Konferencja AWPL-ZChR w Sejmie

Praca na rzecz każdego obywatela Litwy

O oficjalnym zarejestrowaniu uzupełnionej nazwy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR), o konieczności przeprowadzenia lustracji na Litwie, o prorodzinnych inicjatywach partii i nadchodzącym referendum w sprawie przyszłości Wielkiej Brytanii w UE mówili podczas konferencji prasowej w Sejmie RL, europoseł Waldemar Tomaszewski, lider AWPL-ZChR, i Rita Tamašunienė, starosta sejmowej frakcji partii.

– Jest to bardzo dobra wiadomość nie tylko dla partii, ale i wszystkich wyborców, którzy popierają wartości chrześcijańskie i rodzinne – w ten sposób skomentował oficjalną rejestrację uzupełnionej nazwy partii jej przewodniczący Waldemar Tomaszewski.

Prorodzinne projekty

Lider ugrupowania podkreślił, że przedstawiciele partii w Sejmie zarejestrowali wiele prorodzinnych inicjatyw, wśród których wymienił ustawę o ochronie życia poczętego, propozycję nauczania religii w szkołach. Według Tomaszewskiego, te oraz inne akty prawne są dowodem, że problemy powinny być rozstrzygane, a nie jedynie akcentowane przed wyborami.

Przewodniczący partii przypomniał, że w bieżącym miesiącu Sejm zaaprobował opracowany przez frakcję AWPL-ZChR pakiet propozycji, a jako pierwszą wymienił wypłacanie co miesiąc świadczenia w wysokości 120 euro na każde drugie i kolejne dziecko do chwili ukończenia 18. roku życia. Tomaszewski wyraził nadzieję, że ustawa ta zostanie przyjęta. Powiedział, że na realizację ustawy potrzeba 300 mln euro, z czego połowę można uzyskać po opodatkowaniu aktywów bankowych. Projekt o takiej treści partia również zarejestrowała w Sejmie.

Rita Tamašunienė zauważyła, że sytuacja finansowa rodzin, zwłaszcza młodych, jest obecnie jednym z najważniejszych problemów w kraju. Podkreśliła, że mimo palącego problemu niżu demograficznego, brakuje ukierunkowanej rządowej polityki rodzinnej. Jej zdaniem propozycje AWPL-ZChR zainspirowały również inne partie do składania propozycji. Co prawda, niektóre z tych propozycji wcześniej już zostały wypróbowane, lecz bez oczekiwanego skutku.

Parlamentarzystka powiedziała, że inicjatywę w sprawie wypłacania co miesiąc świadczenia w wysokości 120 euro poparli wszyscy posłowie, przeciwko głosował jedynie socjaldemokrata Algirdas Sysas. W ocenie Tamašunienė, w przypadku zaaprobowania przez Sejm, powyższa propozycja rozwiąże wiele problemów, a przede wszystkim polepszy sytuację demograficzną w kraju i będzie stanowiła rzeczywisty dowód na to, że państwo wspiera rodziny i dzieci.

W tym miesiącu posłowie przyjęli również, za wspólnym porozumieniem, projekt ustawy o Karcie Rodziny autorstwa AWPL-ZChR.

– Posiadacze karty – rodzice i dzieci, to jest rodzina 3+, która wychowuje obecnie troje i więcej dzieci – mogliby korzystać ze zniżek zarówno w sektorze publicznym, jak też prywatnym – korzyści z wprowadzenia karty dla rodzin tłumaczyła Rita Tamašunienė.

Godna emerytura

Na etapie wniesienia inicjatywy ustawodawczej posłowie przytaknęli również propozycji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin dotyczącej uzależnienia podstawowej części emerytury od wysokości średniego wynagrodzenia za pracę.

– Takie rozwiązanie zapewniłoby wzrost emerytur na miarę obecnych uwarunkowań gospodarczych i godny poziom życia dla mieszkańców. Obecne emerytury całkowicie nie przystają do obecnych realiów. Dziwi to, jak nasi emeryci są w stanie przeżyć i jeszcze mile się uśmiechać – konkludowała posłanka. Przewodnicząca klubu parlamentarnego poinformowała ponadto, że w ubiegłym tygodniu frakcja AWPL-ZChR przedstawiła propozycję zwrotu zmniejszonej w okresie kryzysu części emerytury zmarłych emerytów dla ich spadkobierców.

– Niestety posłowie nie przystali na propozycję, ale nie oznacza to, że nie powróci ona na salę obrad. Państwo pozostaje w długu wobec swoich obywateli i ten dług należy koniecznie zwrócić – oświadczyła polityk.

„Nie” forsowaniu zmian na siłę

Mianem „wydarzenia wstydliwego i spoliczkowania związków zawodowych” Tamašunienė określiła to, że zarząd Sejmu odroczył rozpatrywanie modelu społecznego w dniu, w którym przed parlamentem pikietowali obywatele sprzeciwiający się zmianom w Kodeksie Pracy. Posłanka oświadczyła, że frakcja AWPL-ZChR nie zgadza się na forsowanie zmian w uregulowaniu stosunków pracy, skrytykowała brak dialogu pomiędzy pracownikami i władzami, a także ignorowanie głosu rady trójstronnej.

