Bezprawna uchwała stołecznej Rady w sprawie szkoły im. Joachima Lelewela została odwołana

„Piątka” wygrała w sądzie

Społeczność Wileńskiej Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela, od niedawna Szkoła Inżynieryjna, odniosła zwycięstwo: Najwyższy Sąd Administracyjny orzeczeniem kolegium sądowego w składzie przewodniczącego kolegium Ričardasa Piličiauskasa oraz Veslavy Ruskan i Arūnasa Sutkevičiusa od 20 lutego 2017 roku odwołał sławetną decyzję Rady samorządu m. Wilna z 15 lipca 2015 roku. Rada samorządu przyjęła wówczas skandaliczną uchwałę o przeniesieniu szkoły im. Joachima Lelewela, historycznej „Piątki”, ze swej wieloletniej siedziby na Antokolu do filii tej szkoły w dzielnicy Żyrmuny.

Rządzący w Radzie liberałowie i przede wszystkim mer Remigijus Šimašius oraz wicemer Valdas Bienkunskas nie brali pod uwagę sprzeciwu społeczności tej szkoły, nie zwracali uwagi na wiece, różnorodne petycje i akcje protestu poświęcone zachowaniu szkoły polskiej, co przecież jest jednoznaczne z zachowaniem instytucji polskości, na Antokolu. Pod presją i szantażem, kiedy otwartym tekstem rządzący mówili o tym, że szkoła Joachima Lelewela otrzyma status inżynieryjny i gimnazjum tylko po tym, gdy przejdzie do budynku w Żyrmunach, administracja szkoły podjęła bolesny krok – zmuszona była w toku roku szkolnego przenieść proces nauczania na ul. Minties 3.

Więcej>>>


Anna Fotyga podczas dyskusji na temat bezpieczeństwa Europy Środkowej

Żal, żal... do Litwy

W piątek, 17 lutego, w litewskim parlamencie odbyła się dyskusja pt. „Bezpieczeństwo Europy Środkowej i Wschodniej w obliczu zagrożeń hybrydowych”. Spotkanie zorganizował sejmowy Komitet ds. Spraw Europy oraz Sejmowy Klub Europejski.

Dyskusję otworzył i ją moderował Petras Auštrevičius, europoseł, który na wstępie zaznaczył, że temat jest ciekawy, aktualny i zmieniający się bardzo dynamicznie. Udział w dyskusji wzięła polska polityk z Prawa i Sprawiedliwości Anna Fotyga, była minister spraw zagranicznych, była poseł na Sejm, poseł do Parlamentu Europejskiego VI i VIII kadencji, przewodnicząca Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE) w Europarlamencie.

W listopadzie ub. roku Parlament Europejski przyjął rezolucję, opartą na raporcie przygotowanym przez Fotygę, a dotyczącą unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich.

Więcej>>>


Prezentacja projektu o Wilnie

By odtworzyć zapomniane

Wponiedziałek, 20 lutego, w gmachu Litewskiej Akademii Nauk odbyło się spotkanie, na którym przedstawiono nowo powstały portal mapowy, dzięki któremu można prześledzić, jak zmieniała się wileńska Starówka od II połowy XIX wieku po dzień dzisiejszy.

Spotkanie zgromadziło zarówno miłośników historii Wilna, jak i fachowców w wielu dziedzinach, zainteresowanych projektem „Zapomniane Wilno” (Užmirštasis Vilnius). Na pytania zainteresowanych odpowiedzieli przedstawiciele Biblioteki im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk oraz spółki Hnit-Baltic, których współpraca zaowocowała powstaniem portalu.

Więcej>>>


Ukazał się album dr. Pawła Rokickiego „Ku Ostrej Bramie”

560 partyzanckich chwil

Promocja albumu „Ku Ostrej Bramie. Wileńska i nowogródzka Armia Krajowa w obronie ziemi ojczystej” dr. Pawła Rokickiego była tematem spotkania z cyklu „Przystanek Historia”, które odbyło się 15 lutego w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Album zawiera w większości nigdy wcześniej niepublikowane zdjęcia żołnierzy Armii Krajowej Ziemi Wileńskiej i Nowogródzkiej. Jest swoistą formą oddania im czci.

W promocji wziął udział autor albumu dr hab. Paweł Rokicki wraz z towarzyszącym mu st. inspektorem Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku Jarosławem Wasilewskim, organizatorem „Przystanku Historia”. Dr hab. Paweł Rokicki jest pracownikiem Biura Edukacji Narodowej IPN, członkiem Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Jego zainteresowania Armią Krajową zaowocowały kilkoma publikacjami, m. in. „Armia Krajowa na Wileńszczyźnie 1943-1945” (2003), „Glinciszki i Dubinki...

