Emisja polsko-litewskiego znaczka pocztowego

Z Matką Bożą Trocką na cały świat

Pierwszy w historii litewskiej filatelistyki znaczek okolicznościowy, wyemitowany wspólnie z Pocztą Polską, przed¬stawiający obraz NMP Trockiej, wszedł do obiegu 27 lipca. Przewodniczący Sejmu RL Viktoras Pranckietis i wileński metropolita abp Gintaras Grušas oraz przedstawiciele Poczty Polskiej i Poczty Litewskiej – Mariusz Dawid i Deimantė Bareikienė dokonali symbolicznego odsłonięcia znaczka pocztowego. Prezentacja wspólnego dzieła poczt obu krajów odbyła się w bazylice Nawiedzenia NMP w Trokach.

– Spotkaliśmy się dzisiaj u patronki Litwy, jak ci wszyscy pielgrzymi, którzy przybywali tutaj w ciągu stuleci. U Maryi znajdowały pomoc i ukojenie różne osoby, można powiedzieć, że jest Ona kimś, kto jednoczy, łączy ludzi różnych narodowości, kultur i języków. Życzę, aby ten znaczek pocztowy przyklejony na kopercie dotarł do wszystkich z dobrą nowiną. Przecież Maryja jest pierwszą, która głosiła światu Dobrą Nowinę – powiedział ks. Jonas Varaneckas, proboszcz trockiej parafii podczas uroczystości prezentacji znaczka pocztowego.

Więcej>>>


W Podbrzeziu poświęcono krzyż ofiar Golgoty Wschodu

Usłysz, Panie, Ich imiona

Pamięci – okrutnej, wręcz złowieszczej – nie da się skasować i wyrzucić z ludzkich serc i umysłów, gdy otacza ją aura krzyża, symbolu Męki Pańskiej. Taki krzyż stanął na cmentarzu parafii podbrzeskiej w rejonie wileńskim.

Uroczystość poświęcenia krzyża zwołała mieszkańców tej parafii, stowarzyszonych we wspólnocie lokalnej okolic Podbrzezia – Glinciszki na czele z Franciszką Grejciun, wilnian, jak też osoby z Polski, których rodowód jest związany z okolicami Podbrzezia. Stało się to staraniem Janiny Starowieyskiej z Olsztyna, którą w tym działaniu wsparli ludzie dobrej woli.

Przy obrazie Matki Boskiej Podbrzeskiej w kościele Najświętszego Serca Jezusowego proboszcz ks. Marek Gładki w modlitwie swej odczytał nazwiska mieszkańców tych okolic, którzy byli zesłani na Syberię czy do Kazachstanu, byli więzieni w łagrach, skazani na Golgotę w kopalni Donbasu czy na „saratowskim szlaku”.

Więcej>>>


100. rocznica odzyskania kościoła św. Anny w Duksztach Pijarskich

Bóg przywraca to, co przeminęło

Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem: jest czas rodzenia i czas umierania (...), czas burzenia i czas budowania, czas rzucania kamieni i czas ich zbierania – jest zapisane w Księdze Koheleta. Te słowa nie straciły na swej aktualności również w odniesieniu do wydarzeń dnia dzisiejszego, czego niejednokrotnie można znaleźć potwierdzenie.

W niedzielę, 29 lipca, w Duksztach Pijarskich obchodzono doroczny odpust parafialny – liturgiczne wspomnienie patronki kościoła i parafii – świętej Anny. Tegoroczna uroczystość miała jednak charakter szczególny: dokładnie sto lat wstecz, po pięćdziesięciu latach od zabrania pod cerkiew prawosławną, 18 lipca 1918 r. świątynia została zwrócona wiernym. 12 lutego 1919 r. decyzją bpa Jerzego Matulewicza wskrzeszono także duksztańską parafię rzymsko-katolicką.

