Ważne inicjatywy zmniejszenia poziomu bezrobocia

Przyświeca wspólny cel

19 nowych miejsc pracy dla mieszkańców rejonu wileńskiego stworzono w wyniku urzeczywistnienia projektów inicjatyw lokalnego zatrudnienia. Zrealizowane zostały przez rejonowy oddział Wileńskiej Terytorialnej Giełdy Pracy we współpracy z administracją samorządu rejonu wileńskiego.

Prezentacja wcielonych w życie projektów z udziałem czterech spółek prowadzących działalność na terenie podstołecznego rejonu odbyła się w ubiegłym tygodniu w sali samorządu, co, jak podkreślali przedstawiciele Giełdy Pracy, jest dodatkowym dowodem na to, że ścisłe więzi łączą obie instytucje państwowe.

Więcej>>>


Prewencja przemocy w rejonie wileńskiem

Gmina ławaryska na początek

W celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 23 lutego br. funkcjonariusze Komisariatu Policji Rejonu Wileńskiego Głównego Komisariatu Policji Okręgu Wileńskiego zainicjowali i wespół z przyjaciółmi policji, starostą gminy ławaryskiej w rejonie wileńskim oraz pracownikami społecznymi tej gminy i pracownikami Wydziału Samorządowej Probacji Służby Probacji Okręgu Wileńskiego przeprowadzili wspólne działanie prewencyjne w gminie ławaryskiej. Funkcjonariusze policji wespół z pracownikami społecznymi odwiedzili 13 rodzin z grupy ryzyka socjalnego we wsiach Ławaryszki, Mościszki, Rubno, Słoboda, Ferma, Sieliszcze i Puntuzy.

W trakcie działania sprawdzono, czy rodzice właściwie korzystają z danej im władzy wychowując dzieci, stwarzają sprzyjające warunki do tego, by dzieci rosły i uczyły się w zdrowym i bezpiecznym środowisku, czy nie używa się przeciwko nim przemocy.

Więcej>>>


Z posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego

Racjonalny i odpowiedzialny budżet

Szereg strategicznie ważnych projektów decyzji rozpatrzyli i zatwierdzili radni samorządu rejonu wileńskiego podczas posiedzenia, które odbyło się w piątek, 24 lutego. Do najważniejszych postanowień należałoby zaliczyć zatwierdzenie budżetu na rok 2017 oraz strategicznego planu działalności rejonu na okres trzech lat.

Tegoroczny budżet samorządowy będzie większy od ubiegłorocznego o 6 mln euro. Jego wysokość – 76 mln 453 tys. euro, z czego ponad 8 mln stanowią pieniądze zaoszczędzone w roku 2016.

Danutė Šidlauskienė, kierowniczka Wydziału Planowania Budżetu, podkreśliła, że budżet został przygotowany bardzo starannie, zgodnie z twardymi zasadami polityki fiskalnej, racjonalnym podejściem i odpowiedzialnością. Wszystko to pozwoli na zachowanie przejrzystości i dobrej kondycji finansowej samorządu...

Więcej>>>


<<<Wstecz