Z okazji 155. rocznicy Powstania Styczniowego

To nasza wspólna historia

Ambasador RP w Wilnie Urszula Doroszewska 22 stycznia odwiedziła rejon solecznicki, a podstawowym celem jej wizyty było uczczenie 155. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Pierwszym punktem wizyty szefowej polskiej placówki dyplomatycznej były Soleczniki, gdzie Urszula Doroszewska spotkała się z władzami rejonu oraz przedstawicielami polskich organizacji społecznych. Podkreślając unikalność i wielokulturowość rejonu, w którym jednak przeważającą większość stanowią Polacy mer samorządu solecznickiego Zdzisław Palewicz zaznaczył, że mieszkańcy tych terenów byli i nadal pozostają lojalnymi obywatelami Litwy.

– Mieszkamy na swojej ziemi, dlatego mamy podwójne, a nawet potrójne zadanie – być obywatelami Litwy, jednocześnie zachowując tożsamość narodową – język, kulturę i tradycje – w tej rzeczywistości, w której istniejemy. Jest to możliwe bez przeszkód i politykierstwa. Do tego są potrzebne jedynie przytrzymywanie się znanych wartości europejskich – powiedział Palewicz.

Ambasador Doroszewska odwołując się do sytuacji mniejszości narodowych w Polsce powiedziała, że jest ona zadowalająca. Wyraziła nadzieję, że na Litwie w krótkiej przyszłości pozytywnie zostanie rozwiązana sprawa upamiętnienia śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, co, jej zdaniem, pozwoliłoby Litwie i Polsce pójść w dobrym kierunku.

– Głównym celem mojej dzisiejszej wizyty jest upamiętnienie bohaterów Powstania Styczniowego. Moja rodzina pochodzi z Litwy, natomiast jeden z pradziadków walczył w Powstaniu Styczniowym. Właśnie po tym zbrojnym wyczynie na Litwie i w Polsce doszło do zmian społecznych, w wyniku których powstała inteligencja, która wpłynęła na rozwój edukacji wśród szerokich mas ludności – mówiła w Solecznikach ambasador RP.

Po spotkaniu w centrum rejonowym polski dyplomata razem z merem samorządu solecznickiego udali się do Ejszyszek, by złożyć wieńce przy pomniku uczestników Powstania Styczniowego.

Sześciometrowy pomnik w centrum Ejszyszek odsłonięto w styczniu 2014 roku. Cokół monumentu tworzą cztery stopnie, symbolizujące 400 lat wspólnej historii Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego – każdy jako jedno stulecie połączonych dziejów. Wznoszące się nad postumentem obeliski – to symbole dwóch współczesnych państw – Litwy i Polski, ukoronowane godłami państwowymi – Orłem i Pogonią. Obeliski są połączone dzwonem, którego bicie ma przypominać obecnymi i przyszłym pokoleniom o bohaterach Powstania Styczniowego, sławnej przeszłości i wspólnej historii, a jednocześnie przywoływać do działań na rzecz przyszłości. Na obeliskach widnieją słowa w języku polskim i litewskim – „Pamięci bohaterów tej ziemi, którzy poświęcili swe życie, abyśmy żyli w wolnej i sprawiedliwej Ojczyźnie 1863-1864”.

Miejsce ustawienia monumentu zostało wybrane nieprzypadkowo, bowiem właśnie na tym placu w XIX wieku ejszyski wikariusz ks. Józef Horbaczewski ogłosił Manifest Rządu Tymczasowego. Tu gromadzili się powstańcy, prowadzeni przez Ludwika Narbutta – syna Teodora Narbutta, architekta kościoła w Ejszyszkach.

W ceremonii złożenia wieńców razem z gośćmi miasta wzięła udział także grupa ejszyszczan, którym JE Pani Ambasador podziękowała za pamięć o bohaterach Powstania Styczniowego.

– Jest dla mnie wielkim zaszczytem, że w 155. rocznicę Powstania Styczniowego jestem w historycznych Ejszyszkach. W znajdującej się w pobliżu Puszczy Rudnickiej odbywały się walki. Przejeżdżali tędy różni znani bohaterowie Powstania Styczniowego. To powstanie było bardzo ważne w dziejach Polski, Litwy i Białorusi. Jest to nasza wspólna historia – powiedziała ambasador Doroszewska.

Palewicz zwracając się do uczestników uroczystości powiedział, że historia udowodniła, iż Powstanie Styczniowe mimo porażki, było zwycięskie dla narodów Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

– Bez tamtych zrywów nie byłoby 1914 i 1918 roku, bez tamtej ofiary nie byłoby 1920 i 1944, bez tamtej krwi nie byłoby 1989 i 1991. Nie byłoby wolnej Polski i wolnej Litwy – podkreślił mer.

Po złożeniu wieńców zgromadzeni pod pomnikiem udali się do Domu Polskiego, gdzie wysłuchali literacko-historycznej prezentacji w wykonaniu uczniów polskiego gimnazjum w Ejszyszkach.

Podczas jednodniowego pobytu na Ziemi Solecznickiej Ambasador RP Urszula Doroszewska odwiedziła także w Solecznikach Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego, Dom Dziecka, Szkołę Sztuk Pięknych im. Stanisława Moniuszki, w Dojlidach rodzinę farmera Tadeusza Rudzisa oraz Pałac Balińskich w Jaszunach.

Andrzej Kołosowski

Na zdjęciu: w miejscu, gdzie niegdyś gromadzili się powstańcy styczniowi, „aby ostatnim orężnym protestem zapisać w dziejach nieśmiertelne: Jestem!”
Fot.
autor

<<<Wstecz