LITWA


30. promocja opuściła Szkołę Straży Granicznej w Miednikach

101 nowych strażników granicy

Przysięgam być wiernym Republice Litewskiej, szanować jej konstytucję, nie żałować siły w obronie prawa i wolności człowieka, interesów społeczności i państwa, sumiennie wykonywać powierzone mi obowiązki i zawsze stać na straży dobrego imienia funkcjonariusza systemu służby wewnętrznej. Tak mi dopomóż Bóg!

101 absolwentów szkoły pograniczników złożyło przysięgę i tym samym zostało przyjętych w szeregi funkcjonariuszy strzegących granicy Litwy. Wręczeniu dyplomów pogranicznika towarzyszyły fanfary Re¬pre-zentacyjnej Orkiestry Dętej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RL, a młodzież odbierając odznaczenia z dumą wykrzykiwała: „Ku chwale Ojczyzny!”.

Więcej>>>


Gospodarstwo rolne z rejonu rakiskiego zabiega o status biodynamicznego

Produkty z dworskiej kuchni

Zdrowe, naturalne, smaczne, przygotowane z miłością i według tradycyjnych dawnych przepisów artykuły żywnościowe, proponuje konsumentom spółka rolna ze wsi Ilzenberg w rejonie rakiskim. Dąży ona do uzyskania statusu gospodarstwa biodynamicznego. Byłoby to bodajże pierwsze tego typu gospodarstwo na Litwie.

Gospodarstwo naturalnego rolnictwa „Ilzenbergas” jest unikatowe już z tego względu, że rozmieściło się we dworze na granicy litewsko-łotewskiej i próbuje nawiązać do najlepszych wielowiekowych tradycji kuchni dworskiej. Jest to jedyne „dworskie” gospodarstwo w krajach nadbałtyckich. Preferuje tylko naturalne, świeże produkty bez żadnych dodatków, konserwantów, barwników, wzmacniaczy smaku itd. Jak przekonywał Ramūnas Rogovas, kierownik projektów spółki, surowce do produktów żywnościowych są hodowane na nieskażonym żadnymi nawozami sztucznymi gruncie, zwierzęta domowe – krowy, owce, woły oraz drób są wypasane i karmione tylko naturalnymi paszami, a nie jakimiś kombinowanymi czy granulowanymi. Krowy podczas dojenia słuchają „szlagierów” muzyki klasycznej, a ptactwo nie jest zamknięte w ciasnych i dusznych pomieszczeniach, a ma przywilej wolnego wybiegu, żartobliwie zwanym wolnym spacerem.

Więcej>>>


Przypadek ptasiej grypy

Państwowa Inspekcja Kontroli Żywności i Weterynarii (PIKŻW) informuje, że w poniedziałek, 27 lutego w Narodowym Instytucie Oceny Ryzyka Żywności i Weterynarii u 6 łabędzi niemych wykryto wysoce patogenny wirus ptasiej grypy H5N8. Na Litwie tego typu wirus wykryto po raz pierwszy.

Padnięte łabędzie znaleziono w Kownie, na Niemnie. Półżywego łabędzia nad brzegiem rzeki zauważył przechodzący mężczyzna, który poinformował o tym. W miejscu tym licznie gromadzą się ptaki wodne, mieszkańcy podkarmiają tu łabędzie. Przybyli we wskazane miejsce specjaliści weterynarii w pobliżu padniętego łabędzia znaleźli kolejnych 5 padłych ptaków.

Więcej>>>


Były i sukcesy, i porażki

Saulius Skvernelis, szef Rady Ministrów, nie owijał słów w bawełnę i 100 dni pracy Sejmu ocenił niejednoznacznie. Przyznał otwarcie, że były sukcesy, ale też i porażki. Do sukcesów zaliczył przyjęcie budżetu na rok bieżący oraz przyjęcie Ustawy o bezwarunkowej ochronie praw dziecka. Jako niepowodzenie określił natomiast brak twardej pozycji posłów w kwestii sztucznego zapłodnienia. Podsumowująć dodał, że parlament, jako instytucja, wykonywał swą funkcję dobrze i tak też ocenia 100-dniowy okres pracy.

Wzrosną wydatki na obronność

W przyszłym roku wydatki na obronność wyniosą 2,07 proc. krajowego PKB.Tak zdecydowała, obradująca na początku tego tygodnia, Rada Ochrony Państwa. Zgodnie z postanowieniem ROP, w budżecie na przyszły rok dodatkowo ma być przewidziana kwota w wysokości 149 mln 200 tys. euro. W roku bieżącym na obronność Litwa przewidziała wydatki na sumę 723 mln euro, czyli 1,8 proc. PKB. Wydatki związane z ochroną kraju nieprzerwanie rosną od roku 2014. Związane to jest z agresywną polityką Rosji na Ukrainie i w regionie Morza Bałtyckiego oraz zobowiązaniami kraju wobec Paktu Północnoatlantyckiego.

