Wystawa „Elipsy” w DKP

Wernisaż też rzeźb

W ciągu niemal całego miesiąca – do 20 listopada – w holu Domu Kultury Polskiej w Wilnie będą eksponowane prace artystów malarzy należących do Zrzeszenia Plastyków Polskich „Elipsa”. Wernisaż wystawy odbył się w ubiegłym tygodniu, podczas którego goście mieli możliwość zapoznać się z najnowszymi pracami dziesięciu plastyków.

Władysław Ławrynowicz, prezes „Elipsy” uważa, że systematyczne wystawy na stale weszły do kalendarza życia kulturalnego społeczności polskiej. Tym razem wielką uwagą cieszyły prace samego prezesa, jak zwykle pełne symboliki i podtekstu refleksyjnego. Danuta Lipska przede wszystkim wyeksponowała kwiaty, ciepłe w kolorystyce i kobiecym uduchowieniu. Stanisław Kaplewski znów zadziwił własnym widzeniem twórczości pisarzy związanych z Wilnem, w cyklu jego prac „Poezja polska” widz z wielkim pietyzmem odbierze pielgrzyma Adama Mickiewicza, lirnika Władysława Syrokomli, poetkę Kazimierę Iłłakowiczównę, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i in. Te prace powinny wejść do skarbnicy wiedzy o wileńskich osobistościach literackich.

Przybyli na wernisaż goście zatrzymywali swój wzrok na pracach Wiesława Paukszteły, Stanisława Plawgi, Grety Magalińskiej, Renaty Żaworonok, Kaplewskiego juniora – Karola. W gronie Zrzeszenia „Elipsa” jest też rzeźbiarz w metalu Antoni Gabriel Derwinskis, który wyeksponował trzy sympatyczne rzeźby.

Lipska, podsumowując dorobek tej wystawy, z żalem powiedziała o tym, że zabrakło tu prac utalentowanego pejzażysty i wspaniałego kolegi Tadeusza Filimonowa. Zmarł na początku października. Jego odejście zostało uczczone minutą ciszy.

W wernisażu udział wzięli poeci, współpracujący z „Elipsą” – Apolonia Skakowska, Aleksander Śnieżko i Aleksander Sokołowski, jak też grono plastyków zrzeszonych w rosyjskim towarzystwie malarzy, z którymi plastycy Polacy od lat współpracują.

Zrzeszenie Plastyków Polskich „Elipsa” istnieje już od 22 lat. Prace poszczególnych malarzy są znane w wielu krajach świata.

Krystyna Adamowicz

Na zdjęciu: autorzy eksponowanych prac, od lewej – Antoni Gabriel Dervinskis, Władysław Ławrynowicz, Danuta Lipska, Stanisław Kaplewki oraz poeta Aleksander Śnieżko.
Fot.
Jerzy Karpowicz

<<<Wstecz