Konkurs na uporządkowanie cmentarza na Rossie

Już w przyszłym roku na historycznym cmentarzu na Rossie stołeczny samorząd rozpocznie zakrojone na szeroką skalę kompleksowe prace przy restauracji nekropolii. Na ten cel zostanie przeznaczonych 2,4 mln euro. Samorząd ogłosił przetarg na wykonanie remontu kaplic, ogrodzeń i poszczególnych pomników na Rossie i zaprasza wykonawców do udziału w tym wyjątkowym projekcie – propozycje można składać do 2 stycznia nadchodzącego roku.

Zakłada się, że zwycięzca konkursu prace na cmentarzu będzie musiał wykonać we wskazanym przez zleceniodawcę terminie, który nie może być krótszy niż 1 rok i 4 miesiące i dłuższy niż 2 lata i 1 miesiąc od wejścia w życie umowy do dnia podpisania ostatecznego aktu przekazania-przyjęcia prac.

Po zrealizowaniu pierwszego etapu projektu uporządkowania cmentarza na Rossie zostanie uporządkowanych 341 miejsc pochówku, z których 141 wciągniętych jest do rejestru zabytków kultury, 6 kaplic, uporządkuje się zbocza cmentarza, ogrodzenie, zostanie urządzony system oświetleniowy oraz system informacyjny, wyremontuje się również 3,5 km historycznych alejek, zostanie oświetlona główna aleja, wyremontowane istniejące schodki, zamontowane kamery monitoringu, podziemne kontenery na śmieci, uporządkowany parking.

Projekt „Prace remontowe kaplic, ogrodzenia, poszczególnych pomników na historycznym wileńskim cmentarzu na Rossie” zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na realizację projektu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przeznaczyło 2 043 534 euro środków z funduszy strukturalnych, udział finansowy samorządu w projekcie wynosi 360 624 euro. Ogólna wartość projektu – 2 404 158 euro. Planuje się, że prace remontowe na Rossie zostaną ukończone do 2020 roku.

Mer Wilna zwrócił się do sejmowego komitetu kultury, rządu i innych instytucji odpowiedzialnych z propozycją dokonania pochówku znalezionych na Górze Zamkowej szczątków powstańców styczniowych na cmentarzu na Rossie.

Na cmentarzu na Rossie pochowani są przedstawiciele nauki, kultury, działacze społeczni różnych narodowości: profesorowie Uniwersytetu Wileńskiego, działacze państwowi, działacze społeczni, pisarze, kompozytorzy, aktorzy, artyści plastycy oraz uczestnicy powstań narodowych.

Inf. samorządu m. Wilna

<<<Wstecz