Prezydent gościła w Awiżeniach

Najwięcej ciepła w rodzinie

W piątek, 19 stycznia, prezydent Dalia Grybauskaitė odwiedziła rodzinę opiekunów zastępczych (dyżurnych) – Kristiny i Nerijusa Svitojusów – w podwileńskich Awiżeniach. Spotkała się tam z pięcioma rodzinami zastępczymi.

Podczas spotkania prezydent oraz przedstawiciele społecznych organizacji pozarządowych, Ministerstwa Opieki Społecznej i Pracy i rodzice zastępczy omówili problemy, z jakimi stykają się rodziny, które chcą objąć dzieci tymczasową opieką. Mówiono też o tym, jaka pomoc jest potrzebna, aby coraz więcej rodzin decydowało się na status rodziny zastępczej.

Na Litwie trwa reorganizacja systemu opieki nad dziećmi pozbawionymi normalnych rodzin. Według nowej tendencji mają zostać zlikwidowane domy dziecka, zaś ich miejsce mają zająć rodziny zastępcze oraz dyżurni opiekunowie. Dla osiągnięcia tego celu w samorządach są organizowani tzw. dyżurni opiekunowie, którzy w każdej chwili mogą przyjąć dziecko i zaopiekować się nim, zanim trafi ono do rodziny adopcyjnej lub powróci do biologicznych rodziców.

Samorządy już rozpoczęły poszukiwania dyżurnych opiekunów, ich liczba wzrasta, ale na razie jest tylko 116 takich opiekunów w 26 samorządach. Zapotrzebowanie zaś jest 5-krotnie większe. Choć liczba dzieci w domach dziecka się zmniejsza, jeszcze w roku ubiegłym do tych instytucji trafiło ponad 1000 dzieci. Obecnie trwa reorganizacja 23 placówek, z których prawie 400 dzieci zostało przesiedlonych do wspólnotowych instytucji opiekuńczych, takich jak Wieś SOS (SOS kaimas) czy rodziny zastępcze.

Prezydent podkreśla, że nawet najlepsze sierocińce nie potrafią dać dzieciom tyle ciepła, ile da rodzina. Dlatego dyżurni opiekunowie, którzy są gotowi w każdej chwili przyjąć na jakiś czas pod swój dach dzieci, zabrane od rodziców biologicznych, mogą stać się alternatywą dla instytucji państwowych.

Na zdjęciu: Pani Prezydent spotkała się z pięcioma rodzinami zastępczymi z rejonu wileńskiego
Wg
prezidentas.lt

<<<Wstecz