Pałac fascynuje historią i tętni życiem

Rozmowa z KAZIMIERZEM KARPICZEM, kierownikiem zespołu pałacowo-dworskiego w Jaszunach

– Doświadczony pedagog, wieloletni dyrektor Gimnazjum im. Michala Balińskiego w Jaszunach zrezygnował z ukochanego zawodu i został kierownikiem zespołu pałacowo-dworskiego w Jaszunach, często nazywanego pałacem Balińskich. Co było powodem podjęcia takiej decyzji?

Zamiary ministerstwa oświaty wprowadzenia pięcioletnich kadencji dyrektorów oraz sposoby wdrażania tej i innych reform. Dla mnie to był sygnał, że muszę zakończyć swoją przygodę z oświatą. Sądzę, że reforma druzgocze to, co kiedyś nazywało się systemem oświaty. Można powiedzieć, że udało mi się uciec przed rozpoczęciem „akcji kadencyjnej”. Historią rodzin Śniadeckich i Balińskich, pałacu i miasteczka zająłem się od razu jak przyjechałem tutaj do pracy, czyli od roku 1998. Bogactwo tej historii było i jest podstawą budowy etosu miejscowej szkoły i gminy, niewyczerpanym źródłem tematów do pracy historycznej, literackiej, krajoznawczej, pozalekcyjnej. Temat Śniadeckich poruszaliśmy nawet na lekcjach matematyki, astronomii i chemii! Pod tym kątem trwa i rozwija się współpraca szkoły z różnymi środowiskami w Polsce i na Białorusi. „Drążenie” w tym temacie stało się moim prywatnym hobby. Historii pałacu jaszuńskiego poświęciłem już 18 lat.

Więcej>>>


Mieszkańcy Nowosiołek i Chazbijewiczów w obronie historycznej spuścizny

Zabytkowy most w cieniu żwirowni

„Znoszą nasz most! Przyjeżdżajcie… Ratujcie nasz most! Przecież to historia!..”– usłyszałam w słuchawce pojedyncze, urywane zdania. Jedynie z nazwiska, które pojawiło się na ekranie telefonu mogłam wywnioskować, do kogo należy zdesperowany głos w słuchawce. Helena Zenowicz, stała czytelniczka „Tygodnika Wileńszczyzny”, zamieszkała w podwileńskiej wsi Nowosiołki, zadzwoniła, aby powiadomić, że właśnie robotnicy rozpoczynają burzenie starego mostu przez Wakę.

W Nowosiołkach i Chazbijewiczach – dwóch wsiach długim łańcuchem rozciągających się wzdłuż rzeki Waka i znajdujących się przy starym Trakcie Grodzieńskim, przyłączonych do Wilna po 1995 roku – zabytków jest niewiele. Jedynym widocznym znakiem przeszłości jest położony nieopodal cmentarz i most, zbudowany na Wace w 1935 roku przez „Spółkę akcyjną wielkich pieców i Zakładów Ostrowieckich”. Takich mostów jak ten zachowało się na Litwie zaledwie kilka. Identyczny, choć znacznie dłuższy, m.in. prowadzi przez Wilię w Niemenczynie.

Więcej>>>


Prezentacja albumu „Palmy Wileńszczyzny”

Gdy artyzm barw styka się z artyzmem słowa

Miałem zaszczyt redagować wyjątkowy album, który jest połączeniem artyzmu barw podwileńskich palm udokumentowanych na zdjęciach z artyzmem słowa, bo teksty wyszły spod piór wybitnych poetów – mówił redaktor wydania, dr Józef Szostakowski, podczas prezentacji w Dworze Houwaltów w Mejszagole.

O albumie wydanym przez Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie na zamówienie samorządu rejonu wileńskiego i całkowicie przez samorząd sfinansowanym pisaliśmy w 12. numerze „Tygodnika Wileńszczyzny”. A 6 kwietnia w Centrum Rzemiosła Tradycyjnego w Mejszagole odbyła się uroczysta prezentacja z udziałem mer samorządu rejonu wileńskiego Marii Rekść, posłanki, starosty parlamentarnej frakcji AWPL-ZChR Rity Tamašunienė, posła Czesława Olszewskiego, zastępcy ambasador RP Grzegorza Poznańskiego, kierownika Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki administracji samorządu rejonu wileńskiego Edmunda Szota, radnych podstołecznego rejonu: Michała Treszczyńskiego i Stanisława Adomaitisa, delegacji z gminy Braniewo, na czele z wicestarostą Arturem Mieczańcem.

