Frakcja AWPL-ZChR poparła program rządowy

Sejm zatwierdził program 17. rządu Litwy – Sauliusa Skvernelisa. Dokument poparło 86 posłów, przeciwko opowiedziało się 3 parlamentarzystów, powstrzymało się od głosu 40 posłów.

Posłowie z frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) w parlamencie litewskim jednogłośnie poparli program. Rita Tamašunienė, starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR, wyjaśniła, dlaczego dokument doczekał się poparcia ze strony klubu poselskiego AWPL-ZChR. „Po pierwsze w programie rządu wyraźnie zadeklarowano powrót do wizji Europy opartej na wartościach chrześcijańskiego humanizmu i budowę Europy silnych narodów” – powiedziała.

Kolejną przyczyną jest to, że wiele uwagi w dokumencie poświęcono rodzinie, bowiem jednym z głównych kierunków działalności AWPL-ZChR jest polityka prorodzinna. Posłanka uważa, że do rozwiązywania problemów, z jakimi borykają się rodziny na Litwie, już nie są wystarczające poczynania samych rodzin i ich otoczenia. Te problemy pogłębia dodatkowo emigracja, niż demograficzny. „Nierzadko dziecko jest luksusem. Wszystkie te problemy są wynikiem niewłaściwego poglądu byłego rządu na rodzinę“ – skomentowała.

„Program rządu jest skierowany na umocnienie rodziny i zmniejszenie wykluczenia społecznego, zwiększenie dochodów osób najmniej zarabiających, więcej uwagi mają się doczekać regiony. Program odzwierciedla poszanowanie dla życia i człowieka, zawarte jest dążenie do harmonii gospodarczej – zarówno indywidualnej, jak też społecznej. Program zawiera wiele założeń podobnych do programu wyborczego AWPL-ZChR, zwłaszcza w dziedzinie walki z wykluczeniem społecznym, polityki umocnienia rodziny i rozwiązywania problemów demograficznych” – tłumaczyła Tamašunienė. Nowe władze podczas spotkań z frakcją AWPL-ZChR zapewniły, że program będzie realizowany.

„Wiadomo, że naszym życzeniem jest bardziej konkretny i zwięzły plan działań, jednakże w trakcie spotkań z premierem i ministrami sejmowa frakcja AWPL-ZChR została zapewniona, że nowy Rząd w sposób zdecydowany będzie realizował program i opracuje plan działań. Świadczenie na dzieci, zwiększenie emerytur i wypłat ma się odbywać stopniowo. Na razie jest to jedyna rada na problemy, z którymi nasz kraj boryka się od lat, i oczekujemy działań na rzecz budowy zgodnej Litwy” – podkreśliła starosta frakcji.

Wg. L24.lt

<<<Wstecz