Sejm zaaprobował projekty wspierania rodzin autorstwa AWPL

Warta uznania inicjatywa

Posłowie parlamentu Litwy przyjęli wszystkie projekty ustaw opracowane przez frakcję Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR). Większością głosów parlamentarzyści postanowili, że podczas jesiennej sesji będą rozpatrywali poprawki do ustaw o świadczeniach rodzinnych, samorządzie terytorialnym, o ubezpieczeniu społecznym oraz projekt ustawy o Karcie Rodziny.

AWPL-ZChR proponuje, by państwo, co miesiąc wypłacało rodzinie świadczenie w wysokości 120 euro na każde drugie i kolejne dziecko, by podstawowa część emerytury była uzależniona od wysokości średniego wynagrodzenia za pracę i została wprowadzona karta dużej rodziny.

Więcej>>>


W pałacu Houwaltów w Mejszagole otwarto Centrum Rzemiosła Tradycyjnego

Dar dla wielu pokoleń

Otwarcie Centrum Rzemiosła Tradycyjnego w pięknie odrestaurowanym pałacu Houwaltów w Mejszagole było kulminacją obchodów dorocznego „Święta Miasteczka”, które odbyło się w niedzielę, 12 czerwca. W tym samym dniu zakończyli swój marsz pielgrzymi, którzy w ciągu trzech dni, przy niesprzyjającej pogodzie, dzielnie pokonali trasę z Turgiel do Mejszagoły i godnie uczcili 5. rocznicę odejścia do Pana wielebnego księdza prałata Józefa Obrembskiego, patrona Wileńszczyzny i Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego.

Otwarcie centrum poprzedziła Msza św. w miejscowym kościele pw. Wniebowzięcia NMP i udzieleniem błogosławieństwa mieszkańcom i gościom przez celebransa ks. proboszcza Józefa Aszkiełowicza. Popadający w ruinę pałac Houwaltów dzięki inicjatywie lokalnej społeczności, przy pełnym poparciu i zrozumieniu władz Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, został odremontowany z zewnątrz i wewnątrz za kwotę 1 143 753 euro, z tego aż 723 678 euro ze swego budżetu na przywrócenie dawnej świetności dworu rodu Houwaltów i tchnienie go do nowego treściwego życia przeznaczył podstołeczny samorząd.

Więcej>>>


70-lecie święceń kapłańskich księdza Antoniego Dilysa

Powołany na żniwo Pańskie

Ksiądz Antoni Dilys, wielce szanowany przez pokolenia wierzących Wileńszczyzny człowiek i kapłan z powołania – najstarszy duszpasterz archidiecezji wileńskiej – 16 czerwca obchodził 70-lecie święceń kapłańskich. Z okazji dostojnego jubileuszu w kościele śś. Piotra i Pawła, w którym posługę duszpasterską pełnił ponad 15 lat i już 7 lat posługuje jako ksiądz rezydent, odbyła się uroczysta Msza św., celebrowana przez metropolitę wileńskiego abp. Gintarasa Grušasa.

W ciągu ostatnich lat razem z zacnym Jubilatem przeżywaliśmy chlubne rocznice Jego życiorysu, które znajdowały odbicie na łamach „Tygodnika Wileńszczyzny”. Dzisiaj, składając ks. Antoniemu Dilysowi z głębi serca płynące życzenia, przekazujemy głos naszym Czytelnikom, Jego przyjaciołom, parafianom.

Więcej>>>


V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej

Złota Wstęga dla debiutanta

Zdobywcą Grand Prix na V Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej, który odbył się w dniach 11-12 czerwca w Ejszyszkach, został zespół wokalny ,,Art’n’Voices” z Wejherowa, dla którego występ na festiwalu był debiutem. W międzynarodowym przedsięwzięciu kulturalnym, zorganizowanym przez Centrum Kultury w Solecznikach, wzięły udział 23 chóry z Litwy, Polski i Białorusi.

Celem festiwalu jest propagowanie i upowszechnianie sakralnej muzyki chóralnej, konsolidacja środowiska śpiewaczego, dzielenie się doświadczeniem, a także podnoszenie poziomu kultury muzycznej i promocja rejonu solecznickiego. Kościół w Ejszyszkach został wybrany na miejsce przeprowadzenia festiwalu nieprzypadkowo – świątynia ta, zdaniem muzyków, posiada doskonałą akustykę, co ma szczególnie znaczenie podczas wykonywania utworów chóralnych.

