Rejon wileński

Misterium współczesnej młodzieży

W czasie Wielkiego Postu w kościołach odbywają się nabożeństwa Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej. Wymowne misterium Męki Pańskiej w ub. niedzielę, 6 marca, w kościele pw. Matki Bożej Dobrej Rady w Rudominie zaprezentowała grupa młodzieży działająca przy kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu. Podczas Mszy św. sprawowanej przez proboszcza parafii rudomińskiej ks. Wiktora Bogdziewicza, posługę liturgiczną pełnili ministranci z Niemieża, a uświetnił ją śpiew scholi młodzieżowej pod kierownictwem Joanny Fediuk. W misterium, jaką przedstawiła parafianom młodzież z Niemieża, oprócz tradycyjnych postaci, wystąpili także przedstawiciele współczesnej młodzieży, m. in. dziewczyny toczyły spór nt. wiary. Autorem tego oryginalnego widowiska jest Artur Adam Markiewicz. Głównym przesłaniem inscenizacji – uświadomienie wiernych, że Droga Krzyżowa jest nie tylko pewnym zamkniętym wydarzeniem historycznym, ale także i dziś doświadczamy jej w naszym życiu.

Goście z Kosakowa

W dniach 4-7 marca w gminie duksztańskiej gościła 40-osobowa delegacja z gminy Kosakowo, współpracującej z Duksztami, z wójtem Jerzym Włódzikiem na czele. Goście z Polski byli na kiermaszu kaziukowym w Wilnie. W ostatnim dniu pobytu odwiedzili Szkołę Podstawową w Duksztach, dla której w darze przywieźli 10 tablic. Tam też odbyło się spotkanie integracyjne, podczas którego uczniowie wystąpili przed gośćmi z koncertem. W spotkaniu uczestniczyła starosta gminy duksztańskiej Wacława Baniukiewicz.

Grajderowanie dróg

Wygrajderowano drogę na ul. Laukos w Glinciszkach, drogę prowadzącą do tzw. „lotniska” od odcinka Podbrzezie-Giedrojcie. Prace drogowe wykonał rolnik Walery Kuleszo.

Inf. wł.


Film o franciszkańskich męczennikach z Peru

Życia nie można zmarnować

– Modliłam się, aby im nic się nie stało, ale Pan Bóg dał inaczej. Nic już mnie nie cieszy w życiu… Ci, co to zrobili, niech odpowiadają przed Bogiem, niech to Pan Bóg osądzi, a ja nie mam pretensji, nie mam złych myśli na nich – z bólem w sercu powiada mama franciszkanina Zbigniewa Strzałkowskiego, misjonarza zamordowanego w Peru w 1991 roku.

Jest to wypowiedź z filmu dokumentalnego pt. „Życia nie można zmarnować”, zrealizowanego przez ekipę TVP z okazji beatyfikacji polskich męczenników Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego, która odbyła się w grudniu ubiegłego roku.

Więcej>>>


Słowacki w Jaszunach – już na zawsze

Po upływie 188 lat Juliusz Słowacki, w postaci rzeźby, ponownie powrócił do Jaszun. 4 marca w Pałacu Balińskich w Jaszunach odbyła się ceremonia przekazania rzeźby wielkiego poety epoki romantyzmu, wykonanej według projektu Józefa Gosławskiego, a ufundowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Rzeźba zostanie postawiona w jednym z pokoi pałacu, zwanym „pokojem Słowackiego”. Właśnie w tej niewielkiej sypialni młody poeta nocował podczas odwiedzin rodziny Śniadeckich. W parku pałacowym poeta posadził brzozę, natomiast w latach późniejszych wybrał dobrze mu znany pałac rodzinny Balińskich i Śniadeckich za miejsce akcji I aktu „Kordiana”. Słowacki był w Jaszunach co najmniej trzykrotnie: w końcu grudnia 1827 roku, spędzając święta u Balińskich. Następnie 24 czerwca 1828 roku i na początku lipca tegoż roku. Do Jaszun poetę ciągnęła nieodwzajemniona miłość do Ludwiki Śniadeckiej, córki profesora Wileńskiej Akademii Medyczno-Chirurgicznej Jędrzeja Śniadeckiego. Starsza od poety o 7 lat i zakochana w oficerze armii rosyjskiej urodziwa panna nie mogła odwzajemnić uczuć młodzieńca, który po ukończeniu w 1828 roku studiów prawniczych na Uniwersytecie Wileńskim opuścił Litwę.

Więcej>>>


Alarm wyrwał z lekcji

1 marca alarm przeciwpożarowy przerwał zajęcia w Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach. Uczniowie, nauczyciele oraz personel techniczny placówki musieli opuścić mury gimnazjum.

Alarm, chociaż ćwiczebny, był wielkim zaskoczeniem dla uczniów, ponieważ nikt nie spodziewał się, że w pierwszym dniu wiosny staną się jednymi z uczestników ćwiczeń ewakuacyjnych, organizowanych w Światowym Dniu Obrony Cywilnej przez samorząd solecznicki oraz solecznicką remizę Państwowej Służby Przeciwpożarowej i Ratownictwa.

Więcej>>>


Polskie Studio Teatralne zaprosiło na spektakl o rotmistrzu Pileckim

Melduję Ci, młodzieży

Starałem się żyć tak, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać – słowa Witolda Pileckiego, wypowiedziane po usłyszeniu wyroku śmierci, właściwie puentują jego życie, w którym na pierwszym miejscu była Ojczyzna, walka o jej niepodległość i godność.

