Relikwie św. Jana Pawła II w parafii Ducha Świętego

Wielki powrót papieża do Wilna

Misje święte – dłuższe rekolekcje o szczególnym charakterze – stały się udziałem wiernych parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie. Bodajże najbardziej wzniosłą chwilą tego przedsięwzięcia było przyjęcie relikwii krwi św. Jana Pawła II. Wydarzenie to określono wielkim powrotem św. Jana Pawła II do Wilna, wszak to w tej świątyni 5 września 1993 roku odbyło się jedno ze spotkań papieża Polaka podczas jego apostolskiej wizyty w krajach bałtyckich.

W czwartek, 22 października, w dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II, podczas Mszy św. o godz. 15.00, odbyło się uroczyste powitanie relikwii. Przed rozpoczęciem liturgii relikwie zostały wniesione do świątyni. Czynności tej dokonali: rodzina Teresy i Władysława Bortkiewiczów wraz z czworgiem dzieci oraz ks. prałat Jan Kasiukiewicz, który przed ponad 20 laty był proboszczem parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie i wystarał się o zorganizowanie spotkania papieża z rodakami.

Pan, kiedyś stanął nad brzegiem…

Uroczysty śpiew „Barki”, ulubionej pieśni Jana Pawła II, wypełnił kościół w czwartkowe popołudnie. Ponieważ św. Jan Paweł jest wielkim orędownikiem rodzin, do uroczystej procesji wniesienia relikwii zaproszono Teresę i Władysława Bortkiewiczów, którzy przyznali, że dla nich to wielkie wyróżnienie i zaszczyt, a zarazem wyzwanie, aby każdego dnia swego życia kierować się przesłaniem, które zostawił św. Jan Paweł II. Przed ołtarzem Władysław Bortkiewicz przekazał relikwie ks. prałatowi Janowi Kasiukiewiczowi, ten zaś wręczył je proboszczowi ks. Tadeuszowi Jasińskiemu, który pobłogosławił nimi wiernych.

Na czas trwania Misji w parafii relikwiarz został umieszczony w ołtarzu Matki Bożej Różańcowej, wszak w październiku Kościół wiele uwagi skupia na różańcu, modlitwie, którą Jan Paweł II za swego pontyfikatu tak bardzo rozpropagował i uzupełnił o dodatkową część – światła.

Szukał ludzi gotowych pójść za Nim

Nabożeństwo przed relikwiami św. Jana Pawła II poprowadził redemptorysta o. Andrzej Makowski, który w tych dniach, wraz z o. Grzegorzem Jaroszewskim, prowadził Misje św. Na powitanie relikwii św. Jana Pawła II przybyli też kapłani z sąsiednich parafii. Pod przewodnictwem księdza prałata Jana Kasiukiewicza Mszę św. celebrowali – ks. Tadeusz Jasiński, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego oraz wikariusz ks. Ronald Kuźmicki, a także dominikanin o. Sławomir Brzozecki, który w roku 1993 pracował w tej parafii i wziął udział w spotkaniu papieża Polaka z rodakami, ks. Kazimierz Gwozdowicz, proboszcz parafii św. Bartłomieja w Wilnie, ks. Andrzej Szuszkiewicz, wicerektor Seminarium Duchownego w Wilnie oraz ks. Robert Mojsiewicz, wikariusz z parafii św. Teresy w Wilnie.

O relikwie krwi wielkiego papieża zatroszczył się proboszcz ks. Jasiński. W tym celu w kościele zostało urządzone specjalne miejsce na relikwiarz – w jednym z bocznych ołtarzy barokowej świątyni. Umieszczony będzie pod obrazem św. Anny, gdzie dotychczas się znajdował obraz świętego papieża. Każdy, przybywający do kościoła, będzie mógł w ciszy i skupieniu, za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, polecić swoje prośby Bogu.

Po kanonizacji papieża są to drugie relikwie krwi, sprowadzone na Litwę i pierwsze w stolicy. Relikwie krwi świętego papieża posiada Kowno; natomiast do parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Nowej Wilejce sprowadzono relikwie papieża tuż po jego beatyfikacji w roku 2011.

Łowić serca słów Bożych prawdą

Podczas uroczystości rekolekcjoniści nawiązali do tematu Eucharystii. O. Grzegorz przypomniał wiernym, że właśnie Jan Paweł II przybliżył wiernym tajemnicę sakramentu w encyklice „Kościół żyje dzięki Eucharystii”. Podkreślił, że jest ona pokarmem na życie wieczne, a jej przesłaniem jest powołanie do służby bliźnim. – Wychodząc z kościoła, służmy sobie tą miłością, której uczył nas Jezus Chrystus – mówił rekolekcjonista.

Na zakończenie Mszy św. kapłani pobłogosławili chleb, którym podzielili się z ludźmi.

Z kolei w niedzielę, 25 października, nabożeństwem wywyższenia Krzyża św. zakończono parafialne Misje. Wierni, zgromadzeni w kościele, odnowili wiarę i przyrzekli zawsze stać w obronie Chrystusowego Krzyża. W świątyni został uroczyście zawieszony krzyż misyjny i poświęcone krzyże, które wierni zanieśli do swoich mieszkań.

Teresa Worobiej

Na zdjęciach: rodzina Bortkiewiczów w obecności ks. prałata Jana Kasiukiewicza wniosła relikwiarz do świątyni; na zakończenie Eucharystii proboszcz parafii ks. Tadeusz Jasiński pobłogosławił chleb, którym kapłani podzielili się z wiernymi; przed relikwiami św. Jana Pawła II będą gromadzić się wierni, prosząc o wstawiennictwo.
Fot.
autorka

<<<Wstecz