I Kongres Mariologiczny w archidiecezji wileńskiej

W Trokach – szkole Maryi

– Postanowiliśmy zorganizować kongres, żeby jak najwięcej opowiedzieć o Maryi, Matce Boga i naszej. Chcemy przez to wyrazić Jej naszą miłość, przywiązanie i wdzięczność, jak dziecko, które w nieskończoność może opowiadać o swojej mamie – stwierdził ks. Jonas Varaneckas, proboszcz parafii w Trokach, gdzie odbył się I Kongres Mariologiczny. Według gospodarza tego forum, odkąd Litwa wkroczyła w obchody Jubileuszowego Roku Matki Bożej Trockiej, parafia, będąca siedzibą patronki kraju, stara się organizować przedsięwzięcia, które mają na celu pogłębienie duchowości maryjnej ludzi. W nadchodzącym roku to właśnie Troki będą szkołą Maryi dla wiernych z kraju i z zagranicy.

Pierwsze tego typu spotkanie w archidiecezji wileńskiej rozpoczęło się w dniu jednego z największych świąt maryjnych, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia, i trwało przez dwa kolejne dni, 9-10 grudnia. W kongresie wzięli udział wierni z różnych miast Litwy, zaś wśród prelegentów znaleźli się także znawcy tematyki z Polski: franciszkanin prof. dr hab. o. Stanisław Celestyn Napiórkowski, franciszkanin, niegdyś kierownik pierwszej w Polsce Katedry Mariologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz dr Monika Waluś, wykładowczyni dogmatyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w wyższych seminariach w Krakowie i Płocku.

Zobowiązani do poznania Maryi

Wileński metropolita abp Gintaras Grušas objął konferencję patronatem honorowym. Zapraszał, aby uczestnicy kongresu „wypłynęli na głębię i spojrzeli na swoją wiarę przez pryzmat osoby Maryi”.

Pierwszy dzień kongresu, 8 grudnia, został poświęcony młodzieży. W kościele odbyły się katechezy i Msza św., którą celebrował biskup nominat Darius Trijonis. Wieczorem uczestnicy kongresu wzięli udział w różańcowej procesji światła.

– Szliśmy ze świecami ulicami miasta, odmawiając różaniec. Było nas sporo. Myślę, że to było piękne świadectwo wiary ludzi młodych – w rozmowie z „Tygodnikiem” mówił trocki proboszcz i organizator kongresu ks. Jonas Varaneckas. Podkreślił przy tym, że kongres jest wydarzeniem historycznym, wszak ani przed wojną, ani po wojnie czegoś podobnego w archidiecezji wileńskiej nie było.

Pobożność ludowa a dogmaty

Podstawowy dzień kongresu – to sobota, 9 grudnia, gdy odbyła się konferencja i dyskusja nt. roli Maryi w dziele Odkupienia, jak i Jej wstawiennictwa u Syna. Konferencja rozpoczęła się w trockiej bazylice Mszą św., którą celebrował abp Gintaras Grušas wraz z kapłanami uczestniczącymi w kongresie. Następnie wierni przenieśli się do sali obrad, gdzie odbyły się prelekcje i dyskusje nt. Matki Bożej.

Doc. dr Vytautas Ališauskas mówił o Maryi jako o doskonałej uczennicy Chrystusa.

Z kolei kapłan archidiecezji kowieńskiej ks. dr Arnoldas Valkauskas wygłosił prelekcję o maryjnych dogmatach. Mówił m.in. o tym, że ogłoszenie niektórych prawd, związanych z Maryją, było poprzedzone wielowiekową tradycją Kościoła i pobożnością wiernych.

Przez Jezusa do Maryi

Prelegenci z Polski – prof. o. Stanisław Celestyn Napiórkowski i dr Monika Waluś – przedstawili temat pobożności maryjnej papieża Polaka św. Jana Pawła II.