Spektakl doskonale wpisał się w marcowe obchody pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Wyreżyserowany przez Sławomira Gaudyna i niezwykle wymownie zagrany przez aktora Przemysława Tejkowskiego, zgromadził pełną salę. A bohater – Witold Pilecki – zasługuje na to, by na kanwie całego jego życia budować świat współczesnych wartości.

Więcej>>>


Rejon solecznicki w kalejdoskopie

Młodzieżowa narada

4 marca w Solecznikach odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. młodzieży samorządu rejonu solecznickiego. Uczestnicy posiedzenia omówili plan działalności Rady w roku bieżącym oraz pytania dotyczące „Planu strategicznego rejonu solecznickiego w latach 2016-2022”.

Departament wspiera Ejszyszki

Towarzystwo Miłośników Ziemi Ejszyskiej oraz Klub sportowy „Ejszyszki” otrzymają dofinansowanie z budżetu Departamentu Mniejszości Narodowych Litwy na realizację opracowanych projektów. W ramach dofinansowania projektów skierowanych na propagowanie kultury mniejszości narodowych zamieszkałych na Litwie Południowo-Wschodniej państwowy departament przeleje na konto bankowe Towarzystwa Miłośników Ziemi Ejszyskiej 800 euro (na zorganizowanie majówki w Ejszyszkach). Klub sportowy z Ejszyszek otrzyma pomoc finansową w wysokości 1300 euro na zorganizowanie na litewskim wybrzeżu obozu wypoczynkowego, poświęconego dialogowi różnych kultur.

Prezenty od samorządu i strażaków

130 czujników dymu zamontowali w ubiegłym tygodniu strażacy w domach mieszkańców rejonu solecznickiego. Przeciwpożarowe urządzenia alarmujące zostały nabyte ze środków samorządu rejonu solecznickiego.

Dla właścicieli lasów

24 lutego w Podborzu odbyły się szkolenia dla właścicieli lasów. Przedstawiciele Państwowej Służby Lasów zapoznali podborzan ze zmianami w ustawodawstwie leśnym Litwy, możliwościami tworzenia terenów rekreacyjnych w lasach prywatnych.

„Kaziukowe” koncerty

Zespoły folklorystyczne „Solczanie” oraz „Ejszyszczanie” 6 marca gościli na kiermaszach kaziukowych w Polsce. Artyści z centrum rejonowego wzięli udział w XVIII Ostródzkich Kaziukach Wileńskich, zaś „Ejszyszczanie” wystąpili na święcie „Kaziuki 2016” w gminie Tarnowo Podgórne.

Natomiast w najbliższy weekend, 11-13 marca, w Gorzowie Wielkopolskim, Strzelcach Krajeńskich, Żarach oraz Świebodzinie zaprezentuje swój kunszt artystyczny zespół folklorystyczny „Znad Mereczanki” z Jaszun

A. K.


Rekolekcje z Kościołem Domowym

Budować rodzinę na Chrystusie

W dniach 4-6 marca w parafii pw. bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie odbyły się rekolekcje wielkopostne. Prowadził je ks. Krzysztof Mulewski, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Zelkach (Polska), moderator Domowego Kościoła Diecezji Ełckiej wraz z klerykami Seminarium Duchownego Diecezji Ełckiej oraz parą małżeńską z Domowego Kościoła gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie Diecezji Ełckiej – Elżbietą i Antonim Puczyłowskimi.

Rekolekcje miały charakter ewangelizacyjny. Treści wiary były przekazywane za pomocą przedstawienia (misterium Męki Pańskiej, przygotowane przez młodzież z kościoła św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu), pantomimy, świadectw zarówno małżeństw Domowego Kościoła z naszej diecezji, jak i pary małżeńskiej z Ełku.

Więcej>>>


Dzień Języka Polskiego na LUE

Co najmniej jedno spoiwo

Wykładowcy i studenci polonistyki na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym już po raz 4. zorganizowali Dzień Języka Polskiego. Przedsięwzięcie skierowane do uczniów klas starszych w tym roku przyciągnęło również młodszych miłośników języka polskiego.

– Serdecznie witamy zebranych przyjaciół. Odważę się nazwać wszystkich przyjaciółmi, gdyż łączy nas co najmniej jedno silne spoiwo – zamiłowanie do języka polskiego, do kultury polskiej, zainteresowanie tą kulturą i właśnie na tej płaszczyźnie zapraszam do dzisiejszych spotkań – powiedziała na wstępie kierownik Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki LUE dr Henryka Sokołowska.

Więcej>>>


Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Wilnie

Przejmująca lekcja historii

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych rodacy w Wilnie uczcili szczególnie uroczyście. Obchody tej znamiennej daty już 28 lutego rozpoczęli członkowie koła ZPL Wileńska Młodzież Patriotyczna stając na starcie Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym 2016”, w którym wzięło udział ponad 200 osób. Tymczasem wiarusi z Klubu Weteranów Armii Krajowej na czele z prezesem Stanisławem Poźniakiem i sekretarzem Edmundem Szotem, 1 marca zapalili znicze na grobach żołnierzy AK w kwaterze żołnierskiej na Rossie.

Zapalono też znicze przy mauzoleum Marszałka Józefa Piłsudskiego, które następnie zawieziono na grób b. prezesa klubu Zygfryda Bogdanowa, spoczywającego na cmentarzu na Lipówce. Nie zabrakło też krótkiej modlitwy za poległych.

Więcej>>>


<<<Wstecz