Uroczystości odpustowe w Trokach

Uroczystymi nieszporami w wykonaniu chórów gregoriańskich w piątek, 31 sierpnia, w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w mieście na półwyspie rozpoczął się jubileuszowy Odpust Matki Boskiej Trockiej, poświęcony jubileuszowi 300-lecia koronacji cudownego obrazu Trockiej Madonny.

1 września z Trok do Ostrej Bramy wyruszyła pieszo-rowerowa pielgrzymka, zaś w nocy z soboty na niedzielę, w oczekiwaniu na najważniejsze nabożeństwo odpustu, w Bazylice Trockiej odbywała się adoracja Najświętszego Sakramentu.

Odpust Matki Boskiej Trockiej – najstarsza uroczystość maryjna na Litwie

Więcej>>>


Robocze spotkania ministrów oświaty Litwy i Polski

Zadawnione problemy potrzebują pilnego rozwiązania

– Porozmawialiśmy o wszystkich problemach, które wybrzmiały i wybrzmiewają od wielu lat wśród Polaków na Litwie. Ustaliliśmy, że przygotujemy panom premierom – premierowi Litwy i premierowi Rzeczypospolitej – bardzo robocze analizy, które mają nas doprowadzić do wspólnych uzgodnień, dotyczących tego, w jaki sposób zadbamy o język polski w systemie litewskim, o język litewski dla Polaków – powiedziała przebywająca z wizytą na Litwie minister edukacji narodowej RP Anna Zalewska.

Minister Zalewska spotkała się w Wilnie z premierem Litwy Sauliusem Skvernelisem oraz minister oświaty i nauki Jurgitą Petrauskiene. Tematy rozmów dotyczyły oświaty Polaków na Litwie jak i Litwinów w Polsce. Udział w spotkaniach wziął również wiceminister spraw zagranicznych RP Andrzej Papierz.

Więcej>>>


Dary dla pierwszaków z Polski

Aby rok szkolny był radością

W miniony weekend polskie szkolnictwo na Litwie przeżyło wiele ważnych, ale też wzruszających i radosnych chwil. Niczym desant roboczy przybyli do nas: minister edukacji narodowej RP Anna Zalewska, wiceminister spraw zagranicznych RP Andrzej Papierz, szef Kancelarii Senatu RP, minister Jakub Kowalski, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Mikołaj Falkowski.

W piątek, przed rozmowami z premierem Litwy Sauliusem Skvernelisem, minister oświaty i nauki Jurgitą Petrauskiene, wysokiej rangi goście z Polski spotkali się z przedstawicielami środowisk oświaty polskiej na Litwie, aby porozmawiać o najpilniejszych problemach i potrzebach polskiej szkoły. Udział w spotkaniu wzięli również przedstawiciele Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, a także przedstawiciele Ambasady RP w Wilnie na czele z ambasador Urszulą Doroszewską. Tymczasem w sobotę, 1 września, goście z Polski ponownie zawitali do DKP – tym razem z darami dla pierwszaków z polskich szkół.

Więcej>>>


Nostalgiczna wystawa malarzy „Elipsy“ w Muzeum Etnograficznym Wileńszczyzny

Oczyśćmy duszę z kurzu

27 obrazów autorstwa pięciu mistrzów pędzla z Twórczego Związku Polskich Malarzy na Litwie „Elipsa”, reprezen¬tujących różne gatunki sztuki malarskiej można oglądnąć na wystawie pt. „Nostalgia”, która została otwarta w ubiegły piątek, 31 sierpnia, w sali Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny w Niemenczynie. Swe prace na osąd zwiedzających wystawili: Mirosław Bryżys, Piotr Ibiański, Danuta Lipska, Stanisław Plawgo Renata Żaworonok-Utowka.

Podczas ceremonii otwarcia malarzy przywitał i za przyjęcie zaproszenia do uczestnictwa w wystawie podziękował radny Stanisław Adamaitis, zastępca dyrektora MEW.

Więcej>>>


Nowy rok szkolny – zmiany i wyzwania

Dłuższy, postny, ale radosny

W szkołach całego kraju zabrzmiał pierwszy dzwonek, zapraszając do odnowionych i jeszcze pachnących świeżą farbą klas ponad 323 tys. uczniów, o 3 tys. mniej niż przed rokiem. Według minister oświaty i nauki Jurgity Petrauskiene, w tym roku najbardziej przerzedziły się szeregi maturzystów (ok. 7,5 proc.), jednak zmniejszyła się również liczba pierwszaków (z 30,1 tys. do 29,5 tys.).

Do szkół polskich obecnie uczęszcza 11,5 tys. uczniów. Cieszy, że liczba tych najmłodszych uczniów w ciągu ostatnich dwóch lat nie maleje, lecz utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie. 3 września szkolną przygodę rozpoczęło 990 pierwszoklasistów, którzy już w dniu inauguracji roku szkolnego zostali obdarowani pięknymi wyprawkami, ufundowanymi przez Senat RP.

Więcej>>>


Ponary jak park Grutas

1 września dla nas, Polaków, już na zawsze będzie datą w kalendarzu, przypominającą o najbardziej tragicznych losach narodu i wiarołomstwie sąsiadów. Początek II wojny światowej, totalnej i najkrwawszej w dziejach, a której pierwszą ofiarą była Polska, niech zawsze będzie dla nas przypomnieniem, że mamy pełnić rolę strażników pamięci tamtych tragicznych wydarzeń.

Nie możecie zejść z tego swego Westerplatte, powiedziałby z pewnością św. Jan Paweł II, gdyby dożył dzisiejszych dni, kiedy prawda o sprawcach i organizatorach potwornych zbrodni jest relatywizowana. Coraz więcej bowiem mamy przykładów dowodzących, że sukcesorzy państw agresorów oraz ich satelici próbują dzisiaj przy różnych okazjach podzielić się odpowiedzialnością za zbrodnie zaplanowane i z diabelską konsekwencją wykonane przez ich przodków.

Więcej>>>


<<<Wstecz