Najważniejsze rocznice i patroni roku 2017

Pierwsza na Litwie beatyfikacja

Przed nami niezapisane kartki nowego – 2017 – roku. Czy będzie to rok udany okaże się za 12 miesięcy. A teraz warto się przyjrzeć, jakie rocznice, a w związku z tym – przedsięwzięcia – czekają na nas w tym roku.

Nowy sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres apelował, aby rok 2017 był „rokiem pokoju”: „Wszystko, co cenimy jako ludzka rodzina – godność i nadzieja, postęp i dobrobyt zależy od pokoju. A pokój zależy od nas”.

Mieszkańców Litwy czeka, po raz pierwszy organizowana w naszym kraju, uroczystość beatyfikacji. 1 grudnia ub.r. papież Franciszek podpisał dekret o męczeństwie bp. Teofila Matulionisa, otwierając tym samym drogę do beatyfikacji litewskiego biskupa. Pasterskie hasło nowego błogosławionego „Prawda was wyzwoli” (J8,32) będzie też wykorzystane jako główne motto Dni Młodzieży Litwy, które są zaplanowane na 23-25 czerwca w Wilnie.

Na Litwie

Sejm Litwy bieżący rok ogłosił Rokiem Algirdasa Juliusa Greimasa (1917-1992), litewskiego i francuskiego semiotyka, teoretyka literatury i językoznawcy. Greimas studiował na Litwie prawo, później, tuż przed wojną, we Francji językoznawstwo. W 1944 roku, po odbyciu służby wojskowej w ZSRR, powrócił do Francji, gdzie na Sorbonie obronił doktorat. Większość swoich prac (oprócz kilku wczesnych artykułów i ważnej monografii nt. mitologii litewskiej) napisał po francusku.

Patronem najbliższych 12 miesięcy będzie też Jeva Simonaitytė (1897-1978), pisarka z regionu Małej Litwy. Ponadto rok 2017 jest ogłoszony Rokiem Grodzisk, Sportu, Stroju Narodowego, Kultury Języka Litewskiego i Reformacji. W tym roku mija, bowiem, 500. rocznica, odkąd Marcin Luter zawiesił na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze słynne 95 tez, dając początek powstaniu Kościołów protestanckich, takich jak: luteranizm, anglikanizm i kalwinizm.

W Polsce

Sejm RP poparł uchwały ustanawiające rok 2017 Rokiem Josepha Conrada-Korzeniowskiego (160. rocznica urodzin), Józefa Piłsudskiego (150. rocznica urodzin), Adama Chmielowskiego (czyli św. br. Alberta, 130. rocznica przywdziania habitu i 35-lecie powstania Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta), Honorata Koźmińskiego (100. rocznica śmierci), Tadeusza Kościuszki (200-lecie śmierci) oraz Rzeki Wisły (550. rocznica pierwszego wolnego flisu na Wiśle).

Natomiast Konferencja Episkopatu Polski podkreśla, że 2017 r. jest rokiem maryjnym, a wśród najważniejszych rocznic w Kościele w Polsce wymieniane jest 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze i 140. rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Maryjne rocznice będą obchodzone w łączności z Kościołem powszechnym, który obchodzi 300-lecie objawień Maryi w Aparecidzie (Brazylia) i 100 lecie objawień Matki Bożej w Fatimie (Portugalia).

Teresa Worobiej

Na zdjęciach: rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki – bohatera czterech narodów – obchodzona będzie też pod patronatem UNESCO; Teofilius Matulionis.
Fot.
archiwum


TEOFILIUS MATULIONIS (1873-1962) litewski biskup rzymskokatolicki, wieloletni więzień łagrów sowieckich. Urodził się 4 lipca 1873 r. we wsi Kudoriškis. Seminarium duchowne ukończył w Sankt Petersburgu, gdzie 17 marca 1900 roku przyjął święcenia kapłańskie. W 1923 r. został po raz pierwszy uwięziony przez bolszewików. Gdy przebywał w więzieniu, Pius XI mianował go 8 grudnia 1928 r. biskupem pomocniczym mohylewskim. Wyszedł na wolność w 1933 r. dzięki wymianie więźniów między Litwą a ZSRR. 9 stycznia 1943 r. został mianowany biskupem diecezjalnym koszedarskim. W roku 1940 ponownie trafił do łagrów. Ogółem z niemal 90 lat życia 25 spędził w sowieckich więzieniach. Powrócił z nich w 1956 r., ale reżim nie pozwolił mu na objęcie rządów diecezją. Był otoczony ścisłą kontrolą policyjną. 9 lutego 1962 r. św. Jan XXIII mianował go arcybiskupem ad personam. Zmarł 20 sierpnia 1962 roku w Szadowie. Pochowano go w krypcie biskupiej w Koszedarach. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się w roku 1990.

<<<Wstecz