro Lopez Quintana
Fot.
autorka

<<<Wstecz