Więcej>>>


Album o twórczości ludowej malarki Wileńszczyzny

Nasze żywe dziedzictwo

W piątek, 17 lutego, w pałacu Balińskich w Jaszunach odbyła się prezentacja albumu „Życie i twórczość Anny Krepsztul”, poświęconego spuściźnie śp. malarki ludowej Wileńszczyzny. Prezentacja odbyła się w przededniu 85. rocznicy urodzin malarki z Taboryszek. Jaszuńskiej uroczystości towarzyszyło otwarcie wystawy prac Krepsztul, która będzie czynna do 17 marca br.

Album jest trzecim wydaniem poświęconym twórczości malarki. Wcześniej, w 2002 r., została wydana książka autorstwa wileńskiego publicysty Jana Sienkiewicza „Nadworna malarka Ostrobramskiej: saga rodu Krepsztulów”, a w 2012 r. książka „Anna Krepsztul. Człowiek sztuki i cierpienia” autorstwa księży Daniela Dzikiewicza i Jerzego Witkowskiego. W Taboryszkach, od 2008 roku działa założone przez samorząd solecznicki Muzeum Pamięci Anny Krepsztul.

Więcej>>>


Przedtem psy nas strzegły, teraz my ich pilnujemy

Rzeź niewiniątek

Mieszkańcy kilku wiosek w gminie duksztańskiej (rejon wileński) nie czują się bezpiecznie. Wilki od dłuższego czasu spędzają im sen z oczu, a ofiarami czworonożnych drapieżników najczęściej padają psy. Wacława Baniukiewicz, starosta gminy, mówi, że wilki sterroryzowały okoliczne wsie. Zabiły i pożarły co najmniej kilkanaście, a niektórzy przekonują, że nawet kilkadziesiąt psów. Słowem, prawdziwa rzeź niewiniątek.

Pani Wacława przekonuje, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy została dosłownie zasypana skargami od mieszkańców, bo wilki rozzuchwaliły się tak bardzo, że atakują swych oswojonych, słabszych pobratymców nie tylko w nocy, ale nawet i w dzień.

– Drapieżniki atakują przyjaciół człowieka nie tylko w gospodarstwach, które znajdują się na uboczu bądź na skraju wsi, ale i w samym jej środku – ze zgrozą w głosie mówi Baniukiewicz. Najgorsze jest to, że czują się bezkarnie, gdyż sezon łowiecki na nie zakończył się i myśliwi tylko bezradnie rozkładają ręce.

Więcej>>>


Dyskusja na temat alternatywnych źródeł przedsiębiorczości na wsi

Sprawy aktualne dla rejonu wileńskiego

Działalność rolnicza i pozarolnicza na obszarach wiejskich, rozwój turystyki oraz kwestie oświatowe w rejonie wileńskim stały się podstawową osią dyskusji przedstawicieli administracji samorządu rejonu wileńskiego z dr. Janem Žukovskisem, dyrektorem Instytutu Zarządzania Przedsiębiorczością i Rozwojem Obszarów Wiejskich na Wydziale Ekonomiki i Zarządzania Uniwersytetu im. Aleksandrasa Stulginskisa w Kownie oraz Justyną Barczyk, doktorantką pierwszego roku na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym w Zakładzie Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Główną intencją wizyty przedstawicieli uczelni wyższych w samorządzie podstołecznego rejonu w poniedziałek, 20 lutego, było bliższe zapoznanie się z podstawowymi tendencjami rozwoju regionu, nawiązanie współpracy oraz zweryfikowanie możliwości wymiany informacji potrzebnej do badań naukowych nt. poszukiwania alternatywnych źródeł przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Jak podkreślono podczas dyskusji, ze względu na podobieństwo badanych regionów – rejonu wileńskiego i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – mogą być obopólnie korzystne.

Więcej>>>


Akcja dobroczynna dla Konstantego Gryniewicza

Walę tynki – czyli szansa na życie

Przed kilkoma tygodniami na portalu społecznościowym Facebook została zapoczątkowana akcja charytatywna „Szansa na życie”, w ramach której są zbierane pieniądze na leczenie Konstantego Gryniewicza walczącego z glejakiem wielopostaciowym (guz mózgu). Do akcji przyłączają się instytucje oraz osoby prywatne.

W sobotę, 18 lutego, w wileńskim klubie „nArauti” zorganizowano koncert „Walę tynki dla Kostka”, podczas którego zagrali „Black Biceps”, „Filmik”, „Unicorn Bjørn”, „Will’N’Ska” oraz „Baltasis Kiras DJ set.”. Na koncercie zebrano 747,25 euro na leczenie dla Kostka.

Więcej>>>


<<<Wstecz