– Obawy pracujących są słuszne i opowiadamy się przeciwko rozpatrywaniu modelu społecznego przez Sejm obecnej kadencji – stanowisko frakcji tłumaczyła Tamašunienė i poinformowała, że klub parlamentarny Akcji Wyborczej zarejestrował przychylne dla osób pracujących i zgodne z ich interesami poprawki do Kodeksu Pracy.

– Już udało się osiągnąć, by zachowane zostało prawo matki i ojca do jednego dnia wolnego od pracy po urodzeniu dziecka, ale również by niedziela była dniem wolnym od pracy. Zaproponujemy, by rozpatrywanie Kodeksu Pracy i modelu społecznego było odroczone – poinformowała poseł na Sejm.

Czerwona kartka dla biurokratów

– Będziemy nadal zabiegali o to, by w naszym kraju było więcej sprawiedliwości. Nikt w cywilizowanym państwie nie może zabrać zarobionych pieniędzy – oświadczył Tomaszewski, odnosząc się w ten sposób do propozycji zwrócenia zmniejszonej w okresie kryzysu części emerytury zmarłych emerytów dla ich spadkobierców.

23 czerwca obywatele Wielkiej Brytanii wypowiedzą się w referendum w sprawie ewentualnego wyjścia ich kraju z UE. Odnosząc się do tego wydarzenia, Tomaszewski oświadczył, że lepiej by było, gdyby to państwo pozostało członkiem Unii Europejskiej, bowiem, jak podkreślił, po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE dojdzie do nieproporcjonalnego umocnienia się pozycji Francji i Niemiec i nikt nie będzie liczyć się z opinią pozostałych państw.

– Już dawno nie było na naszym kontynencie takiej biurokracji, jaką obecnie obserwujemy w UE; władze nie są świadome realiów, nie słyszą głosu swoich obywateli. Być może wynik tego referendum będzie swoistym zimnym prysznicem dla eurobiurokratów. W każdym wypadku, czy decyzja będzie pozytywna, czy negatywna, nie oznacza to końca świata. Myślę, że, jeśli Wielka Brytania wyjdzie z UE, to będzie ucywilizowane wyjście, ale będzie to już nie żółta, tylko czerwona kartka dla Komisji Europejskiej, wszystkich biurokratów unijnych, że bez reform ten ważny projekt, jakim jest Unia Europejska, upadnie – powiedział europoseł Tomaszewski.

Potrzebna lustracja

Lider ugrupowania wyraził opinię, że w kraju konieczne jest niezwłoczne przeprowadzenie lustracji, by zapobiec możliwościom szantażowania ludzi, podejrzanych o donosicielstwo na rzecz sowieckich służb bezpieczeństwa.

– Pozostaje ubolewać, że przed każdymi wyborami, dla przykładu Związek Ojczyzny, podnosi ten temat, nawet opracowuje różne rezolucje, a po wyborach w rzeczywistości nie robi nic. Aż trzykrotnie ta partia miała władzę absolutną – w latach 1990-1992 pod przewodnictwem Landsbergisa, w latach1996-2000 i 2008-2012. Należy nareszcie przeprowadzić lustrację, zapobiegając w ten sposób różnego rodzaju szantażom, i położyć kres spekulacjom na ten temat – podkreślił.

Podczas konferencji prasowej przewodniczący AWPL-ZChR poddał krytyce autorów audycji LRT „Savaitė” (pol. „Tydzień”). „Szczyt kłamstwa i manipulacji” – tak najnowszą audycję ocenił Tomaszewski, a od jej prowadzącej, Nemiry Pumprickaitė, jak podkreślił, uczyć się może nawet sam Dmitrij Kiseliow, uważany za czołowego propagandystę w Rosji. Tomaszewski ubolewał również, że kierownictwo LRT nie przestrzega zachodnich standardów w tworzeniu audycji. W ciągu ostatnich 4 lat partia parlamentarna AWPL nie została zaproszona do udziału w żadnej audycji politycznej czy społecznej, z drugiej zaś strony prezes partii cieszył się, że takie dyskryminowanie ugrupowania może być podyktowane strachem określonych sił przed rosnącym poparciem dla partii nie tylko na Wileńszczyźnie, ale też i w innych regionach, w tym wśród Litwinów.

– Propozycje i działania naszej partii – to jest rzeczywista praca na rzecz każdego wyborcy i mieszkańca naszego kraju – zaznaczył Tomaszewski. Lider AWPL-ZChR podkreślił, że w sprawie skandalicznej dyskryminacji przy przydzielaniu czasu antenowego czeka na wyjaśnienia kierownictwa LRT na czele z Audriusem Siaurusevičiusem.

Wg L24.lt

Na zdjęciu: liderzy AWPL-ZChR po raz kolejny podkreślili, że w centrum działań partii jest rodzina.
Fot. Marian Paluszkiewicz

<<<Wstecz