Rząd sobie, konsumenci sobie

Wraz z nadejściem wiosny zwiększa się zapowiadana wcześniej przez rządzących akcyza na alkohol. O 23 proc. zdrożeją mocne napoje wyskokowe, a słabsze – piwo i wino – aż o 112 proc. O 10 proc. zdrożeją również papierosy. Po wprowadzeniu podwyżek ceny napojów alkoholowych na Litwie będą wyższe niż w krajach całej Unii Europejskiej.

W zamierzeniach rządu skok cen na alkohol spowoduje spadek spożycia „wody ognistej“ i zwiększy wpływy do budżetu. Konsumenci odgrażają się natomiast, że, podobnie jak artykuły żywnościowe i inne wyroby, tak i alkohol będą kupowali w sąsiedniej Polsce, gdzie ceny są o wiele niższe.

Spada poziom zadowolenia

Obywatele Litwy coraz częściej narzekają i utyskują na warunki życia. Zadowolonych jest coraz mniej, a przyczyną tego, jak wynika z jesiennych badań Eurobarometru, są głównie problemy związane z sytuacją gospodarczą – inflacją, bezrobociem niskimi gażami i emeryturami, wysokimi podatkami, drożyzną. Nie podoba się mieszkańcom kraju nad Niemnem również to, jak w UE rozstrzyga sie problem imigrantów. Zadowolenie z życia deklarowało 70 proc.respondentów. W roku 2015 zadowolonych było o 5 proc. więcej.

Więcej niezadowolonych z życia w porównaniu z Litwinami było w Bułgarii, Włoszech, Rumunii, Portugalii, Węgrzech oraz Grecji.

Staromiejska walczy o przetrwanie

Już po raz piąty społeczność Wileńskiej Staromiejskiej Szkoły Podstawowej zorganizowała akcję protestacyjną, która odbyła się we wtorek, 21 lutego, przed budynkiem stołecznego samorządu. Protestujący wystosowali do mera Wilna Remigijusa Šimašiusa i członków Rady list z prośbą o odroczenie reorganizacji do roku 2020. Przeciwko reorganizacji opowiedzieli się nie tylko przedstawiciele szkolnej wspólnoty, ale też niektórzy radni, w tym z frakcji AWPL-ZChR.

Samorząd m. Wilna chce zreorganizować rosyjskojęzyczną placówkę, przyłączając ją do polsko-rosyjskiej szkoły podstawowej na Lipówce. Społeczność Staromiejskiej placówki sprzeciwia się przyłączeniu, prosi o wydłużenie czasu na reorganizację. Jak twierdzili uczestnicy protestu, czas ten można byłoby wykorzystać np. na utworzenie w szkole klas z litewskim językiem nauczania, czy też pod swój dach przyjąć uczniów innych szkół z rosyjskim językiem wykładowym, które są przepełnione.


POLSKA


Maraton kaziukowy na Warmii

Na spotkanie otwartych serc

Kaziuka wileńskiego świętuje się nie tylko na Wileńszczyźnie, ale też w Polsce. Zwłaszcza w tych miejscowościach, które obecnie zamieszkują nasi ziomkowie, gdy z bólem serca zmuszeni byli opuścić swe rodzinne gniazdo. Od lat maraton kaziukowy rozpoczyna w Polsce Warmia i Mazury.

To już po raz 33.

Więcej>>>


Czysta kalkulacja

Tempo integracji w ramach strefy euro powinno być dostosowane do sytuacji w każdym państwie; tylko czysta kalkulacja gospodarcza powoduje, że w najbliższych wielu latach polska gospodarka nie będzie się kwalifikować, aby wejść do strefy euro – podkreślił szef MSZ, Witold Waszczykowski.

Wystawa szat

Zabytkowe szaty liturgiczne z kościołów diecezji ełckiej można oglądać w muzeum w Piszu (Warmińsko-mazurskie). Prezentowane są m.in. ornaty i dalmatyki uszyte z pasów kontuszowych, które były częścią stroju narodowego i symbolem dawnej Rzeczypospolitej.

Msza za Wyklętych

W intencji Żołnierzy Wyklętych modlono się w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników na stołecznym Grochowie. Przypadający 1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ustanowił w 2011 r. Sejm RP.

Nowatorsko o mieście

W Muzeum Miasta Łodzi powstanie nowa wystawa stała, która w nowatorski sposób prezentować będzie historię miasta. Przestrzenią dla ekspozycji będą piwnice zachodniego skrzydła Pałacu Poznańskich. Otwarcie wystawy zaplanowano na rok 2019.

Rocznica hymnu

90 lat temu, 26 lutego 1927 r., Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RP wydało okólnik ogłaszający zmodyfikowaną wersję „Mazurka Dąbrowskiego” – popularnej pieśni patriotycznej powstałej w 1797 r. we Włoszech – oficjalnym hymnem narodowym.

