Z Betlejem do naszych domów na wieczerzę wigilijną

Ogień pokoju i braterstwa

Już za kilka dni, w gronie najbliższych, zasiądziemy do Wigilii. W wielu domach na stole zapłonie Betlejemskie Światło Pokoju (BŚP), które w ostatnim tygodniu Adwentu dotarło do naszych parafii. Jak każdego roku, harcerze i skauci z Litwy uczestniczyli w sztafecie ognia, który 9 grudnia br. – odpalony od wiecznego ognia w Grocie Narodzenia Pańskiego – rozpoczął wędrówkę po krajach Europy.

Na Litwę światełko z Betlejem przekazali harcerze z Suwałk, na przejściu granicznym w Budzisku w środę, 14 grudnia. Za pośrednictwem młodych ludzi – Grety Butkiewicz, Agaty Stankiewicz, Romualda Staniłki i Łukasza Palkowskiego, harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie oraz Austėji Černiauskaitė ze Związku Skautów Litwy– ogień trafił do Wilna, gdzie w kościele śś. Franciszka i Bernarda odbyło się nabożeństwo ekumeniczne wspólnie z braćmi Kościołów protestanckich. Stamtąd BŚP trafiło do różnych miast i parafii na Litwie, urzędów, szpitali, szkół. Ostatniej niedzieli Adwentu harcerze i skauci zorganizowali czuwanie ze światełkiem na Placu Katedralnym, gdzie rozdawali go przechodniom. Z Litwy BŚP powędrowało na Łotwę.

Harcerz – twórcą pokoju

Tegoroczna sztafeta światła z Betlejem odbyła się po raz 26., jak co roku włączyli się w nią skauci i harcerze różnych krajów Europy. Zapalone w miejscu narodzin Jezusa światło jest symbolem pokoju, który jest darem. Dlatego tegoroczne hasło sztafety Betlejemskiego Światła Pokoju nawiązuje do jednego z ewangelicznych błogosławieństw: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5, 9) i brzmi „Pokój – lubię to. Wszyscy ludzie dobrej woli łączą się”.

– Tworzenie pokoju wymaga wielkiego wysiłku, wyrzeczeń, poświęcenia, opanowania nerwów, a czasem nawet własnych ambicji i emocji, oznacza często rezygnację z własnego „ja” – twierdziła młodzież, przybyła wieczorem do bernardynów po odbiór światełka do swoich środowisk.

Kulminacyjnym momentem przekazania światełka z Betlejem na Litwie jest ekumeniczne nabożeństwo. Każdego roku organizowane jest w innym kościele. W tym roku gospodarzami zostali bracia bernardyni. Podczas nabożeństwa wspólnie się modlili m.in.: biskup Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na Litwie Mindaugas Sabutis, kapelan ZHPnL ks. Jarosław Spirydowicz, kapelan organizacji młodzieżowej „Ateitininkai” ks. Nerijus Grigaliūnas i kapelan litewskich skautów ks. Arūnas Jankauskis.

Przez cały kraj i dalej

Po odbiór światełka przybyli harcerze i skauci z różnych drużyn. Cały tydzień minął im na rozdawaniu BŚP w różnych środowiskach – trafiło ono do Sejmu RL, Urzędu Prezydenckiego, szpitali, samorządów, szkół, parafii, hospicjum, spółek i redakcji, w tym również „Tygodnika Wileńszczyzny”.

– Betlejemskie Światło Pokoju to nie tylko symbol, to rzeczywisty znak, że możesz coś zrobić dla braterstwa, dobra i pokoju – powiedziała druhna Magdalena Klepka, opiekunka turgielskich zastępów „Inka” i „Biały Orzeł” z Gimnazjum im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego. Dodała też, że dla harcerzy z Turgiel tegoroczna akcja światełka jest szczególna, bowiem tego dnia otrzymali oni w prezencie pierwsze mundury. Stroje – to dar Agaty Gawrońskiej z Warszawy i Macieja Prażmy z Olsztyna, którzy tego dnia odwiedzili Turgiele. Mundury otrzymało dziewięciu najbardziej zaangażowanych w harcerstwie druhów, którzy, w niedzielę 18 grudnia, dzielili się BŚP w kościołach w Turgielach, Kamionce i Taboryszkach. Dzień wcześniej natomiast przekazali ogień z Groty Narodzenia Pańskiego do klasztoru sióstr eucharystek na Zwierzyńcu w Wilnie.

Odrodzone przed trzema laty w Solecznikach drużyny harcerskie – 8. Solecznicka Drużyna Harcerek „Zodiak” i 7. Solecznicka Drużyna Harcerzy „Step” – każdego roku wysyłają przedstawicieli do stolicy po odbiór światełka. W tym roku również przybyła kilkunastoosobowa grupa młodzieży, która z zapałem włączyła się do nabożeństwa. – Przyjechaliśmy, żeby zabrać światło z Ziemi Świętej do Solecznik, aby tam podzielić się nim z innymi. Symbolizuje ono dobroć, miłość, przyjaźń, a przekazując je innym, chcemy podkreślić, że harcerze są gotowi nieść dobro, dzielić się przyjaźnią i miłością w swoich środowiskach – w rozmowie z „Tygodnikiem” zauważyli druhowie: Gintarė Franckevičiūtė i Tadeusz Malinowski z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach.

– Światełko Litwini biorą od Polaków, tak jak i dzisiaj, i przekazują Łotyszom, Łotysze natomiast przesyłają je dalej. Bierzemy je od Polaków dlatego, że ten kraj znajduje się najbliżej, są to najbardziej przyjaźni nasi sąsiedzi. Oprócz tego, polscy harcerze na Litwie są bardzo aktywni – stwierdziła przewodnicząca litewskiej organizacji skautów Ieva Leiputė.

Dużo ciepłych emocji

Już 16 grudnia BŚP trafiło do Ambasady RP w Wilnie, przyjął je od harcerzy Jarosław Czubiński, ambasador RP na Litwie. Światełko przybyło do Wilna z polsko-litewskiego pogranicza samochodem ambasady. Przejmując od harcerzy ogień, ambasador obiecał, że nadal będzie wspierał transportowanie BŚP do Wilna.

Wśród harcerzy na Litwie akcję BŚP koordynowały druhny: pwd. Joanna Pietkiewicz i pwd. Kamila Sinkiewicz. – Jako młodsza harcerka zawsze zachwycałam się tą akcją, bo dawała mi niezmiernie dużo ciepłych emocji. Czułam, że przyczyniam się do czegoś ważnego, ponieważ światło, rozpalone w Grocie Narodzenia Jezusa w Betlejem, w ciągu kilku tygodni wędruje przez cały świat i dociera nie tylko do środowisk harcerskich i skautowych, instytucji państwowych, ale też do domów zwykłych ludzi. Właśnie z tego powodu już drugi rok z kolei chętnie koordynuję przebieg tej akcji w ZHPnL i bardzo się cieszę, że jest spore zaangażowanie wśród młodszych kolegów, którzy chętnie dzielą ogień w kościołach, instytucjach państwowych, różnych organizacjach społecznych, szpitalach oraz w swoich rodzinach – dzieliła się wrażeniami druhna Kamila Sinkiewicz.

Teresa Worobiej

Na zdjęciach: na początku nabożeństwa młodzież uroczyście wniosła światełko z Betlejem do kościoła, gdzie znalazło ono poczesne miejsce przed głównym ołtarzem; BŚP łączy skautów różnych środowisk; harcerska brać wraz z betlejemskim światełkiem wniosła i do naszej redakcji radość i ciepło.
Fot.
autorka

<<<Wstecz