Dary dla pierwszaków z Polski

Aby rok szkolny był radością

W miniony weekend polskie szkolnictwo na Litwie przeżyło wiele ważnych, ale też wzruszających i radosnych chwil. Niczym desant roboczy przybyli do nas: minister edukacji narodowej RP Anna Zalewska, wiceminister spraw zagranicznych RP Andrzej Papierz, szef Kancelarii Senatu RP, minister Jakub Kowalski, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Mikołaj Falkowski.

W piątek, przed rozmowami z premierem Litwy Sauliusem Skvernelisem, minister oświaty i nauki Jurgitą Petrauskiene, wysokiej rangi goście z Polski spotkali się z przedstawicielami środowisk oświaty polskiej na Litwie, aby porozmawiać o najpilniejszych problemach i potrzebach polskiej szkoły. Udział w spotkaniu wzięli również przedstawiciele Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, a także przedstawiciele Ambasady RP w Wilnie na czele z ambasador Urszulą Doroszewską. Tymczasem w sobotę, 1 września, goście z Polski ponownie zawitali do DKP – tym razem z darami dla pierwszaków z polskich szkół.

Dzień 1 września dla narodu polskiego jest szczególną datą. W tym dniu zbiegły się wyjątkowe wydarzenia – początek II wojny światowej, kiedy to w zdradzieckim napadzie Polska była pierwszym krajem, w którym nocne strzały armatnie obudziły dorosłych i dzieci i zniweczyły dzieciom szkolne plany. Ten dzień też jest pamiętny z tego powodu, że 31 sierpnia 1980 na polskim wybrzeżu zwykli ludzie, pracownicy stoczni szczecińskiej i gdańskiej przeciwstawili się komunistom i zwyciężyli. Jest to też dzień rozpoczęcia roku szkolnego w Polsce, ale też na Litwie (w tym roku początek roku przypadł na 3 września). Wszystkie te ważne wydarzenia goście z Polski podczas swego pobytu na Litwie wspomnieli i uczcili – składając kwiaty na grobie Matki i Serca Syna na Rossie, odwiedzając miejsca mordu Polaków i niewinnych ludzi innych narodowości w Ponarach.

Dwudniowy pobyt delegacji z Polski sfinalizowało wręczenie pierwszakom z polskich szkół na Litwie wyprawek oraz „Bonu Pierwszaka”, ufundowanych przez Senat RP.

Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski w auli DKP przywitał licznie zebranych pierwszaków szkół polskich, ich nauczycieli i dyrektorów szkół, jak też wysokich gości z Polski. Oprócz wyżej wymienionych dostojnych gości, w święcie wzięli udział również poseł na Sejm RL Czesław Olszewski, mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, wicemer m. Wilna Edyta Tamošiūnaitė.

– Jesteście bogaci, bo macie dwie ojczyzny – zwracając się do uczniów i przedstawicieli szkół powiedział Kwiatkowski. – Jedna jest ta, w której żyjecie wy i wasi rodzice, dziadkowie i ta, która jest waszą Macierzą. Jesteście częścią składową polskiego narodu. To do was przybyli ministrowie z Polski, by wręczyć wam wyprawki, a pomoc ta zostanie w waszych sercach i umysłach.

Zabierając głos minister Zalewska przypomniała o tragicznej dacie – początku II wojny światowej i zaprosiła zebranych do odśpiewania hymnu państwowego Polski. Wspólne śpiewanie wywołało ogromne wzruszenie zarówno u dorosłych, jak też u dzieci.

– Chcemy tak was wspierać, żeby troski nie były elementem, który ma wam towarzyszyć w ciągu roku szkolnego, chcemy, żeby rok szkolny był dla was radością – powiedziała minister edukacji narodowej RP. – Czujemy się w pełni odpowiedzialni za każdego Polaka w każdym zakątku świata.

– 31 sierpnia w Polsce jest wielkim świętem – podkreślił wiceminister spraw zagranicznych RP Papierz. Nawiązał do wydarzeń, które zaowocowały zwycięstwem wobec komuny – strajki w stoczniach Szczecina i Gdańska. Ten dzień był dniem podpisania słynnego porozumienia. Podkreślił, że wśród strajkujących solidarnościowców byli też ludzie z Wileńszczyzny, z Kresów. – Tą wolnością, którą mamy, dzielimy się więc z wami – stwierdził.

– Widziałem, z jakim przejęciem śpiewano tu hymn Polski. To piękny znak patriotyzmu. A patriotyzm buduje się poprzez naukę języka ojczystego, polskiego. To codzienna żmudna praca i za to dziękujemy „Macierzy Szkolnej” – powiedział szef Kancelarii Senatu RP Kowalski. Podkreślił, że Polacy, szkoły polskie zasługują na wsparcie na równi z rodakami, którzy mieszkają w kraju. Wyraził też podziękowanie dla Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” za sprawną pracę w dziedzinie przekazywania rodakom na Litwie tak potrzebnej pomocy.

Z kolei prezes Fundacji Falkowski, inicjator wielu akcji pomocy środowisku polskiemu na Litwie, dziękował „Macierzy Szkolnej”, Domowi Kultury Polskiej za współpracę, podkreślił, że dary dla szkół z budżetu Państwa Polskiego stanowią elementy edukacyjne wspólnej historii Polski i Litwy. Każdy uczeń pierwszej klasy szkoły polskiej otrzyma stypendium finansowe, przeznaczone na realizację potrzeb edukacyjnych, a każda szkoła otrzyma pakiet edukacyjny od Fundacji Wolne Dźwięki, która jest partnerem fundacji oraz upominki od Instytutu Pamięci Narodowej.

Mer rejonu wileńskiego Rekść podziękowała przedstawicielom Rzeczypospolitej Polskiej za kolejną pomocną akcję, podkreśliła, że dzięki wieloletniej pomocy z Macierzy mamy piękne szkoły polskie, a rodzice chcą oddawać swe dzieci właśnie do ładnej szkoły. Zwróciła też uwagę, że nie wszystkie problemy szkolnictwa polskiego są rozwiązane, toteż pomoc naszej Macierzy nadal jest niezbędna.

Wręczenie dzieciom wyprawek w postaci w pełni wyposażonych plecaków, „Bonów Pierwszaka” i upominków był najważniejszym akcentem tej miłej uroczystości, które ozdobiło przedstawienie taneczne uczniów ze Szkoły Podstawowej w Leszczyniakach (Lazdynai), zatytułowany „Bo to mój świat”.

W tym samym dniu goście z Polski udali się w teren – do innych szkół polskich, ogółem wręczono 982 wyprawki, tyle bowiem jest pierwszaków w polskich szkołach na Litwie.

Krystyna Adamowicz

Na zdjęciach: wyprawka dla pierwszaka ucieszyła narybek Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu;
plecaki imponująco wyglądają z zewnątrz, ale co tam w środku?..
Fot.
Jerzy Karpowicz

<<<Wstecz