W Skojdziszkach przekazano do użytku zautomatyzowaną oczyszczalnię ścieków

Jeden z najnowocześniejszych objektów

W ubiegłym tygodniu w Skojdziszkach uroczyście przekazano do użytku jedną z największych i najnowocześniejszych oczyszczalni ścieków w rejonie wileńskim. Jest ona w stanie „obsłużyć” 9 tys. mieszkańców, a z jej usług już korzystają mieszkańcy Rudomina i Skojdziszek. Prace nad uruchomieniem oczyszczalni ścieków trwały trzy lata, a ich kosztorys – wraz z podatkiem VAT – opiewa na sumę 1 775 330,16 euro.

Historię wybudowania nowej oczyszczalni ścieków w krótkim zarysie przedstawił Wiktor Tankielun, dyrektor samorządowej spółki „Nemėžio komunalininkas”. Potrzeba budowy wynikła poniekąd z musu, ale, jak mówił William Szekspir, „nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło”.

– Gdy zakład „Vilniaus paukštynas” odmówił przyjęcia ścieków z osiedla Rudomino, w ekspresowym tempie została przełożona linia do oczyszczalni w Skojdziszkach, a ponieważ była ona przestarzała, a jej moce przepustowe niewystarczające, podjęto starania o pozyskanie środków na budowę nowej oczyszczalni – relacjonował dyrektor.

Mer Maria Rekść podkreśliła, że samorząd rejonu wileńskiego wcielił w życie dużo niezbędnych dla mieszkańców projektów, a stało się to możliwe dzięki jego dobrej kondycji finansowej.

– Zawsze podkreślamy i czynami udowadniamy, że priorytetem naszych poczynań jest praca na rzecz ulepszenia warunków życia i dobrobytu naszych mieszkańców. Ten obiekt będzie służył ludziom i spełnia wszystkie wymogi dotyczące ochrony otaczającego środowiska – z satysfakcją odnotowała gospodyni największego na Litwie rejonu. Dodała też, że nie bez znaczenia jest fakt, że spółka komunalna będzie samodzielnie zarządzać oczyszczalnią i nikomu nie musi się kłaniać w pas. – Niezależność to jest wielki plus i atut.

Poseł Czesław Olszewski nie krył wzruszenia, gdyż, jak zaznaczył, potrzebny ludziom obiekt powstał w jego okręgu wyborczym, a ponadto jest to jego pierwszy oficjalny wyjazd jako członka Sejmu RL.

Mirosław Romanowski, kierownik samorządowego Wydziału Gospodarki Terenowej, z kolei zaakcentował, że jest to jedna z największych i najnowocześniejszych oczyszczalni, która jest rozliczona na obsługę dwóch dużych osiedli – Rudomina i Skojdziszek. – Zastosowano w niej nowoczesne technologie z zachowaniem standardów i norm, wykluczających negatywny wpływ na zdrowie ludzi i otaczające środowisko – rzeczowo poinformował Romanowski. Z dumą w głosie dodał, że w trakcie budowy są oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców Mariampola i Rukojń.

Najbardziej podniosłym momentem uroczystej ceremonii przekazania do użytku nowoczesnego, całkowicie zautoma¬ty-zowanego obiektu, było przekazanie symbolicznego klucza od wykonawcy robót, czyli wileńskiego oddziału spółki „Panevėžio statybos trestas”, jej nowym gospodarzom – dyrektorowi Wiktorowi Tankielunowi oraz kierowniczce skojdziskiego oddziału komunalnej spółki Czesławie Kraszyńskiej i inżynier Justynie Bujel.

Pokaźnych rozmiarów i o solidnej wadze żeliwny klucz pracownikom „Nemėžio komunalininkas” wręczył Andrius Burokas, dyrektor wileńskiego oddziału budowlanego trustu z Poniewieża.

W uroczystości otwarcia nowego obiektu wzięli też udział: radna Ilona Tankielun, Albert Narwojsz, zastępca dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, Jolanta Gulbinowicz, p. o. kierownika Wydziału Łączności z Zagranicą i Informacji, starosta gminy niemieżańskiej Władysław Sipowicz, technolog Gelmius Mažeikis i inni goście.

Bernard Kraszyński, operator oczyszczalni, jest zadowolony z warunków pracy, ale szczerze przyznaje, że pod bacznym okiem technologa jeszcze jest w trakcie wnikania w tajniki obsługi nowoczesnego obiektu.

– Jest tu ciepło. Do własnej dyspozycji mam gabinet z komputerem, na ekranie którego widać, czy nie ma zakłóceń w pracy oczyszczalni. Jest prysznic, toaleta, szatnia. Słowem, pracować, żyć i nie umierać – z uśmiechem zadowolenia na twarzy mówił pan Bernard. Zdaniem przełożonych, na Kraszyńskim zawsze można polegać, bo jest to pracownik doświadczony, pracowity i niezwykle odpowiedzialny.

Urządzenia starej oczyszczalni zostały zdemontowane, a działka na której się znajdowały, została uporządkowana i ogrodzona. Nowa oczyszczalnia ścieków jest w stanie w ciągu doby oczyścić 1200 m3 ścieków.

Zygmunt Żdanowicz

Na zdjęciach: operator Bernard Kraszyński na stanowisku pracy; oczyszczalnia spełnia wszystkie wymogi ochrony środowiska.
Fot.
autora

<<<Wstecz