185. rocznica Bitwy o Wilno

Kwiaty i salwa w hołdzie bohaterom

Przedstawiciele obojga narodów – Ambasady RP na Litwie, Ministerstwa Ochrony Kraju RL, polskich i litewskich organizacji społecznych – uczcili 185. rocznicę Bitwy pod Ponarami, nazywanej też Bitwą o Wilno. Przy pomniku ustawionym w 2001 roku z okazji obchodów 170. rocznicy tej, jednej z najbardziej krwawych walk Powstania Listopadowego, złożono wieńce, żołnierze Wojska Litewskiego na cześć poległych oddali salwę honorową.

19 czerwca 1831 roku przy podejściu do Wilna, na wzgórzach ponarskich, w starciu z oddziałami carskiej armii, zginęło według jednych źródeł przeszło 2 tysiące powstańców, według innych 600, prowadzonych na Litwę z Królestwa Polskiego przez generała Antoniego Giełguda.

Dowodzona przez Fabiana von der Osten-Sackena armia zaborcy wystawiła przeciwko oddziałom powstańczym 25 000 żołnierzy i 70 dział. Klęska pod Wilnem w znacznym stopniu zaważyła na dalszym przebiegu powstania. Armia powstańcza uległa rozproszeniu i była zmuszona do wycofania się w kierunku Żmudzi.

Pomnik w kształcie krzyża na ponarskim wzgórzu, na którym umieszczono napisy w języku litewskim i polskim: „Za naszą i waszą wolność” jest bodajże jedyną „kamienną” pamiątką w Wilnie, uwieczniającą zryw niepodległościowy wojsk polskich i litewskich, walczących z zaborcą rosyjskim w Powstaniu Listopadowym 1830-1831 roku.

Inf. wł.

Na zdjęciu: wieniec od attaché obrony Ambasady RP na Litwie płk. Mirosława Wójcika.
Fot. Marian Paluszkiewicz

<<<Wstecz