Więcej>>>


Uroczystości z okazji 150-lecia wsi Janczuny

Wśród takich pól przed laty wyrosły janczuńskie chaty

W Janczunach (r. solecznicki, gm. butrymańska) uczczono 150. rocznicę założenia wsi. W uroczystościach rocznicowych wzięli udział teraźniejsi i byli mieszkańcy wsi.

Imprezę swą obecnością zaszczycili goście: mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, były przewodniczący kołchozu im. Kirowa Jan Olechnowicz, była kierowniczka przedszkola w Janczunach Regina Olechnowicz, starosta gminy Butrymńce Wanda Bielska, radny rejonu solecznickiego Tadeusz Rudzis oraz wszyscy mieszkańcy Janczun i okolicznych wsi. W swoim wystąpieniu Zdzisław Palewicz, jako tutaj urodzony, cieszył się i gratulował Janczunom takiej inicjatywy, która pomaga wspólnie działać i troszczyć się o dobro, tradycje i kulturę swojej małej ojczyzny.

Więcej>>>


Obchody 75-rocznicy wywózek w Kowalczukach

Wileńszczyzna pamięta

W Dniu Żałoby i Nadziei społeczność Kowalczuk zgromadziła się w Ośrodku Kultury, aby razem przejść na stację kolejową w Kienie, złożyć kwiaty i zapalić znicze na torach, po których 75 lat temu wyruszały eszelony wagonów towarowych wiozące mieszkańców Wileńszczyzny i całej Litwy na „nieludzką ziemię”. Na Syberię, do Kazachstanu, Workuty… skąd w ojczyste strony udawało się powrócić tylko nielicznym.

Strudzeni pracą ponad siły, ciężkimi warunkami życia, nasi ziomkowie rzęsiście skropili własną krwią daleką obcą ziemię.

Dzisiaj schylając czoła przed ludźmi, których losy gwałtownie, przemocą zostały złamane i okaleczone, możemy tylko mieć nadzieję, że taka tragedia już nigdy się nie powtórzy i przysiąc, że będziemy o nich pamiętali...

Więcej>>>


Święto Sportu w Solecznikach

W piątek, 11 czerwca, po raz pierwszy na stadionie Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego odbyło się Święto Sportu Rejonu Solecznickiego. Prawie 200 uczestników rywalizowało w różnych dyscyplinach sportowych, wielu z nich osiągnęło dobre wyniki.

– Możemy być dumni z wyników naszych sportowców, występujących w różnych dyscyplinach i na różnych szczeblach turniejowych. Mamy dobrą bazę sportową, dobrą kadrę trenerską, zawsze wspieraliśmy i będziemy wspierać działalność sportową. Bądź to wyjazdy naszych sportowców na zawody ogólnokrajowe i międzynarodowe, czy przedsięwzięcia sportowe, organizowane w naszym rejonie...

Więcej>>>


Kanonizacja o. Stanisława Papczyńskiego

Uparty polski marianin

5 czerwca papież Franciszek w Rzymie, w obecności delegacji z Polski z prezydentem Andrzejem Dudą na czele, kanonizował o. Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów.

Nowy polski święty urodził się 18 maja 1631 roku, w Podegrodziu koło Nowego Sącza w rodzinie zamożnych chłopów. Swe nazwisko Jan – takie imię otrzymał na chrzcie – zawdzięcza dziadowi, któremu przyszło dwukrotnie być w Rzymie, a który po powrocie tak wiele opowiadał o papieżu i Wiecznym Mieście, że przezwano go „Papka” (nazwiska „Papczyński” przyszły święty zacznie używać po uzyskaniu wykształcenia). Przyszły założyciel Zgromadzenia Księży Marianów jeszcze przed narodzeniem został ofiarowany Matce Bożej. Stało się to, gdy podczas przeprawiania się łodzią przez Dunajec rozpętała się burza i oczekująca dziecka Zofia Papkowa wpadła do wody. Kobieta i przyszły święty cudem uniknęli śmierci.

Więcej>>>


<<<Wstecz