Spotkanie opłatkowe rodaków z całej Litwy

Dodaje nam otuchy

Z różnych miejscowości Wileńszczyzny i innych regionów Litwy 27 grudnia przybyli do Domu Kultury Polskiej w Wilnie rodacy na spotkanie opłatkowe organizowane przez Związek Polaków na Litwie.

Jak co roku, tradycyjnie już w okresie Świąt Bożego Narodzenia przedstawiciele oddziałów i kół Związku Polaków na Litwie, przedstawiciele polskich organizacji społecznych, samorządowcy, księża, działacze kultury i oświaty spotykają się, aby wspólnie cieszyć się z narodzin Pana. Aby, jak nakazuje tradycja, przełamać się opłatkiem, złożyć życzenia, dziękować Opatrzności Bożej za łaski, jakimi Bóg nas obdarza. Poseł Michał Mackiewicz, prezes ZPL, w powitalnym słowie podkreślił, że szczególnie się cieszy z tego, iż w całej Litwie i nawet na Żmudzi środowiska Polaków się jednoczą i działają na rzecz zachowania swej tożsamości. Cieszył go fakt, że na spotkanie opłatkowe przybyli Polacy nie tylko z Wileńszczyzny, ale również z Kłajpedy, Kowna, Druskienik, Laudy, Szyłokarczmy, Turmont, Wisagini i Święcian. „Dodaje to nam otuchy” – powiedział Mackiewicz. Tegoroczne spotkanie było już 26. z kolei i każdego roku jest ono doniosłym wydarzeniem w życiu środowiska polskiego.

„Lulajże Jezuniu” – ta przepiękna kolęda w wykonaniu Marty Subočiūtė z gimnazjum w Mickunach zapoczątkowała spotkanie. Debiut młodej wykonawczyni wypadł dobrze. W przeddzień wraz z zespołem zorganizowała wieczór kolęd w kościele św. Teresy, z którego dochód został przeznaczony na rzecz budowy hospicjum dla dzieci. Wieczór w DKP uświetniły też kolędy w wykonaniu zespołu „Stella Spei” pod kierunkiem Ilony Jurewicz. Wiele kolęd zostało wykonanych wraz z publicznością.

Opłatek poświęcił, piękną i głęboką nowennę wygłosił ks. Daniel Narkun, wikary z kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodzin w Podbrodziu. Szczególnie zapadły w pamięć słowa: „To, co widzialne jest doczesne, a co niewidzialne – jest wieczne”.

Na przełamanie się opłatkiem z rodakami przybyła poseł na Sejm RP Bożena Kamińska, przewodnicząca podkomisji stałej ds. mniejszości polskiej na Litwie w Komisji Łączności z Polakami za Granicą, która wyraziła nadzieję, że polsko-litewski dialog międzyparlamentarny będzie się odbywał. Przekazała Polakom na Litwie życzenia od Michała Dworczyka, posła na Sejm RP, przewodniczącego sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą. W spotkaniu opłatkowym wzięła udział niedawno przybyła do naszego kraju Irmina Szmalec, przedstawicielka Ambasady RP w Wilnie.

Przewodniczący AWPL-ZChR, europoseł Waldemar Tomaszewski dokonał swego rodzaju podsumowania naj¬waż-niejszych wydarzeń z życia środowiska polskiego na Litwie. Zaznaczył, że kilkuletnia walka o status szkoły polskiej na Litwie zakończyła się wygraną. Chodzi o zwłokę władz oświatowych Litwy z nadaniem niektórym polskim szkołom statusu gimnazjum. Ostatnio szkoły im. Joachima Lelewela i im. Władysława Syrokomli zostały gimnazjami, taki status otrzymały też inne szkoły na Wileńszczyźnie, co wymagało ze strony środowiska polskiego ogromnej pracy i determinacji. „Udało się zachować i obronić nasze pozycje” – zaznaczył Tomaszewski.

Miła atmosfera, szczere rodaków rozmowy, życzenia, pyszne dania wigilijne – wszystko odbywało się jak w rodzinie.

Krystyna Adamowicz

Na zdjęciu: na tradycyjne spotkanie przybyli rodacy z różnych zakątków Litwy; „Stella Spei” przygotowała dla zebranych świąteczny program artystyczny.
Fot.
Wiktor Jusiel

<<<Wstecz