Spotkanie w sprawie handlu ludźmi w samorządzie rejonu wileńskiego

W kraju pochodzenia ofiar

Jak pomóc ofiarom handlu ludźmi, dokąd zwracać się w takich przypadkach i gdzie szukać wsparcia, pomocy prawnej i instytucjonalnej – tym i innym podobnym kwestiom było poświęcone spotkanie pracowników socjalnych rejonu wileńskiego z Ievą Adomaitytė-Subačienė i Ritą Augutienė, badaczkami naukowymi tego drażliwego problemu na Litwie. Spotkanie, na które zaproszono pracowników socjalnych rejonu podstołecznego z gmin przygranicznych, zorganizowano z inicjatywy naukowców.

– W gminach przygranicznych najczęściej dochodzi do przestępstw związanych z handlem ludźmi, a ponieważ prowadzimy szeroko zakrojone badania, to mamy zamiar odwiedzić wszystkie nadgraniczne samorządy kraju, gdzie ten problem jest najbardziej widoczny i aktualny – tłumaczyła Adomaitytė-Subačienė, wykładowczyni Uniwersytetu Wileńskiego i konsultantka firmy konsultingowej „konsultantas.eu”.

Więcej>>>


Inicjatywne wspólnoty lokalne

Pięć wspólnot lokalnych rejonu solecznickiego złożyło wnioski w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Opieki Społecznej i Pracy RL. Wspólnoty z Butrymańc, Taboryszek, Koleśnik, Jaszun oraz Białej Waki pretendują do uzyskania wsparcia finansowego na realizację opracowanych projektów.

W rejonie solecznickim są zarejestrowane 23 wspólnoty lokalne. Liczba imponująca, jednak niepotwierdzająca tezy, że liczebność świadczy o aktywności i realnej pracy. Umiejętność pozyskania środków programowych, pozabudżetowych jest cechą, niestety, mniejszej grupy wspólnot lokalnych.

Więcej>>>


<<<Wstecz