Inauguracja 12. roku akademickiego filii UwB w Wilnie

Studiować we własnym mieście, w ojczystym języku

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku 1 października zainaugurował 12. rok akademicki. Uroczystość odbyła się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego swoją obecnością zaszczycili m. in.: ks. Ronald Kuźmicki, wikariusz parafii pw. św. Teresy w Wilnie, duszpasterz akademicki Wydziału, Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, poseł do Parlamentu Europejskiego, Grzegorz Poznański, zastępca ambasadora RP na Litwie, Paweł Krupka, I radca Ambasady RP, Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

– Ubiegły rok akademicki był udanym rokiem dla Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku. 14 marca Jarosław Gowin, wicepremier rządu polskiego, minister nauki i szkolnictwa wyższego podpisał z rektorem Uniwersytetu w Białymstoku, profesorem Robertem Ciborowskim umowę o dofinansowaniu – w kwocie blisko 19 mln złotych – dotyczącej rozbudowy siedziby Wydziału przy ulicy Makowej w Wilnie. To bardzo ważne wydarzenie i duży sukces – powiedziała podczas uroczystości dziekan Wydziału prof. dr hab. Mieczysława Zdanowicz.

Dziekan Wydziału skierowała słowa podziękowania do przewodniczącego AWPL-ZChR, który ufundował kilkadziesiąt staży w Brukseli dla studentów uczelni.

– Wielkim przyjacielem naszego Wydziału jest pan europoseł Waldemar Tomaszewski, chcę bardzo serdecznie podziękować za pana zaangażowanie, za wsparcie dla praktycznej działalności naszych studentów. Dziękuję, że już drugi raz z rzędu ufundował pan stypendia dla najlepszych studentów europeistyki. Dziekan podkreśliła, że praktyki w brukselskim biurze europosła cieszą się ogromnym zainteresowaniem studentów i odgrywają dużą rolę w procesie nauczania.

– Wyższa uczelnia z polskim językiem nauczania była jednym z głównych postulatów polskiej społeczności na Litwie, od razu w latach odrodzenia, po roku 1988. Do tego długo dążyliśmy i dzisiaj cieszymy się niezmiernie, że mamy własną uczelnię, tutaj, w Wilnie, z językiem polskim, która na pewno będzie się rozwijała i będzie nawiązywała do tradycji Uniwersytetu im. Stefana Batorego, który był drugim uniwersytetem w Rzeczpospolitej i pierwszym na ziemiach najbardziej oddalonych na Wschód – powiedział z kolei Tomaszewski. Zapewnił także, że AWPL-ZChR będzie przykładać maksimum wysiłku, by wspierać uczelnię i nie tylko poprzez fundowanie stypendiów.

– Sprawą bardziej ważną jest wsparcie uczelni przez naszych przedstawicieli sprawujących urzędy w samorządach czy w szkołach. Te sprawy są zasadnicze. Dzięki jedności polskiej społeczności i jej determinacji udało nam się zachować polskie szkolnictwo w wielkim oraz szerokim wymiarze i dzisiaj mamy 36 gimnazjów z polskim językiem nauczania – i to jest przyszły narybek dla Wydziału – podkreślił.

Na zakończenie podziękował wszystkim wykładowcom, kierownictwu uniwersytetu za ogromną pracę na rzecz sprawy polskiej, Państwu Polskiemu za inwestowanie w polską uczelnię na Litwie, a zwracając się do studentów powiedział: – Nie wyobrażacie sobie jaka to jest wielka sprawa studiować w ojczystym mieście, w ojczystym języku i z tak znakomitymi wykładowcami.

Na kształcenie praktyczne studentów wileńskiego wydziału UwB zwróciły uwagę władze uczelni podczas krótkiej konferencji prasowej przed uroczystością. Uczelnia zapewnia studentom europeistyki trzymiesięczne praktyki w wielu instytucjach na Litwie, zaś w tym roku akademickim praktyki mają też być zagwarantowane dla studentów ekonomii i informatyki. Już w najbliższy piątek w tej sprawie ma nastąpić podpisanie umowy z Orlenem.

W minionym roku na Wydziale kształciło się 293 studentów: na ekonomii I stopnia 105 osób, na ekonomii II stopnia – 53 osoby, na europeistyce 76 osób, na informatyce 59 studentów. Studia w ubiegłym roku ukończyło 67 absolwentów.

Wg L24.lt

Na zdjęciach: sztandar przez nowych studentów wniesiony...
Fot.
Marian Paluszkiewicz

<<<Wstecz