– Mało wiedziałem o tym miejscu, a gdy otrzymałem zaproszenie na konferencję, to się zastanawiałem nad tematem mojej prelekcji. Wtedy dowiedziałem się, że nieopodal kościoła znajduje się pomnik św. Jana Pawła II i to podsunęło mi pewne rozwiązanie: mówić o Maryi w kontekście nauczania Jana Pawła II. Znany przecież był jako papież, który bezgranicznie zawierzył Matce Bożej – w rozmowie z „Tygodnikiem” powiedział franciszkanin.

Mówiąc o pobożności różańcowej podkreślił m.in., że to Janowi Pawłowi II zawdzięczamy poszerzenia różańca o dodatkowe tajemnice światła. Zauważył, że papież zalecał nie tylko odmawiać różaniec, ale też go kontemplować.

– W 2000 roku uczestniczyłem w Rzymie w Międzynarodowym Kongresie Mariologicznym. Mszy św. na zakończenie przewodniczył papież. Wygłosił on homilię, którą kończył w sposób bardzo zwykły i niezwykły. W sposób zwykły powiedział: A więc do Jezusa przez Maryję. Jednak nie zamknął homilii, tylko podniósł oczy znad tekstu, pomilczał chwilę i powiedział: A także do Maryi przez Jezusa – opowiadał franciszkanin z Niepokalanowa. Po tych słowach papieża w Polsce zostało zorganizowane sympozjum, które wyjaśniło, że nie chodzi o wstawiennictwo Jezusa u Matki. Tylko o to, że kto wpatruje się w tajemnice Chrystusa, ten dostrzeże w nich także Matkę Bożą. Dostrzeże we właściwych proporcjach i na właściwym Jej miejscu. Przez kontemplację Jezusa otrzymujemy właściwe poznanie Jego Matki.

Przejaw kultury pamięci

W drugiej połowie dnia uczestnicy kongresu mieli do wyboru grupy tematyczne, w których dyskutowano nt. wezwań w Litanii Loretańskiej NMP, nt. Maryi w Piśmie Świętym, nt. przedstawienia Maryi w ikonografii, nt. pieśni maryjnych chorału gregoriańskiego. Odbył się też wykład-wycieczka pt. „Kult Matki Bożej Trockiej – przejaw kultury pamięci”. Uczestnicy mieli okazję do dyskusji z prelegentami podczas forum, w którym udział wzięli: abp Grušas, dr Ališauskas, prof. dr hab. Napiórkowski. Natomiast wieczorem został wystawiony monodram „Wierzę we wszechogarniającą miłość” (reż. Arvydas Lebeliūnas).

Niedziela, 10 grudnia, była dniem wspólnoty w bazylice. Mszę św. w języku polskim celebrował franciszkanin o. Stanisław. Do wiernych wygłosił kazanie, w którym zwrócił uwagę na to, w czym Maryja jest dla wiernych wzorem. Mszę św. po litewsku celebrowali kapłani pod przewodnictwem sufragana archidiecezji wileńskiej bp. Arūnasa Poniškaitisa. Po nabożeństwie odbył się koncert „Pieśni dla Najświętszej Panny Maryi” w wykonaniu chóru łączonego Szkoły Sztuk Pięknych im. M. K. Čiurlionisa w Wilnie i młodzieżowego chóru bazyliki archikatedralnej w Wilnie.

– Kończymy Kongres Mariologiczny, dzięki któremu zgłębiliśmy życie Maryi, byliśmy i nadal jesteśmy w Jej szkole. Patrzymy na Nią, ukoronowaną przed 300 laty i prosimy o wstawiennictwo, byśmy, będąc Jej dziećmi, wiernie szli za Jezusem, budując Królestwo Boże w naszych rodzinach i środowiskach – powiedział bp Poniškaitis.

Teresa Worobiej

Na zdjęciach: abp Gintaras Grušas objął konferencję patronatem honorowym;
z okazji jubileuszu sukienka trockiej Madonny, jak i papieskie korony, są oddane do reperacji
Fot.
Linas Braukyla /trakubaznycia.lt
autorka

<<<Wstecz