Robocze spotkania ministrów oświaty Litwy i Polski

Zadawnione problemy potrzebują pilnego rozwiązania

– Porozmawialiśmy o wszystkich problemach, które wybrzmiały i wybrzmiewają od wielu lat wśród Polaków na Litwie. Ustaliliśmy, że przygotujemy panom premierom – premierowi Litwy i premierowi Rzeczypospolitej – bardzo robocze analizy, które mają nas doprowadzić do wspólnych uzgodnień, dotyczących tego, w jaki sposób zadbamy o język polski w systemie litewskim, o język litewski dla Polaków – powiedziała przebywająca z wizytą na Litwie minister edukacji narodowej RP Anna Zalewska.

Minister Zalewska spotkała się w Wilnie z premierem Litwy Sauliusem Skvernelisem oraz minister oświaty i nauki Jurgitą Petrauskiene. Tematy rozmów dotyczyły oświaty Polaków na Litwie jak i Litwinów w Polsce. Udział w spotkaniach wziął również wiceminister spraw zagranicznych RP Andrzej Papierz.

– Dyskusje były bardzo emocjonujące, tym bardziej, że i pani minister (Petrauskienė – przyp. red.), i ja wdrażamy reformy edukacji. W związku z tym mamy okazję wymieniać się nie tylko doświadczeniami, ale również tym, co dla nas wspólne – mianowicie mniejszości narodowe. Pokazaliśmy, w jaki sposób rozwiązania wyglądają w Polsce. Jak finansowane, w dwójnasób, są szkoły mniejszości litewskiej w Polsce. Są finansowane dodatkowo, bo są małe – powiedziała dziennikarzom polska minister.

Robocze analizy kwestii oświatowych mniejszości polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce mają być przedstawione premierom obu krajów już 5 września podczas ich spotkania w Krynicy. Zaś konkretne ustalenia w tej sprawie zostaną zaprezentowane w końcu tego roku. Zostaną one opracowane przez wspólną litewsko-polską grupę międzyresortową. Rozwiązania mają dotyczyć, m.in., finansowania szkół, doskonalenia zawodowego nauczycieli, także wsparcia Polaków w nauczaniu i metodyce metodologii nauczania języka litewskiego, języka polskiego na maturze, a także podręczników.

– Wierzę głęboko, że w grudniu będziemy mieć gotowe rezultaty naszych analiz – powiedziała polska minister w rozmowie z dziennikarzami. Dodała, że w kwestii podręczników pracują obecnie eksperci obu krajów i już we wrześniu w tej sprawie ma być podpisane porozumienie.

– Czy to mówimy o polskich dzieciach na Litwie, czy litewskich w Polsce, ważne, aby dzieci jednakowo dobrze miały opanowany zarówno język litewski, jak też polski w obu krajach. Dla obu państw ważne jest wykształcenie każdego obywatela, gdyż inwestycja w człowieka ma wpływ na dobrobyt obu państw. A oświata to dziedzina, która naprawdę może zbudować mosty partnerstwa strategicznego pomiędzy Litwą i Polską – powiedziała minister oświaty i nauki RL Petrauskienė.

Po spotkaniach z premierem Skvernelisem i minister Petrauskiene polscy ministrowie udali się na cmentarz na Rossie, gdzie złożyli kwiaty przy Mauzoleum Matki i Serca Syna.

W rozmowie z dziennikarzami minister edukacji narodowej RP podsumowała wyniki spotkań, podkreślając, że polsko-litewskie stosunki gospodarcze i polityczne układają się bardzo dobrze, zaś „edukacja jest to miejsce, gdzie jest jeszcze sporo do zrobienia”.

W sobotę, 1 września, w 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej, przebywający na Litwie ministrowie, a także Ambasador RP w Wilnie Urszula Doroszewska i nowy attaché wojskowy mjr Piotr Sadyś złożyli hołd ofiarom mordów w Ponarach, największym miejscu masowej zagłady na Litwie w okresie ostatniej wojny.

Na podstawie L24.lt

Na zdjęciu: w grudniu powinny być namacalne rezultaty spotkania w Wilnie;
złożenie wieńców w Ponarach

<<<Wstecz