Waldemar Tomaszewski – pierwszym laureatem Nagrody Jagiellońskiej

Przewodniczący AWPL-ZChR, europoseł Waldemar Tomaszewski odebrał w Toruniu najwyższe odznaczenie w postaci Nagrody Jagiellońskiej, przyznane mu przez Senat Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej za wybitny wkład w rozwój polityczny, społeczny, kulturalny i gospodarczy krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Lider polskiej społeczności na Litwie został pierwszą osobą w historii uhonorowaną tym zaszczytnym wyróżnieniem.

Uroczystość odbyła się w sobotę, 13 sierpnia w siedzibie uczelni w Toruniu. Nagrodę wręczyli rektor Joanna Górska-Szymczak oraz przewodniczący Rady Powierniczej prof. dr hab. Grzegorz Górski.

W wygłoszonej na cześć laureata laudacji prof. Górski przedstawił zebranym sylwetkę i dokonania Tomaszewskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wielkiego zaangażowania w kreowanie polityki na Litwie. Podkreślił też znakomite osiągnięcia, jakie pod jego przewodnictwem odnosi AWPL-ZChR.

– Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Senat Kolegium Jagiellońskiego na wniosek Rady Powierniczej postanowił nadać pierwszą Nagrodę Jagiellońską Panu Waldemarowi Tomaszewskiemu – mówił prof. Górski. – W ostatnich tygodniach AWPL przyjęła do swej nazwy drugi człon – Związek Chrześcijańskich Rodzin i walczy obecnie pod wodzą naszego Laureata o jak najlepszy wynik w jesiennych wyborach do Sejmu Litwy. Zasługi Pana Waldemara Tomaszewskiego dla społeczności polskiej na Litwie są nieocenione. Jego odważne działania pozwoliły zachować ziemi litewskiej, matecznikowi Jagiellonów oraz wielkiej pokojowej unii narodów środkowoeuropejskich, jej taki właśnie charakter. Jesteśmy dumni, że Nagroda Jagiellońska trafia w ręce osoby, tkwiącej swoimi korzeniami w tym wspaniałym środowisku – stwierdził przewodniczący Rady Powierniczej.

Dziękując za przyznanie tego prestiżowego wyróżnienia, Tomaszewski podkreślił, że jest to przede wszystkim uhonorowanie wielu tysięcy aktywnych Polaków z Litwy, stojących na straży wiary i polskości Ziemi Wileńskiej.

Nagroda Jagiellońska jest medalem przyznawanym za wybitny wkład w rozwój polityczny, społeczny, kulturalny, gospodarczy bądź naukowy krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W przyszłości Nagroda Jagiellońska będzie wręczana regularnie, a w jej Kapitule, jako pierwszy nagrodzony, będzie zasiadał Tomaszewski. Inicjatywa przyznawania Nagrody Jagiellońskiej cieszy się wsparciem ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, który przez wiele lat był pracownikiem uczelni.

Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa jest prywatną, elitarną szkołą wyższą funkcjonującą od 2003 roku. W tym czasie wykształciła 2500 absolwentów w zakresie nauk społeczno-prawnych, nauk politycznych oraz nauk pedagogicznych. Obecnie wraz z grupą innych uczelni tworzy sieć współpracy, w ramach której studiuje około 6000 studentów. Rozwija współpracę międzynarodową z wiodącymi uniwersytetami od Chin po Stany Zjednoczone. Dzięki temu uczelnia zajmuje coraz silniejszą pozycję na polskim rynku edukacyjnym.

Wg L24.lt

<<<Wstecz