Premier wizytował rejon wileński

Rzeczowa i konstruktywna rozmowa

Premier Saulius Skvernelis złożył wizytę w rejonie wileńskim. W piątek, 2 czerwca, odwiedził litewskie grupy przedszkolne w Awiżeniach, przedsiębiorstwo „ALTAS” w Pikuciszkach, Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka w Giejsiszkach oraz wspónotę rodzinną św. Marcina w Jurkiszkach. Dostojnego gościa serdecznie przywitała i podejmowała gospodyni najludniejszego rejonu na Litwie mer Maria Rekść.

W budynku wydziału grup przedszkolnych gimnazjum rzeszańskiego w Awiżeniach szefa rządu przywitali mali wychowankowie, którzy przedstawili krótką inscenizację. Rozmowa zaś dotyczyła problemu podwójnego podporządkowania placówek oświatowych, które są zarówno w gestii samorządu, jak i resortu oświaty. Taki status quo istnieje tylko w dwóch rejonach – wileńskim i solecznickim, gdzie władzę od wielu lat utrzymują przedstawiciele Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin. Premier był zaskoczony tym faktem i nie ukrywał, że jest to sytuacja zgoła dziwna i nienormalna...

Więcej>>>


Z posiedzenia Rady samorządu solecznickiego

Wsparcie dla parafii i wspólnot

30 maja w Solecznikach odbyło się posiedzenie Rady Samorządu rejonu solecznickiego. W trakcie posie-dzenia radni rozpatrzyli kilkadziesiąt kwestii dotyczących polityki samorządowej, spraw socjalnych oraz gospodarczych.

Rada zatwierdziła Program zwiększenia zatrudnienia w rejonie solecznickim, który zastąpi prace społeczne. W latach poprzednich prace społeczne samorząd organizował wspólnie z Giełdą Pracy, natomiast od tego roku funkcje organizowania tymczasowych prac rząd przekazał wyłącznie samorządom. W ramach Programu zwiększenia zatrudnienia w rejonie solecznickim, który będzie realizowany do końca roku, planuje się utworzyć tymczasowe miejsca pracy dla 86 bezrobotnych. Wnioski o udzielenie tymczasowego zatrudnienia mogą składać do samorządu zarówno organizacje państwowe, jak i prywatne przedsiębiorstwa. Budżet Programu zwiększenia zatrudnienia w rejonie solecznickim będzie wynosił 90,8 tys. euro.

Więcej>>>


Niemuzeum historyczne

Przy ul. Niemieckiej uroczyście otwarto unikatowe na skalę europejską „Telia Niemuzeum Historii Wilna”. W trakcie trwającego 15 minut seansu dzięki wielowarstwowej grafice komputerowej, laserom i projekcjom ożywa tu prawie 700-letnia historia stolicy.

Niespodzianki czekały na gości zanim jeszcze przekroczyli próg „Telia Niemuzeum”: czerwoną wstęgę dla uroczystego przecięcia aż do samych drzwi dostarczyły dwa drony, a po jej przecięciu pierwszych gości zaproszono do środka.

Więcej>>>


<<<Wstecz