Więcej>>>


Prześladowani za wiarę potrzebują naszego wsparcia

Kalwaria chrześcijan XXI wieku

– Na świecie ponad 200 mln wyznawców Chrystusa jest prześladowanych za wiarę. To największa grupa religijna, która cierpi z powodu swoich religijnych przekonań. Np. w Egipcie niektóre parafie czekają ponad 30 lat, żeby odrestaurować zniszczone kościoły. Niemniej jednak chrześcijanie nie są wrogo nastawieni do swoich prześladowców, nie okazują wobec nich złości. Odwrotnie: modlą się za nich – mówił ks. Andrzej Halemba, misjonarz pochodzący z Polski, pracujący w Funduszu Papieskim „Pomoc Kościołowi w potrzebie”, który, wraz z innymi misjonarzami, gościł w Wielkim Tygodniu na Litwie i wziął udział w konferencji „Kalwaria chrześcijan. Świadectwa prześladowanych chrześcijan”, zorganizowanej w Sejmie RL.

W prelekcji udział wzięli i duchowni, i parlamentarzyści, i misjonarze oraz chrześcijanie z Syrii i Iraku, którzy opowiedzieli, przez co przechodzą wyznawcy Chrystusa w XXI wieku. Dzisiaj wspólnoty chrześcijańskie z takich państw jak Irak, Iran, Egipt, Pakistan, Arabia Saudyjska, Chiny, Indie, Korea Północna, Erytrea proszą kraje Zachodu o pomoc i wsparcie. Do momentu terroru państwa islamskiego (ISIS) w Iraku mieszkało 1,3 mln chrześcijan, obecnie pozostało tam około 400 tys. Wielu, ratując swoje życie, uciekło, inni zaś swoją wiarę przypłacili życiem.

Więcej>>>


Rocznica zbrodni katyńskiej i 8. katastrofy smoleńskiej

Pozostańmy w ciszy

We wtorek, 10 kwietnia, w 78. rocznicę zbrodni katyńskiej i 8. katastrofy smoleńskiej w kościele pod wezwaniom Rafała Archanioła została odprawiona Msza św. w intencji poległych. Inicjatorem nabożeństwa była – tak jak w ubiegłych latach – ambasada RP w Wilnie.

We Mszy św. uczestniczyli: ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska, radca-kierownik Wydziału Konsularnego ambasady Marcin Zieniewicz, przewodniczący Sejmu RL Viktoras Pranckietis, posłowie frakcji AWPL-ZChR z Ritą Tamašunienė na czele, wicemer m. Wilna Edyta Tamošiūnaitė, wicemer samorządu rejonu wileńskiego Teresa Dziemieszko, wicemer samorządu rejonu solecznickiego Jadwiga Sinkiewicz, kombatanci, przedstawiciele polskich organizacji społecznych, harcerze, społeczność wileńska.

Więcej>>>


Janusz Laskowski znowu w Wilnie

Poczuł się szczęśliwy...

Brawami na stojąco i odśpiewaniem tradycyjnych „Sto lat” dziękowała publiczność znanemu twórcy i wykonawcy Januszowi Laskowskiemu za piękne chwile wzruszenia i nostalgicznych wspomnień podczas koncertu w wileńskiej sali „Compensa”, który się odbył w czwartek, 5 kwietnia.

Publiczność nie zawiodła 72-letniego artysty i sala wypełniona była po brzegi. Na koncert wykonawcy z Białegostoku przybyli przedstawiciele przeważnie starszego i średniego pokolenia nie tylko ze stolicy, ale też z różnych miejscowości Wileńszczyzny. Twórczość tego artysty, jak można było jeszcze raz się przekonać podczas czwartkowego koncertu, jest znana i lubiana. Pochodzący z Wileńszczyzny wykonawca, podobnie zresztą jak Czesław Niemen, czy mający wileńskie korzenie Maryla Rodowicz i Ryszard Rynkowski, jest przez Polaków na Litwie traktowany jako „swój”.

Więcej>>>


Tydzień Edukacji Kulturalnej

Kaligrafia u Syrokomli

W dniach 3-6 kwietnia – tradycyjnie podczas szkolnych ferii wiosennych – na całej Litwie odbyła się piąta edycja Tygodnia Edukacji Kulturalnej „Menų duzgės”.

Celem Tygodnia jest zachęcenie nauczycieli do uczenia się przez całe życie, rozwijania kompetencji kulturowych i postrzegania przestrzeni edukacyjnych jako środowiska rozwijającego chęć dzieci do nauki i ich kreatywność. Centralna Biblioteka Rejonu Wileńskiego również dołączyła do Tygodnia Edukacji Kulturalnej i wespół z Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie zorganizowała dla nauczycieli „Podróż zapoznawczą z Syrokomlą”. Pedagodzy z Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca usłyszeli w muzeum interesujące opowiadanie o życiu poety, jego twórczości, zapoznali się z tajemnicami Borejkowszczyzny, z historią tej placówki. Nauczyciele wzięli udział w lekcji kaligrafii, obejrzeli ekspozycję muzeum.

Więcej>>>


<<<Wstecz