Lubiane i nielubiane

Czesi, Słowacy, Włosi, Węgrzy i Amerykanie – to wg CBOS – nacje najbardziej lubiane przez Polaków. Niechęć budzą najczęściej Arabowie, Romowie, Turcy, Rosjanie i Rumuni. Centrum Badania Opinii Społecznej, które pytało o nastawienie do 25 narodów i grup etnicznych, stwierdziło, że ponad dwie piąte ankietowanych przychylnie odnosi się do Francuzów, Chorwatów, Duńczyków, Japończyków, Niemców, Greków i Litwinów. Ponad jedna trzecia deklaruje sympatię wobec Białorusinów, Chińczyków, Estończyków, Żydów, Ukraińców i Wietnamczyków.

Wspólny projekt

Dwa podlaskie i dwa litewskie szpitale dostaną blisko 850 tys. euro z UE z programu transgranicznego na poprawę opieki medycznej nad dziećmi. Biorą w nim udział szpitale wojewódzkie z Białegostoku i Suwałk oraz litewskie z Olity i Mariampola.


ŚWIAT


Dzień Kobiet a moda

Przed nami kolejny Dzień Kobiet. Świętować czy nie świętować? Oczywiście świętować, bo zasłużyły na to żony, córki, mamy, babcie, koleżanki, przyjaciółki i współtowarzyszki, dzielące smutki i radości dnia codziennego z płcią odmienną. Najwyższy przecież czas przestać powtarzać nie oparte na faktach historycznych twierdzenie, że 8 marca to święto sowieckie. Nic bardziej mylnego. Pierwsze kobiety zawalczyły o swoje prawa i swój dzień, a więc i należny im szacunek, w Nowym Jorku i Paryżu, na dodatek w XIX wieku. Oficjalny Międzynarodowy Dzień Kobiet w dniu 8 marca został ustalony w 1910 roku w Danii.

Od zarania dziejów kobieta umilała życie mężczyźnie i była opiekunką ogniska domowego. Dziś daleko nie wszystkie są zależne finansowo od mężczyzn, ale wciąż na większości z nich spoczywa ciężar domu i dbanie o troski codzienne dzieci, doglądanie rodziców na starość (swoich i mężowskich) i „wyprawianie” mężów gdziekolwiek by to było. Tymczasem przedstawicielkom płci pięknej nikt nie prasuje ubrań, nie podaje śniadań i nie pakuje co rano kanapek ochoczo zabieranych do pracy razem z termosikiem ze świeżo zaparzoną kawą.

Więcej>>>


Zniesiono wizy dla Gruzinów

Ministrowie państw UE zatwierdzili decyzję o zniesieniu wiz dla Gruzinów. Poparli również przepisy, które ułatwiają krajom unijnym przywracanie obowiązku wizowego w sytuacjach kryzysowych. Prace nad rozporządzeniem w sprawie zniesienia wiz dla Ukraińców jeszcze trwają.

Ataki na uchodźców

W zeszłym roku w Niemczech doszło do 3533 ataków na uchodźców bądź na ośrodki, w których mieszkają w oczekiwaniu na rozpatrzenie wniosku o azyl. W 2016 roku do Niemiec przyjechało 280 tys. imigrantów z zamiarem ubiegania się o azyl. Rok wcześniej było ich prawie 900 tys.

USA jako wróg

Nadzieje Rosji na deal ze Stanami Zjednoczonymi po objęciu urzędu prezydenta przez Donalda Trumpa okazały się być złudzeniem. Moskwa traktuje Amerykę znów jak wroga – napisał dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Obecnie, im bardziej kompromis między Putinem a Trumpem staje się mniej prawdopodobny, tym bardziej Moskwa wysuwa na pierwszy plan negatywne cechy amerykańskiego polityka.

Niesłuszny zakaz

Utrzymanie przez Wielką Brytanię zakazu lotów do egipskich ośrodków wypoczynkowych, mimo znaczącej poprawy warunków bezpieczeństwa na tamtejszych lotniskach, jest całkowicie niezrozumiałe i niesłuszne – głosi oświadczenie egipskiej dyplomacji. Londyn zdecydował o zawieszeniu lotów w listopadzie 2015 r., po katastrofie Airbusa A321 rosyjskich linii czarterowych Kogalymavia, do której doszło na Synaju i w której zginęły 224 osoby.

Oskarżają się nawzajem

Kilku azerskich żołnierzy zginęło w starciach z Ormianami na granicy Górskiego Karabachu – poinformowały władze w Baku i władze separatystycznego regionu, obarczając się nawzajem odpowiedzialnością za te wydarzenia.

Temida w niełasce

Kilkuset sympatyków islamistycznej organizacji Hefazat-e-Islam demonstrowało w Bangladeszu, domagając się usunięcia sprzed gmachu Sądu Najwyższego posągu greckiej bogini sprawiedliwości Temidy, który uważają za „antyislamski”.

„Straszny rok“

Rok 2016 był „strasznym rokiem“ we Włoszech – przyznali sejsmolodzy. Jak poinformowano, na Półwyspie Apenińskim zanotowano ponad 53 tysiące wstrząsów sejsmicznych, czyli trzy razy więcej niż w 2015 roku.


<<<Wstecz