Młodzież z Opus Dei w Solecznickiem

Od 31 lipca w ciągu dwóch tygodni w rejonie solecznickim gościła młodzież z Polski, m.in. z Ośrodka Akademickiego „Rejs” w Szczecinie, zrzeszona w klubach prowadzonych przez Opus Dei. To już kolejny pobyt na Litwie podopiecznych tej instytucji kościelnej, założonej przez św. Josemarię Escrivę i pomagającej odnaleźć drogę do świętości m.in. poprzez sumienne wykonywanie codziennych obowiązków. Do Butrymańc młodzież trafiła na zaproszenie proboszcza parafii ks. Józefa Aszkiełowicza.

Rozkład dnia uczestników obozu zawierał zarówno czas na uprawianie sportu, pobyt przy ognisku, jak i modlitwę, w tym wspólne odmawianie różańca. Przybysze z Polski poprowadzili w szkole w Butrymańcach wakacyjne zajęcia z fizyki, matematyki, języka polskiego, spotkania bractwa rycerskiego, w ramach których również miejscowi chłopacy mieli okazję zapoznać się ze sztuką kowalstwa i nauczyć kaligrafii gotyckiej.

Podczas wakacyjnego wolontariatu blisko 40 młodych ludzi z Macierzy pracowało, porządkując groby na cmentarzach w Butrymańcach i Podborzu, teren wokół kościoła oraz odnawiając dzwonnicę w Butrymańcach.

Uczestników obozu w wykonywaniu prac wsparli członkowie Wspólnoty Miłosierdzia Bożego z Solecznik.

– Dołączyliśmy do tej wspaniałej sprawy i przez 10 dni pracowaliśmy razem jako wolontariusze – powiedział „Tygodnikowi” Tadeusz Romanowski, radny samorządu solecznickiego, a jednocześnie założyciel i przewodniczący wspólnoty, której celem jest świadczenie różnorakich form pomocy potrzebującym na Wileńszczyźnie, szczególnie – osobom zubożałym. Do wspólnoty należą zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci.

– Najtrudniejszą pracą było malowanie 12-metrowej dzwonnicy, by ją wykonać, musieliśmy sprowadzić podnośnik (udostępnił go nam Stanisław Kozaryn z Ejszyszek). Malowaliśmy razem z chłopakami przez 2 dni – opowiadał radny. Końcowym etapem pobytu polskiej młodzieży w rejonie solecznickim stała się wyprawa do Puszczy Rudnickiej (uczestnikom obozu towarzyszyli członkowie młodzieżowych gniazd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z Białej Waki oraz Solecznik), podczas której odwiedzono historyczne miejsca, związane z walkami niepodległościowymi.

Inf. wł.

Na zdjęciu: młodzież z Polski m. in. restaurowała nagrobki na przykościelnym cmentarzu.
Fot.
Grzegorz Majewski

<<<Wstecz