Wileńska „Historia jednej fotografii”

W listopadzie 2017 roku Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku ogłosiło konkurs literacki na opis historii rodzinnej, zainspirowany zdjęciem z domowego archiwum pt. „Historia jednej fotografii”. Celem konkursu było zachęcenie dzieci, młodzieży, jak i osób starszych do poznania historii rodzinnej oraz poszukiwania historii, które kryją domowe fotografie.

Niedawno konkurs został rozstrzygnięty i ogłoszono listę laureatów. I nagrodę przyznano młodemu wilnianinowi Dariuszowi Lewickiemu, który nadesłał pracę pt. „Wiele w niewielu słowach: los rodziny Lewickich”, w której opisał los swego dziadka Jana Aleksandra Lewickiego, pradziadka Wacława Lewickiego i prababci Leokadii Lewickiej z domu Rodziewicz, wywiezionych w 1940 roku do Kazachstanu.

Jednocześnie I nagrodę przyznano także Zdzisławowi Maciejewskiemu z Pieszyc i Marcie Zaniewskiej z Grodna (Białoruś). Muzeum Pamięci Sybiru przygotowuje publikację nagrodzonych prac.

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 8 lutego w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.

Warto zaznaczyć, że Dariusz Lewicki niejednokrotnie uczestniczył w różnych konkursach. Ostatnio wziął udział w konkursie „Znam historię Polski” i został jednym ze zwycięzców. Jego praca zasługiwała na szczególne wyróżnienie. Zaprezentował w niej postać ks. prałata Karola Lubiańca, który wiele zdziałał na rzecz opieki i kształcenia sierot i dzieci z ubogich rodzin, przyczynił się do powstania w Wilnie towarzystwa dobroczynnego „Dom Serca Jezusowego”, był pomysłodawcą budowy w Wilnie na Pohulance kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego według projektu Antoniego Wiwulskiego.

Inf. wł.

<<<Wstecz