Odszedli do Pana....


Zawsze pięknie mówił o życiu wiecznym

14 grudnia po ciężkiej chorobie zmarł ks. MAREK BUTKIEWICZ, wikariusz parafii pw. Odnalezienia Krzyża Świętego w Wilnie. Kapłan miał zaledwie 34 lata, spoczął na cmentarzu kalwaryjskim, nieopodal kościoła.

Ks. Marek Butkiewicz urodził się 10 kwietnia 1982 r. w Trokach. Ukończył Szkołę Średnią im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie. Był pierwszym kapłanem, absolwentem tej szkoły. Święcenia kapłańskie z rąk JE kardynała Audrysa Juozasa Bačkisa przyjął 12 kwietnia 2008 r. w Katedrze Wileńskiej. Najpierw (w latach 2008-2011 r.) pełnił posługę kapłańską w parafii Ducha Świętego w Wilnie, od 2011 r. pracował w Kalwarii Wileńskiej.

Pogodnym usposobieniem, subtelnym poczuciem humoru i otwartością kapłan zjednywał sobie ludzi. Był zaanga¬żo-wany w sprawy duszpasterskie, przez co przyciągał wiernych do Boga i Kościoła. Wraz z innymi kapłanami Wileńszczyzny brał udział w organizowaniu Pieszej Pielgrzymki Miłosierdzia Ejszyszki - Ostra Brama. W parafii angażował się m.in. w przygotowanie dzieci i młodzieży do sakramentów pokuty i pojednania, I komunii św. i bierzmowania, był duszpasterzem kółek Żywego Różańca.

– Gdy się spotykaliśmy na kawie, ks. Marek często bardzo pięknie mówił o życiu wiecznym: jak tam będzie, co będziemy robić, jak będziemy się zachowywać, gdy staniemy przed Panem Bogiem, jak będziemy się tłumaczyć ze swoich grzechów… Nie wiadomo, czy tę wiedzę czerpał z książek, czy z filmów, ale, kiedy o tym opowiadał, to tak bardzo się chciało w tym jego niebie być. Życie wieczne dla Marka było czymś naturalnym, niewyuczonym. Mocno w tę rzeczywistość wierzył i był przekonany, że po drugiej stronie czeka go lepsze życie. Wierzymy, że teraz przebywa tam z Miłosiernym Bogiem i wstawia się u Niego za nami – podczas pogrzebu ks. Marka wspominali jego koledzy-księża.


Założyciel i prezes „Elipsy”

W czwartek, 15 grudnia, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł WŁADYSŁAW ŁAWRYNOWICZ, polski artystka plastyk na Litwie, prezes Twórczego Związku Polskich Artystów Malarzy na Litwie „Elipsa”. Miał 72 lata.

Władysław Ławrynowicz urodził się w 1944 r. w Wilnie. Był działaczem społecznym, pedagogiem, animatorem życia kulturalnego, zdobywcą wielu nagród i dyplomów. Był pogodnego usposobienia. Mimo różnych przeciwności losu, potrafił cieszyć się z życia i przekazywać tę radość innym. Malował od 1976 roku.

W 1993 r. wraz ze Stanisławem Kaplewskim, Lilią Miłto, Danutą Lipską i Anną Kudriaszową założył Twórczy Związek Polskich Artystów Malarzy na Litwie „Elipsa”, który początkowo działał przy Zarządzie Głównym ZPL. Oprócz pasji malarskiej, łączyło ich poczucie przynależności do polskiej kultury oraz miłość do swojego ojczystego miasta, którego urok i piękno służyły natchnieniem dla twórczości. Starali się rozwijać szeroko znaną szkołę malarstwa i grafiki wileńskiej. Zorganizowali wiele wspólnych wystaw autorskich, zbiorowych i tematycznych.

Śp. Władysław Ławrynowicz miał liczne wystawy indywidualne i zbiorowe na Litwie i za granicą, uczestniczył też w plenerach artystycznych. Pozostawił po sobie wielowątkową, pełną symboli i tajemniczych znaków spuściznę. Był autorem portretów wielu wybitnych osobistości Wilna, a także postaci historycznych, ilustrował polskie książki, był twórcą o bogatej wyobraźni i niepowtarzalnej fantazji. Jego prace znajdują się w kościołach i prywatnych kolekcjach w Meksyku, na Białorusi, w Polsce, USA i Litwie. Wystawy malarstwa Ławrynowicza były organizowane nie tylko na Litwie, ale też w Niemczech, Francji, Polsce, Rosji i USA.


<<<Wstecz