Więcej>>>


Święto pułkowe wileńskich ułanów

Wydobycie światła dla ludzi XXI wieku

– To zaszczyt, żeby w tym dniu być w kaplicy rodowej Tyszkiewiczów, którzy oddali wielkie przysługi dla naszego kraju. Przy tej kaplicy na wiecznej warcie spoczywa porucznik 13. Pułku Ułanów Wileńskich, Kawaler Orderu Virtuti Militari Jan Tyszkiewicz. Mówiono o nim, że był pierwszym ochotnikiem spośród synów tej ziemi, którzy stanęli do mężnej obrony Ojczyzny i swojej wiary przed bolszewikami – powiedział Waldemar Szełkowski, prezes Wileńskiego Klubu Rekonstrukcji Historycznej „Garnizon Nowa Wilejka” podczas święta pułkowego w Wace Trockiej.

W środę, 25 lipca, członkowie klubu zorganizowali uroczystości upamiętniające święto pułkowe, które zostało ustanowione na pamiątkę zwycięskiej bitwy nad bolszewikami pod Janowem koło Sokółki w roku 1920. Święto zostało oficjalnie uchwalone w roku 1928.

Więcej>>>


Św. Charbel z Libanu zawitał do Wilna

Z kraju-przesłania

Głos Pana łamie cedry, Pan łamie cedry Libanu, sprawia, że Liban skacze niby cielec… (Ps 29, 5-6) – Liban, a raczej powiązany z tym krajem św. Charbel, znalazł się w centrum zainteresowania wiernych parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie. Stało się tak za sprawą proboszcza ks. Tadeusza Jasińskiego, który, będąc gorliwym czcicielem świętego mnicha, zorganizował dla parafian pielgrzymkę do jego grobu w Libanie. Kapłan, mając świadomość, że daleko nie każdy jego parafianin będzie miał możliwość modlitwy u grobu św. Charbela, wystarał się o relikwie dla wileńskiej świątyni.

„Przywieźliśmy św. Charbela ze sobą” – radośnie oznajmili uczestnicy czerwcowej pielgrzymki do Libanu, gdy ich koledzy z nieukrywaną zazdrością słuchali wrażeń i opowieści o tym cudownym kraju. We wtorek, 24 lipca, podczas wieczornej Mszy św., w obecności biskupa pomocniczego archidiecezji wileńskiej bp. Arūnasa Poniškaitisa odbyła się intronizacja (uroczyste wprowadzenie) relikwii.

Więcej>>>


Konkurs pieśni polskiej „Setki głosów” w Rudominie

Wyłonić młode talenty

27 lipca w Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury w Rudominie odbył się konkurs pieśni polskiej „Setki Głosów” z okazji 100-lecia niepodległości Litwy i Polski.

Na imprezę przybyli: radna Mirosława Klim, starosta gminy rudomińskiej Józef Szatkiewicz, dyrektor Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie Żaneta Jankowska.

Popisy piosenkarskie oceniało jury w osobach: dyrektor Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie Wiolety Cereszki (jako przewodniczącej), nauczycielki gry na fortepianie w szkole muzycznej w Przemyślu Justyny Ignac-Kyci, radnej, wicedyrektor „ruszczycówki” Mirosławy Klim, kierowniczki zespołu tańca ludowego „Bursztynki” Elżbiety Klukowskiej.

Jako pierwsza wystąpiła najmłodsza uczestniczka 6-letnia Nikol Aleksiejewa.

Więcej>>>


Ślubowanie w Wilnie

Od 1 do 9 sierpnia w Wilnie obywają się 20. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w waracabach. Reprezentacja Polski liczy 26 zawodników, którzy wystartują w zawodach w różnych grupach wiekowych.

31 lipca w Instytucie Polskim w Wilnie w obecności ambasador RP na Litwie Urszuli Doroszewskiej odbyło się uroczyste ślubowanie biało-czerwonych zawodników.

Więcej>>><<<Wstecz