Z posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego

Pomocna dłoń dla potrzebujących

Rozszerzenie możliwości udzielenia pomocy osobom niezamożnym i jej zwiększenie oraz zwolnienie rolników z podatku gruntowego – to jedne z najważniejszych decyzji podjętych podczas posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, które odbyło się w ubiegły piątek, 31 sierpnia, w dużej sali samorządu. W ogóle radni rozpatrzyli około 30 propozycji decyzji dotyczących różnych sfer życia mieszkańców.

Stało się już niejako tradycją, że samorząd największego na Litwie rejonu rozsądnie wykorzystuje środki budżetowe. Ponadto budującą wiadomością jest fakt, że finansowe zadłużenie rejonu zostało przedterminowo zmniejszone – wcześniej wynosiło ono 5 147,6 tys. euro, a obecnie 2 135,4 tys. euro.

Rada utrzymuje kurs na zniwelowanie nierówności społecznej i zwiększyła zarówno wysokość zapomogi, jak i możliwości jej otrzymania. Przedtem wypłacano pomoc jednorazową w wysokości do 57 euro, a obecnie została ona zwiększona do 95 euro. Ponadto można skorzystać z możliwości uzyskania pomocy docelowej (do 1140 euro), periodycznej dla osób mających małe dochody (do trzech miesięcy w ciągu roku – do 380 euro) oraz warunkowej, skierowanej na leczenie, dojazd, uzyskanie pomocy psychologicznej (również do 380 euro). Wdrożenie w życie tego bardziej elastycznego i rozszerzonego systemu świadczenia pomocy potrzebującym pomoże uniknąć ryzyka przed stoczeniem się poniżej granicy ubóstwa, stworzy szansę otrzymania wielorakiej pomocy finansowej potrzebującym rodzinom oraz osobom samotnym.

Petenci powinni składać podania z prośbą o utrzymanie wsparcia finansowego w starostwach, gdzie są powołane specjalne komisje do ich rozpatrywania. Po pozytywnym ich rozpatrzeniu są one skierowywane do Wydziału Opieki Socjalnej, a w szczególnych przypadkach rozpatrywane są na posiedzeniu komisji samorządowej.

Pomocną dłoń wyciągnięto też do rolników. Już drugi rok z rzędu z powodu kaprysów przyrody – w ubiegłym roku ulewne opady, w tym susza – rolnicy doznają strat, a plony są bardziej niż mierne. Dlatego radni bez wahania przytaknęli propozycji zwolnienia ich z podatku gruntowego. Warto podkreślić, że samorząd rejonu wileńskiego, jako jedyny w kraju, z podatku zwolnił w stu procentach.

Zatwierdzenie projektu rozwoju infrastruktury ulic w Skojdziszkach jest dobrą wiadomością dla mieszkańców mieszkających przy ul. Kasztanowej, Akacjowej oraz Brzozowej. Zostaną one uporządkowane i wyremontowane.

W trakcie posiedzenia rozpatrzono wiele innych projektów decyzji, dotyczących oświaty, ochrony zdrowia, spraw komu¬nal¬nych i społecznych, zatwierdzono nowe nazwy ulic, m. in. św. Jana Pawła II w Murlince (gm. niemieska) i Dolinowo (gm. bujwidzka).

Na zakończenie posiedzenia mer Maria Rekść złożyła życzenia z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Inf. wł.

<<<Wstecz